สัญลักษณ์กงล้อที่ตรงกลางของธงประเทศอินเดียหมายถึงธรรมจักรหรือปล่าวครับ

ขออภัยที่ไม่มีรูปครับ คือวันก่อนเห็นธงประเทศอินเดียในทีวี เห็นรูปกงล้ออยู่ในธงประเทศ แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญมาก เลยสงสัยว่าสัญลักษณ์ กงล้อธรรมจักรในความหมายของอินเดียคือ ศาสนาพุทธหรือปล่าวครับ

จากคุณ : มะเขือขื่น - [ 9 ธ.ค. 47 12:33:21 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าใช่

จากคุณ : กก - [ 9 ธ.ค. 47 13:14:01 A:221.128.111.193 X: TicketID:059510 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ใช่แล้วๆๆ..., ตรงกลางธงชาติของอินเดีย นั่นคือเครื่องหมายธรรมจักร หรือชาวอินเดียเรียกว่า จักรของอโศก หรือพระเจ้าอโศกมหาราช องค์พุทธศาสนูปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพุทธกาล

ดูหลักฐานจากข้างล่างนี้...------>>>

National Flag and Jack
The flag was first flown and recognized as the Indian National Flag (not just as that of the Congress Party) in Hamburg in 1942.
Ed Haynes, 30 September 1998
On 15 August 1947 the dominions of India and Pakistan were established. India adopted the familiar horizontal tricolor of orange, white, and green with a blue Ashoka Chakra at the center. The tricolor had been used, unofficially, since the early 1920s as the flag of the Indian National Congress, with the colors representing Hinduism (orange), Islam (green), and a hoped-for unity and peace (white). More unofficially, the flag was patterned on the other example of struggle against British imperialism, Ireland. Most often, a blue spinning wheel was shown in the center, derived from Gandhi's call for economic self-sufficiency through hand-spinning.

The spoked Ashoka Chakra (the "wheel of the law" of the 3rd-century BC Mauryan Emperor Ashoka) replaced the Gandhian spinning wheel to add historical "depth" and separate the national flag from the INC party flag (and Indian political party flags are another tale).
Ed Haynes, 10 April 1996

The national flag strictly is a state flag, but Album des Pavillons (2000) in a note explains that it may be used by private citizens only in certain circumstances.
Zeljko Heimer, 6 November 2001

Concerning the use of the national flag as a war flag (military flag), see our page on the Indian army.


--------------------------------------------------------------------------------

Colours of the flag
Note: we have found it almost impossible to represent the shade of saffron on the Indian flag adequately for all monitors - some show it too yellow, other too orange. If you compare it with the colours on the flag of Brunei and Ireland you will see we have indeed chosen a tone between orange and yellow, as close to saffron as we can.

These are approximate colours shades for the Indian national flag:
Orange: CMYK 0-50-90-0, Pantone 021c; Green: CMYK 100-0-70-30, Pantone 341c
Santiago Dotor, 26 February 2001

The Indian saffron is approximated with browser-safe colours RGB 255-204-0 (FOTW Y+), and Indian green might be well 51-153-51.
Zeljko Heimer, 6 November 2001


--------------------------------------------------------------------------------

Meaning of the Flag
'The Indian flag is a horizontal tricolor in equal proportion of deep saffron on the top, white in the middle and dark green at the bottom. The ratio of the width to the length of the flag is two is to three. In the centre of the white band, there is a wheel in navy blue to indicate the Dharma Chakra, the wheel of law in the Sarnath Lion Capital. This center symbol or the 'CHAKRA' is a symbol dating back to 2nd century BC. Its diameter approximates the width of the white band and it has 24 spokes, which intends to show that there is life in movement and death in stagnation. The saffron stands for courage and sacrifice; the white, for purity and truth; the green for growth and auspiciousness.

The Constituent Assembly which drew up the Constitution of India, adopted, on 22 July 1947, the tricolor as Independent India's National Flag. After a debate, the Dharma Chakra (of Emperor Ashoka) was included in the central white stripe of the flag, instead of the Charka (used symbolically by Gandhiji and also included in the flag used by the Indian National Congress). The same Chakra adorns the State Emblem adapted from the Sarnath Lion Capital of Ashoka in addition to the motto from the Mundaka Upanishad, Satyameva Jayate which means: Truth alone triumphs. The Chakra or the wheel symbolizes the Power of the State governed by Dharma, which is the primordial Indian system of justice which is the bed-rock, not only of governance but of the socio-politico-economic edifice itself.'
Brinda Maindiratta, 2 April 2003

The following is an extract from the preamble to the flag code of India as posted on the official Home Ministry website of the Indian government:


The significance of the colours and the chakra in the National Flag was amply described by Dr. S. Radhakrishnan in the Constituent Assembly which
unanimously adopted the National Flag. Dr. S. Radhakrishnan explained -"Bhagwa or the saffron colour denotes renunciation of disinterestedness. Our leaders must be indifferent to material gains and dedicate themselves to their work. The white in the centre is light, the path of truth to guide our conduct. The green shows our relation to soil, our relation to the plant life here on which all other life depends. The Ashoka Wheel in the centre of the white is the wheel of the law of dharma. Truth or satya, dharma or virtue ought to be the controlling principles of those who work under this flag. Again, the wheel denotes motion. There is death in stagnation. There is life in movement. India should no more resist change, it must move and go forward. The wheel represents the dynamism of a peaceful change."
Shree Sinha, 25 November 2003

Reproduced below an extract from Jawaharlal Nehru's address to the Constituent Assembly for the date on which the national flag was adopted (Tuesday, 22 July 1947):

"I present this Flag to you. This Resolution defines the Flag which I trust you will adopt. In a sense this Flag was adopted, not by a formal resolution, but by popular acclaim and usage, adopted much more by the sacrifice that surrounded it in the past few decades. We are in a sense only ratifying that popular adoption. It is a Flag which has been variously described. Some people, having misunderstood its significance, have thought of it in communal terms and believe that some part of it represents this community or that. But I may say that when this Flag was devised there was no communal significance attached to it."
At the same meeting of the Constituent Assembly, Govind Das added:

"There is no touch of communalism in the three colours of the flag. Panditji (i.e., Jawaharlal Nehru) has already told you this in the course of his speech. It is true that at a time when the colours were red, white and green there was a trace of communalism in the flag. But when we changed these colours to saffron, white and green, we declared it in clear words that the three colours had no communal significance."
The official website of the High Commission of India in London states "The saffron stands for courage, sacrifice and the spirit of renunciation; the white, for purity and truth; and the green for faith and fertility.

Shree Sinha, 25 November 2003

I have seen at a guess a dozen or more artificially constructed and intentionally fanciful imposed "meanings" for the Indian flag. Most are fairly phoney and contrived. When first used early in this century, the explanation was simple: saffron = Hindus, green = Muslims, white = the peace between then (wish-fulfillment?), the wheel = the Gandhian spinning wheel (early on, more obviously so in the design). Post-independence explanations differ, though those today (especially the current pressure to change the flag to solid orange) return to earlier meanings. The similarity to the Irish flag, though with different equivalences, was not in any way an accident. Pick an explanation...?
Ed Haynes, 30 September 1998

One of the spurious meanings of the Indian flag according to http://www.trimurtisolutions.com/india/index.html states the color of saffron/kesaria stand for patriotism (balidaan), white is for simplicity and peace, green is for agriculture (kheti) farming (kisan) and greenery (hariyali), the navy blue wheel in the center is the "Ashoka chakra", the wheel of progress.
collected by Dov Gutterman, 30 September 1998

I'm extremely sceptical of the information about a controversy regarding the color of the flag. We have border disputes and other headaches, but an issue regarding the flag itself? Doesn't exist. However, the significance of the blue wheel is much more (and here it borders on Hindu philosophy): "The chakra [wheel] in the Indian Flag which represents the wheel of life conveys the importance of karma. It is also a symbol for continuation of life and its cycles".
Jeetendra Chandragiri, 17 Dec 1999


------------------------------------------------------------

หรือเข้าไปดูที่นี่ ----->>>

http://flagspot.net/flags/in.html


จากคุณ : ชิตังเม - [ 9 ธ.ค. 47 13:27:27 A:24.31.120.117 X: TicketID:000833 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ผมว่าธรรมจักรที่อยู่กลางธงชาติประเทศอินเดียนั้น มาจากหัวเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับ ซึ่งพระเจ้าอโศกเองก็สร้างเสา(และหัวด้วย) ขึ้นเพื่อแสดงความศรัทธาต่อพุทธศาสนา โดยปักไว้ยังสถานที่สำคัญ ๆ ต่างทางพระพุทธศาสนา
แต่ผมไมรู้ว่าคนอินเดียเขาเอาธรรมจักรประกอบในผืนธงชาติโดยนึกถึงอะไร? เขาอาจจะนึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชมากกว่านึกถึงธรรมจักรของพุทธศาสนาก็ได้นะครับ? ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ แต่จากที่คุณชิตังเมลงมารู้สึกว่าเขาจะนึกถึงในเชิงประว้ติศาสตร์และความหมายอื่น ที่ไม่ได้หมายถึงศาสนาพุทธซักเท่าไหร่(บทความบอกว่าเดิมธงอินเดียต้องการแสดงความหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพียงสองศาสนา คือฮินดู(สีเหลือง)และอิสลาม(สีเขียว))


จากคุณ : aquillie - [ 9 ธ.ค. 47 15:08:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

เขาหมายถึงศาสนาพุทธครับ
เพราะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นไม่มี ดังนั้นจะว่าเป็นความหมายอื่นคงไม่ได้
เขาระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศก ซึ่งเป็นจักรพรรดิ์ราช กลับตัว
หลังจากมือเปื้อนเลือด
เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม


จากคุณ : กก - [ 9 ธ.ค. 47 15:37:17 A:221.128.111.193 X: TicketID:059510 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

หัวเสาของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นรูปหัวสิงห์ ซึ่งอินเดียนำมาใช้เป็นตราของทางราชการ ทำนองเดียวกับไทยเราใช้ตราครุฑเป็นตราราชการ

จากคุณ : ชิตังเม - [ 9 ธ.ค. 47 21:01:48 A:24.31.120.117 X: TicketID:000833 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

กงล้อในธงชาติอินเดีย เป็นธรรมจักรครับ โดยแนวคิดเดียวกับการนำหัวสิงห์มาเป็นตราประจำแผ่นดิน เพราะล้อธรรมจักร ก็มีติดที่หัวสิงห์ด้วย

คนที่เสนอเรือ่งนี้ ก็คือ เยาวหราล เนห์รู

ธรรมจักรนั้น มี ๒๔ ซี่ นอกจากจะเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความหมายทางด้านประเทศชาติ คือ เขาให้ความหมายว่า ธรรมจักร ๒๔ ซี่ ย่อมหมายถึง อินเดีย จะพัฒนาตลอด ๒๔ ชั่วโมง


จากคุณ : p.p_upasmo - [ 9 ธ.ค. 47 21:46:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

บังเอิญไปหารูปมาได้ เลยเอามาลงให้ดูกัน

 
 


จากคุณ : p.p_upasmo - [ 9 ธ.ค. 47 23:30:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

เสาแบบนี้หรือเปล่าครับ
http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/ashoka.html


จากคุณ : BlueJeans - [ วันรัฐธรรมนูญ 06:58:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ใช่แล้ว เสาแบบนั้นแหละ smile

จากคุณ : ชิตังเม - [ วันรัฐธรรมนูญ 09:02:18 A:24.31.120.117 X: TicketID:000833 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ดีครับ........................................

จากคุณ : หน้าหมู - [ วันรัฐธรรมนูญ 21:29:24 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ขอปรบมือ ให้ผู้ตอบและผู้ถาม ทุกท่าน กระทู้น่าสนใจ อ่านแล้วได้ความรู้ดี..ครับ


จากคุณ : คนโบราณ - [ 11 ธ.ค. 47 09:23:13 A:203.113.35.10 X:203.150.217.113 TicketID:000815 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

จากบทความที่คุณชิตังเมยกมา บอกว่าความหมายไว้หลายทาง เช่นกงล้อที่เห็นตรงกลางบ้างก็ว่าเป็นดอกไม้ของประชนในกลุ่มที่เป็นนักสิ่งแวดล้อม และมีบางความเห็นว่าเป็นกงล้อปั่นด้ายของมหาตมคานธี ยังอ้างถึงธรรมจักรของพระเจ้าอโศกด้วยเช่น รวมไปถึงการขับเคลื่อนของกลุ่มประชาชนที่หลุดพ้นจากปกครองของอังกฤษ เห็นในบทความบอกว่าปวดหัวเหมือนกัน แต่มีสรุปในตอนท้ายว่าต้องไม่ลืมว่านี่เป็นดินแดนแห่งปรัชญาฮินดู น้ำหนักเลยค่อนไปทาง วงเวียนแห่งชีวิต ขนส่งความเป็นไปของกรรม ดูเหมือนจะเข้าทางพระเจ้าอโศกนะ ชักปวดหัวขึ้นมาบ้างแล้วสิ

จากคุณ : my studio - [ 11 ธ.ค. 47 13:49:09 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

ไม่เห็นตรงไหนบอกว่าเชิดชูพุทธศาสนาเลย เห็นมีแต่สีส้ม คือ ศาสนาฮินดู สีเขียว คือ ศาสนาอิสลาม สีขาว คือ สันติภาพ เชิดชูพุทธศาสนาตรงไหน เน้นให้เห็นหน่อย

จากคุณ : ดาบจันทร์เสี้ยว - [ 12 ธ.ค. 47 20:39:52 A:61.90.50.148 X: TicketID:079422 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

The spoked Ashoka Chakra (the "wheel of the law" of the 3rd-century BC Mauryan Emperor Ashoka)

คงจะเป็นการอ้างถึงพระเจ้าอโศก ในฐานะความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่าครับ ทุกวันนี้ชาวอินเดียก็ถือว่าสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นเพียงโบราณสถานเท่านั้นครับ ในขณะที่เรากราบไว้บูชาเป็นที่ศักสิทธิ์ของศาสนสถาน ไม่ว่าธรรมจักรของพระเจ้าอโศกจะมีความหมายเช่นไรก็ตาม ในนั้นก็ไม่ได้ตีความแบบพุทธแต่อย่างได แต่เรามองธรรมจักรของพระเจ้าอโศกย่อมตีความแบบพุทธละมังครับ


จากคุณ : my studio - [ 12 ธ.ค. 47 22:53:19 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป