พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?

  อ้าง พระพุทธภาษิต
  พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน
  (ขนธ สํ  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖ -๒๙๗ /)
  อุปาทานขันธ์ทั้งหลาย ๕ ประการ มีอยู่
  เมื่อใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม และอุบายเครื่องออกแห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้า เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า
  เมื่อใด ภิกษุ รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม และอุบายเครื่องออกแห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้า เหล่านี้ ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่น เราเรียกว่า เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปหมดแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ดังนี้แล


  กระทู้ถามว่า
  สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
  ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
  จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

  ตามกระทู้
  เชิญ พุทธบริท ๔ ครับ

  แก้ไขเมื่อ 28 ส.ค. 47 22:41:38

  จากคุณ : F=9b - [ 28 ส.ค. 47 22:40:45 ]


 
 กระทู้ยอดนิยม


คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys