◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ปวดท้องข้างซ้ายกระเปาะอักเสบในลำไส้ใหญ่อันตรายหรือเปล่า

    คุณแม่ ปวดท้องด้านซ้ายมา 1 อาทิตย์ มีอการการถ่ายท้อง 1 วัน ไปหาหมอ สวนทวาน ส่องกล้องได้ลึกแต่ 20 เซนต์ หมอพบว่าเป็นกระเปาะอักเสบในลำไส้ใหญ่ ให้ยามากิน และอาจต้องกลืนแป้งเพ่อส่องกล้ิงออีกทีหนึ่ง
    อยากทราบว่ากระเปาะอักเสบแบบนี้อันตรายหรือเปล่า

    จากคุณ : พศุตม์ - [ 25 ก.ย. 46 09:07:37 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม