มีเว็บที่รวมรวม แบบฟอร์ม ต่างๆที่ใช้ในสำนักงานเหรอป่าวค่ะ เช่น แบบฟอร์มเสนอซื้อ เสนอขาย

อยากจะเก็บไว้ใช้งานน่ะค่ะ ก็มี
- เสนอซื้อ เสนอขาย , ใบสมัครงาน , ใบส่งของ
- สัญญา ต่างๆ ในเรื่องบ้าน เช่น ฝากขายบ้านกับตัวแทน
- ฯลฯ

จะเก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : เก๋ - [ 21 ก.ย. 46 05:52:42 A:202.129.26.205 X: ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 3

สัญญาว่าจ้าง
http://www.thai-restaurant.de/thai/dokumente/arbeitsvertrag_t.html


ประเภทสัญญา
1. 13-03-45 ข้อตกลงการใช้สิทธิดูแลบุตร
2. 14-03-45 หนังสือสละสิทธิการรับมรดก
3. 20-03-45 ข้อตกลงโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
4. 20-03-45 สัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
5. 26-03-45 สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน
6. 26-03-45 ข้อตกลงโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
7. 31-03-45 ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ
8. 31-03-45 สัญญาซื้อขายกิจการร้านซักรีดสาขา
9. 25-04-45 พินัยกรรม
10. 02-05-45 สัญญากู้ยืมเงิน
http://thailaw.f2g.net/pages/no2.html


จากคุณ : ว่านน้ำ - [ 21 ก.ย. 46 21:45:19 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ตัวอย่างสัญญาต่างๆ

ตัวอย่างโครงสร้างของสัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
สัญญาฝากขายทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
หนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คำขอเข้าอยู่อาศัยหรือขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว
คำขอจองซื้อบ้านและที่ดิน
หนังสือจอง
หนังสือจองบ้านและที่ดิน (โครงการบ้านจัดสรร)
หนังสือจองห้องชุด (โครงการ............)
สัญญาจะซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรณีทำการแทน)
สัญญาจะซื้อขายที่ดิน
สัญญาจะซื้อจะขาย
สัญญาก่อสร้างตึกและยกกรรมสิทธิ์
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน2
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน3
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน4
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน5
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน6
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน7
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน8
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน9
คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการสอบสวนสิทธิ์ในที่ดิน ประเภท........
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน10
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน11
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน
สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน (โครงการบ้านจัดสรร)
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (โครงการ.............)
สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด (โครงการห้องชุด)
หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิ์การเช่า
หนังสือสัญญาขอเช่าอาคาร
หนังสือจับจองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โครงการ..............)
หนังสือจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง
สัญญาจ้างทำ PERSPECTIVE
สัญญาจ้างทำ MODEL (หุ่นจำลอง)
สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด
สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม1
สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม2
บันทึกข้อตกลงการขนย้าย
สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง
สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม
สัญญาขอยืมชื่อใส่ในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
หนังสือสัญญาขายที่ดิน
หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะส่วน

http://www.ไทยhomemart.com << เปลี่ยนคำว่า ไทย เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ
ติดกรองคำค่ะ โพสต์ไม่ได้


จากคุณ : ว่านน้ำ - [ 21 ก.ย. 46 21:49:56 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

มีไม่ทุกอันนะคะ ลองเลือกเข้าไปดูค่ะ
.
Marketing
1 แนวทางการเขียนแผนการตลาด Guideline in Writing Marketing Plan
2 ฟอร์มสรุปแผนการตลาด Marketing Plan Summary Form
3 ฟอร์มเก็บประวัติลูกค้า ตัวอย่างธุรกิจ - ธุรกิจ Customer History Record
4 ฟอร์มเก็บประวัติลูกค้าและใบสมัคร ตัวอย่างสมาชิก Website
5 ฟอร์มเก็บข้อมูลสินค้า Product Information Sheet

6 ใบส่งสินค้าชั่วคราว Delivery Bill
7 ใบส่งสินค้าสำหรับร้านดอกไม้ Delivery Bill - Flower Shop
8 ใบเสนอราคา Quotation Form
9 ฟอร์มบันทึกการขาย Sales Record Form
10 ฟอร์มติด Barcode

11 ฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของสาขา Shop Performance Data Sheet
12 รายการตรวจเช็คร้านค้า Checklist: Shop Check
13 ใบปะหน้าแฟกซ์ Fax Cover Sheet
14 ใบตรวจเช็ค - รับรถใหม่ New Car Receive Form (Checklist)
15 ฟอร์มตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจเช็ค (ฟอร์มสั่งซ่อม) Computer Repair Order Form

16 ใบสั่งซ่อมรถยนต์ Repair Order Form
17 แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ Customer Satisfaction Survey (A)
18 Checklist การรับโทรศัพท์และเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
19 แบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Product Registration Form
20 ฟอร์มรับบริการ - ร้านซักรีด Service Order Form - Laundry Shop
21 ฟอร์มรับบริการ - ร้านถ่ายรูป Service Order Form - Photo Shop.


1 ใบแจ้งหนี้ Invoice
2 ใบเสร็จรับเงิน Receipt
3 ใบลดหนี้ Debit Form
4 ใบสำคัญจ่ายเช็ค Payment Voucher
5 ใบสำคัญจ่ายเงินสด Petty Cash Voucher
ุ6 ใบวางบิล Bill Collect Form
7 ฟอร์มบันทึกการรับเช็ค Cheque Receive Record
8 ตัวอย่างฟอร์มจัดทำงบประมาณประจำปี Budget Plan.


1 ใบสมัครงาน (ภาษาไทยและอังกฤษ) Job Application Form
2 สัญญาจ้างงาน Hire Contract
3 แบบรรยายลักษณะงาน Job Description (A)
4 แบบกำหนดตำแหน่งงาน Job Specification (A)
5 ใบลา
6 แบบประเมินผลการทำงาน พนักงานระดับปฏิบัติการ Job Evaluation Form Operating level (A)
7 แบบประเมินผลการทำงาน พนักงานระดับบริหาร Job Evaluation Form - Management Level (A)
8 สัญญาส่งพนักงานเข้าอบรมหรือศึกษาต่อ
9 ฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน Personal Transaction Form
10 ฟอร์มการจัดทำแผนกำลังคน Manpower Planning Form (A)

.


.
1 ฟอร์มบันทึกประวัติผู้ขาย Supplier History Record
2 ใบสั่งซื้อ Purchase Order


.


.
1 ฟอร์มบันทึการผลิต Production Record Form
2 ฟอร์มวางแผนการสั่งวัตถุดิบ Raw Material Planning Form
3 Checklist การตรวจเช็ค - บำรุงรักษาเครื่องจักร Machine Maintenance Checklist
4 ใบขออนุญาตเข้าทำงาน ขนสินค้าเข้า - ออก

.


1 ฟอร์มบริหารการขนส่ง Delivery Management Form


.


.
1 ใบเสนอราคา Quotation Form (For Export)
2 ใบแจ้งหนี้ Invoice (For Export)
see invoice sample click here
3 Pro-forma Invoice
4 ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ Packing List
5 Sample C/O (Certificate of Origin)
6 Checklist การตามงานการส่งออก (A)
.
หมายเหตุ:
ตัวอย่างเอกสารส่งออก ในส่วนนี้จะมีเฉพาะเอกสารที่บริษัท ต้องเป็นผู้จัดทำเท่านั้น ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ เช่น B/L ที่บริษัทเรือเป็นผู้ออก ให้ดูตัวอย่างได้ใน Export Section

http://www.busy-day.com/e-tools/form_main.htm


จากคุณ : ว่านน้ำ - [ 21 ก.ย. 46 22:04:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

โห เยอะมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ

จากคุณ : เจ้าของกระทู้ - [ 21 ก.ย. 46 22:41:28 A:202.129.26.137 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

= )
เคยเห็นเป็นพวกหนังสือ รู้สึกจะสมบูรณ์กว่านะคะ งึมๆ


จากคุณ : ว่านน้ำ - [ 22 ก.ย. 46 12:19:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

บังเอิญผ่านมาดูน่ะคะ คุณว่านน้ำใจดีจัง หามาให้เยอะเลยนะคะ ใจดีจริงๆ

จากคุณ : ใบตองByTong - [ 23 ก.ย. 46 10:41:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

=^^=
บางอันก็หาไม่เจออ่ะค่ะ โทษทีนะคะ
ยังไงไปดูเป็นพวกหนังสือจะสมบูรณ์กว่าน่ะค่ะ..


จากคุณ : ว่านน้ำ - [ วันมหิดล 22:16:43 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys