◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    พระอรหันต์เนี่ยเข้าสู่นิพพานหรือยังครับ

    คือศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนามหายานมาพอสมควร อย่างเช่นพระศรีอาริยเมตไตร บางทีก็นับให้ท่านเป็นหนึ่งในพระมหาโพธิสัตว์ (มีเจ็ดพระองค์ที่จะให้คำว่าพระมหาโพธิสัตว์)แต่บางครั้งก้อนับท่านเป็นหนึ่งใน18อรหันต์  เราเลยงงๆๆน่ะ เพราะว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่เอาความเมตตาเป็นนิวรณ์ ไม่เข้าสู่นิพพาน เพื่อนต้องการโปรดสัตว์แล้วพระอรหันต์เนี่ยโปรดสัตว์ด้วยหรือไม่ แล้วพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานได้หรือไม่  แล้วนิพพานของพระพุทธเจ้ากับนิพพานของพระอรหันต์เหมือนหรือต่างกัน

    จากคุณ : teddybear2003 - [ 6 ต.ค. 47 06:03:55 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม