พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?

อ้าง พระพุทธภาษิต
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน
(ขนธ สํ  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖ -๒๙๗ /)
อุปาทานขันธ์ทั้งหลาย ๕ ประการ มีอยู่
เมื่อใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม และอุบายเครื่องออกแห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้า เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า
เมื่อใด ภิกษุ รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม และอุบายเครื่องออกแห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้า เหล่านี้ ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่น เราเรียกว่า เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปหมดแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ดังนี้แล


กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

ตามกระทู้
เชิญ พุทธบริท ๔ ครับ

แก้ไขเมื่อ 28 ส.ค. 47 22:41:38

จากคุณ : F=9b - [ 28 ส.ค. 47 22:40:45 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ขี้เกียจตอบยาว ตอบตามพุทธวจนะครับ เพราะปัญญาผมสั้นกว่าหางอึ่งอีก แต่ที่ไม่เข้าใจคือกระทู้นี้ต้องการอะไรครับ

จากคุณ : สุจิปุลิ - [ 29 ส.ค. 47 00:05:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2


         ถึง ผู้ดูแลระบบ
         จากการตรวจสอบ
              1. เลขที่อ้างอิง (ขนธ สํ ๑๗/๑๙๖/๒๙๖ -๒๙๗ /)
              2. และเนื้อความที่อ้างว่า เป็นพระพุทธภาษิต
         ตามที่คุณเจ้าของกระทู้ โพสต์มา

         ผลปรากฎว่า มีเนื้อความไม่ตรงกัน
             ทั้งการตรวจทาน ได้ใช้วิธีตามระบบ เล่ม / ข้อ / หน้า
http://84000.org/tipitaka/read/?๑๗/๑๙๖/๒๙๖-๒๙๗

             และ ระบบ เล่ม / หน้า / ข้อ /
http://84000.org/tipitaka/read/?๑๗/๒๙๖-๒๙๗/๑๙๖

         ก็ไม่พบ เนื้อความตามที่กล้าวอ้างว่า เป็น พระพุทธภาษิต

         จึงเรียน ผู้ดูแลระบบ ให้พิจารณาเจตนาของเจ้าของกระทู้ และการดำเนินการที่เหมาะสม     
         และ เจ้าของกระทู้ ควรตอบข้อสงสัย นี้ด้วย

         อย่างไรก็ตาม ขอตอบ ข้อสงสัยของเจ้าของกระทู้ ด้วยพระสูตรนี้

         พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
         อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
         อุท(ก+อู)ปมสูตร
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=23&A=233&Z=278

แนะนำ :-
      ค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

      โปรแกรมอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม [ ระบบ เล่ม/ข้อ/หน้า/บรรทัด ]
http://84000.org/tipitaka/read/?วิธีใช้


จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 29 ส.ค. 47 06:25:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

สนิมเกิดจากเหล็ก แล้วก็กัดเหล็กนั้นเอง ฉันใดกรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำบุคคลทำชั่วไปสู่ทุคติ ฉันนั้น.

จากคุณ : วิปัสสนา - [ 29 ส.ค. 47 06:34:48 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ที่แรกนึกว่าเด็กลองถามเพื่ออยาก กะจะตอบเสียหน่อย กลายเป็นว่าคนถามรู้มากกว่าเราอีก ศึกษาตาม คห.2
ดีแล้ว..


จากคุณ : นักธรรมโท - [ 29 ส.ค. 47 10:26:50 A:202.80.225.72 X: TicketID:066987 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ปรกติ โชติมักจะพิมพ์คำว่า ผิดตกยกเว้น ไว้ทุกครั้งที่เวลาอ้างประไตรปิฏกนะ แต่คราวนี้ไม่
แบบนี้ก็ไม่ยกเว้นก็แล้วกัน


จากคุณ : Peet - [ 29 ส.ค. 47 10:59:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

คคห 1 ครับ
กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

แต่ที่ไม่เข้าใจคือกระทู้นี้ต้องการอะไรครับ

ต้องการ ความเห็น ไงครับ
ต้องการให้ พุทธบริษัท ในกระดานนี้ สะท้อน อะไร ออกมา ไงครับ

เข้าใจนะครับ
------------------------------------------------------------
หมายเหตุ

กระทู้ ที่เสนอว่า
อ้าง พระพุทธภาษิต
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน
(ขนธ สํ  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖ -๒๙๗ /)

เอามาจาก สำนวนแปล ท่านพุทธทาส
จาก อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๕๙๐ -๕๙๑
ท่านแปลเต็มๆ และอ้าง  ขนธ สํ  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖
กับ  ขนธ สํ  ๑๗/๑๙๖/๒๙๗
อย่างไร โปรด ดูในหนังสือ อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๕๙๐ -๕๙๑ ครับ

แต่ที่เสนอนั่น  ...ได้ย่อ ..เพราะเสนอแบบผมผม
ดังนั้น
ถ้า จะ กล่าวหา อะไรก็ตาม
ผู้ที่จะกล่าวหา ควร
(๑) เปิดดู ตามที่อ้างนั่น อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๕๙๐ -๕๙๑
(๒) เปิดดู พระบาลีพุทธภาษิตโดยตรง
(๓) ดูสำนวนแปล สำนวนอื่นๆ

เช่นที่ คคห 2 เสนอ
สมควร อนุโมทนา ในฐานะ พุทธบริษัท ฯ
(แต่ เดาว่า คงยังไม่ได้ สอบทาน สำนวนแปล ของท่านพุทธทาส กระมัง)

ผมจึง เสนอให้ คคห 2 ทราบ ว่า
เอามาจากไหน แล้วทำไม จึง ???? ขึ้น

เข้าใจนะครับ
------------------------------------------------------------
ส่วน คคห อื่น
จะตอบกระทู้ไหมครับ (หรือ จะ เฉไฉไม่ตอบ)...ตามอัทธยาศรัยครับ
------------------------------------------------------------

แก้ไขเมื่อ 29 ส.ค. 47 21:33:17

จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 29 ส.ค. 47 21:19:54 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 7


      ตอบ คุณ เจ้าของกระทู้ (F=9b) ความคิดเห็นที่ 6

      ขอบคุณที่ตอบกระทู้ ในความคิดเห็นที่ 2
      และดีแล้ว ที่อนุโมทนา ด้วยคำว่า
            เช่นที่ คคห 2 เสนอ
            สมควร อนุโมทนา ในฐานะ พุทธบริษัท ฯ

      แต่ถ้อยคำที่ว่า
            ถ้า จะ กล่าวหา อะไรก็ตาม
            ผู้ที่จะกล่าวหา ควร
            (๑) เปิดดู ตามที่อ้างนั่น อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๕๙๐ -๕๙๑         
            (๒) เปิดดู พระบาลีพุทธภาษิตโดยตรง
            (๓) ดูสำนวนแปล สำนวนอื่นๆ

      ไม่อนุโมทนา และขออธิบาย ตามข้อ ดังนี้ :-

            (๑) เปิดดู ตามที่อ้างนั่น อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๕๙๐ -๕๙๑

      อธิบายว่า
            1 ในเนื้อความของต้นกระทู้ ไม่มีการกล่างอ้างถึง ชื่อหนังสือ
            2 และถึงแม้จะกล่าวอ้าง การตรวจทานกับพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ
ก็เป็นสิ่งที่ควรอยู่ดี
            3 ในความคิดเห็นที่ 2 ก็เชื้อเชิญ คุณมาตอบข้อสงสัย

            (๒) เปิดดู พระบาลีพุทธภาษิตโดยตรง

      อธิบายว่า
            ข้อนี้ ควรตามฐานะ คือ
            กระทู้มาด้วยภาษาไทย การค้นที่พระไตรปิฎก ภาษาไทย ก็ถูกต้องสมควรแล้ว    
หากมีอุตสาหะ ไปค้นที่ พระบาลีด้วย ก็อนุโมทนา

            (๓) ดูสำนวนแปล สำนวนอื่นๆ

      อธิบายว่า
            การสอบทาน เนื้อความพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เพียงพอแล้ว
            จากเหตุผลตามที่แสดงไว้ ในข้อ ๑.1 และ ๑.2จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 30 ส.ค. 47 07:26:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ตอบง่ายๆ ก็คือ...

จากคุณ : หิ่น - [ 30 ส.ค. 47 18:34:00 A:203.113.57.165 X: TicketID:071653 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

คคห 7 เสนอว่า...เปิดดู ตามที่อ้างนั่น อริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๕๙๐ -๕๙๑

อธิบายว่า
1 ในเนื้อความของต้นกระทู้ ไม่มีการกล่างอ้างถึง ชื่อหนังสือ
-----------------------------------------------------------
ที่ไม่อ้าง ชื่อหนังสือ ก็เพราะ
(๑) ยังไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อหนังสือ
เพราะ เหตุผลก็คือ ......เสนอแบบผมผม ไงครับ

(๒) จากข้อที่ ๑ ....ใครๆ จึง ไม่สมควร เอาแบบอย่างของตนเอง เป็น มาตรฐาน โดยอ้างฯ เช่นจะ ...ทำให้เกิดปัญหาแก่พระพุทธศาสนา (กรณีเรื่อง อายตนนิพพาน เป็นอัตตา เรื่องเอาข้าวไปถวาย ฯลฯ น่าจะสำคัญยิ่งกว่า ไม่มีการกล่างอ้างถึงชื่อหนังสือเป็นแน่)

(๓) การที่คุณ ฯ ทักท้วง จึงอนุโมทนา
แต่ ที่ไม่ สมควรอนุโมทนา ตามสติปัญญาของผม ย่อมมีดังข้อความใน คคห 2 ฯ)

(๔) เมื่อ เสนอ คคห 7 ว่า
...และถึงแม้จะกล่าวอ้าง การตรวจทานกับพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ ก็เป็นสิ่งที่ควรอยู่ดี

ชาวพุทธทุกคน ควรสอบทาน
และ ต้องทำเสมอในกรณีที่ ต้องแน่ใจว่า เรื่องนั้น ผิดไม่ได้
เป็นความไม่ประมาท เพราะ....ดีกว่า ยึดมั่นสำนวนแปลฯ อยู่กับ อันใดอันหนึ่ง
เช่น CD ROM ฯ / สำนวนแปลของมหาจุฬาฯ / ของมหามงกุฏ/ พระไตรปิฎกฉบับหินอ่อน ฯลฯ / สำนวนแปลท่านพุทธทาส

(๕) ที่ นิยม สำนวนแปลท่านพุทธทาสเพราะ
๕.๑ .......ท่านพุทธทาส เป็นนักปฏิบัติสมาธิภาวนา อ้าง "อนุทินชีวิต ฯลฯ" ที่ท่านเขียนด้วยลายมือท่านเอง เก็บงำไว้ "จนวัยสนธยา" ..... สมาธิภาวนา ขั้น อาโลกสัญญา ท่านเสนอไว้ ฯ

๕.๒ .....จิตที่มีคุณสมบัติใน สมาธิขั้นสูงเช่นนั้น + ศีล ๒๒๗ + ฯลฯ = พุทธทาสภิกขุ ....เมื่อแปลพระบาลีพุทธภาษิต ย่อม แตกต่างกับ จิตอื่นๆ ไม่มากก็น้อย
ตรรก เช่นนี้ ก็ต้อง อาศัยกาลามสูตร

๕.๓ ใครจะคิดเห็น จะเชื่อ จะเข้าใจอย่างไร เป็นเรื่องของจิตสติปัญญานั้นเอง ฉันใด ก็ฉันนั้น

๕.๔ ด้วยเหตุดังกล่าว ...ผมจึงพอใจ สำนวนแปลของท่านพุทธทาส เสนอในกระดานนี้ ...ชนิด ไม่ ยึดมั่นว่า สำนวนอื่น ต้องผิด เมื่อ แปลแล้ว มีพยัญชนะภาษาไทย ไม่ตรงกันกับที่ท่านพุทธทาสแปล
เพราะ ผมเห็นแล้วว่า ดีกว่า สำนวนแปลอื่น

๕.๕ ดังนั้น ผมจึง ไม่มีความจำเป็นต้อง ปรุงแต่งจิต แล้ว เกิดพยัญนะว่า ...จึงเรียน ผู้ดูแลระบบ ให้พิจารณาเจตนาของเจ้าของกระทู้ และการดำเนินการที่เหมาะสม
และ เจ้าของกระทู้ ควรตอบข้อสงสัย นี้ด้วย
ส่วนใคร จะ ต่างไปจากผม เป็นเรื่องของผุ้นั้นเอง

๕.๖ ที่ผมตอบคุณ ฐานาฐานะ เพื่อให้กำหนดได้เองว่า อะไรอะไร

๕.๗ กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

คุณฐานาฐานะ จะตอบกระทู้ไหมครับว่า
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหนจากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 30 ส.ค. 47 18:44:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10


      ตอบ คุณ เจ้าของกระทู้ (F=9b) ความคิดเห็นที่ 9

            คุณฐานาฐานะ จะตอบกระทู้ไหมครับว่า
            พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน

      คุณควรกำหนดเนื้อความดีๆ
      เนื่องจาก ผมได้ตอบกระทู้ไปแล้ว ตั้งแต่ ความคิดเห็นที่ 2

      สำหรับข้ออื่นๆ นั้น ตอบว่า เป็นความเลื่อมใสส่วนตัวของคุณ    
จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 30 ส.ค. 47 19:37:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ถ้าถามความเห็นว่า ถ้าถูกถามเช่นนั้น
จะตอบตาม ปัญญาตน หรือ พระพุทธวจนะ
ผมจะลองเสนอความคิดเห็นดูนะครับ

ก็ต้องดูว่า ใครถาม ถามเพื่ออะไร
เพราะเจตนาของผู้ถามนั้น แม้จะคำถามเดียวกัน
แต่มีความต้องการคำตอบที่มีจุดประสงค์ต่างกันได้

ถ้าหากเขาต้องการคำตอบตาม พระพุทธวจนะ
ผมก็คงไม่ตอบ เพราะผมไม่รู้พระพุทธวจนะท่านว่าไว้ยังไง
(ไม่ใช่ไม่เคยอ่าน แต่จำไม่ได้ทุกตัวอักษร จึงไม่ตอบ)

แต่ถ้าถามเพื่อเป็นแนวทางศึกษา หรือ แลกเปลี่ยนทัศนะ
ซึ่งผู้ถามอาจจะรู้พระวจนะมาก่อนแล้วแต่ไม่เข้าใจ อยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติม
ผมก็จะตอบตามความเข้าใจของผมซึ่งก็ตรงตามจุดประสงค์ผู้ถาม
ซึ่งก็หมายถึงผมใช้ปัญญาของผมนั่นเองตอบครับ
ควรไม่ควรผู้ถามก็ต้องใช้ปัญญาของเขาพิจารณาด้วยตัวเอง

ถ้าเปรียบ พุทธวจนะ เหมือน ถ้อยคำใน ระดับ ปริญญาเอก
ถ้อยคำของผม ในความหมายเดียวกันก็อาจจะให้ความหมายได้ลึกซึ้งแค่ระดับเด็กประถม
คนที่ผมพอจะให้คำตอบเขาได้ ก็คงเป็นผู้ที่ความรู้น้อยกว่านั้น -> ขั้นอนุบาลมั้งครับ
ก็คงไม่ถือทิฐิให้คำตอบกับ ผู้ที่มีปัญญาสูงกว่าตัวเอง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาละเทศะครับจากคุณ : Ambient - [ 30 ส.ค. 47 19:40:40 A:61.90.30.183 X: TicketID:024999 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ผมเห็นด้วยกับคุณ (ฐานาฐานะ) นะครับ ผมเองก็เคยลองเปิดเทียบๆดูแล้ว หลายๆครั้งที่คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) เคยอ้างมาไม่ว่าจะในกระทู้นี้หรือกระทู้ก่อนหน้า ผมไม่เห็นมันจะตรงเลยครับ ดูเหมือนมั่วๆมายังไงก็ไม่รู้ครับ และอีกอย่างการพยายามใช้ภาษาประหลาดๆให้ดูแตกต่างจากคนอื่น มันเหมือนกับคุณเจ้าของกระทู้พยายามจะอวดอ้างตัวว่ารู้มาก ซึ่งอ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ผมคิดว่าคนที่รู้จริงคือคนที่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากกว่านะครับ ดูจากความเห็นที่ 6 ของคุณเจ้าของกระทู้ผมว่าคุณก็พูดภาษาคนเป็นนะครับ ใช้ภาษาธรรมดาเถอะครับ ไม่ต้องมาทำเป็นภาษาประหลาดอะไรตามแบบของคุณหรอก เพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยครับ คนอื่นจะได้รับทราบ จะได้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณรู้ครับ ผมว่าถ้าคุณยังตอบหรือยังถามด้วยภาษาแปลกๆแบบนี้อีก ผมว่าควรให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาแล้วละครับ ผมว่าอาจมีเจตนาแอบแฝงแน่เลย

จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (พูดแบบจริงใจเลย) - [ 31 ส.ค. 47 12:05:51 A:209.89.215.137 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

1.copy and paste-ตัดแปะ--เขียนนิดเขียนหน่อย
2.ตำรา-ตำรา-ตำรา--สิ่งทั้งหลายทั้งปวงหลั่งไหลออกมาจากจิต
แล้วค่อยมาเป็นหนังสือเป็นตำรา
3.ผู้ถึงธรรมแสดงออกด้วยภาษาที่เรียบง่ายในการช่วยเหลือคนอื่น
4.ผู้อื่นชี้ให้เห็นข้อบกพร่องเปรียบดังชี้ขุมทรัพย์ที่ตนเองหาไม่เจอ
5.จงรับฝังทุกความเห็นแล้วใคร่ครวญด้วยสติด้วยปัญญา แต่อย่าเชื่อตัวเองนัก
6.ธรรมะมีไว้ให้ปฏิบัติ หาใช่มีไว้เพื่ออวดกัน
ขอให้มีความสุขครับ


จากคุณ : พลธนู - [ 31 ส.ค. 47 16:18:12 A:203.113.34.9 X: TicketID:070228 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

พระโสดาบันยังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่มี"วิถี"ที่จะได้เป็นในอนาคตอย่างแน่นอนครับ

จากคุณ : Hypoentropic - [ 31 ส.ค. 47 19:18:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

ผมตอบ คคห 11 12 13 14
แต่ เกิดขัดข้อง เพราะคำว่า อุทKuปมสูตร

จึงไม่ตอบไหม่ เพราะยาวมาก


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 31 ส.ค. 47 23:52:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

สาธุครับ คุณฐานาฐานะ

จากคุณ : เฉลิมศักดิ์1 - [ 1 ก.ย. 47 05:43:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

คุณสมบัติข้อหนึ่ง ของ พระโสดาบัน คือ ไม่ถือเอาภพที่ ๘ ดังพระพุทธพจน์ตรัสว่า น เต ภวํ อฏฺฐมมาทิยนฺติ คือ ไม่ถือเอาภพที่ ๘

คือเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ ( พระโสดาบันประเภท สัตตักขัตตุปรมะ )

ส่วนพระอรหันต์เมื่อท่านดับขันธ์แล้ว ก็ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งให่ท่านเกิดได้อีกครับ


จากคุณ : เฉลิมศักดิ์1 - [ 1 ก.ย. 47 05:49:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ(ที่อ้างนั่น) หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง
------------------------------------------------------------
คคห 10 ตอบ
อ่านแล้วสรุปว่า ไม่ตอบตรงกระทู้
เพราะตอบโดยการ ยกพระสูตร (ที่ทำลิ๊งค์)
โดยเฉพาะ เสนอ อุทKuปมสูตร
พร้อมทั้ง ชี้ว่า ...คุณ(คือผม)ควรกำหนดเนื้อความดีๆ
เนื่องจาก ผมได้ตอบกระทู้ไปแล้ว ตั้งแต่ ความคิดเห็นที่ 2

ผมกำหนดแบบผมว่า กระทู้ เสนอพระสุตร ..."เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ" คือ ความต่างกัน
คุณฯ เสนอ ความต่างกัน ตรง ...บุคคลเปรียบด้วยน้ำ ๗ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ฯ

แน่นอน จะตอบแบบไหนย่อมเป็นสิทธิของผู้ตอบ
ตอบแบบนี้ ใครจะสาธุ (แปลว่าดีแล้ว) ก็เป็นสิทธิของผู้นั้น
-----------------------------------------------------------

คคห 11 ตอบ
อ่านแล้วสรุปว่า ไม่ตอบตรงกระทู้
แน่นอน เป็นสิทธิของผู้ตอบ

เมื่อเสนอว่า
ถ้าเปรียบ พุทธวจนะ เหมือน ถ้อยคำใน ระดับ ปริญญาเอก

สาวกภาษิต เปรียบเหมือนอะไร
ตำราที่สาวกทำขึ้น เปรียบเหมือนอะไร

ที่สำคัญ ผู้ที่ แสดงฐานะเป็นสาวกของพระพุทธองค์ จะ อาศัยอะไร ในการ สืบทอดพระสัทธรรม โดยการ สากัจฉา
ถ้า ยึดมั่นว่า...คนที่พอจะให้คำตอบเขาได้ ก็คงเป็นผู้ที่ความรู้น้อยกว่านั้น

เพราะ อาศัย ....ซึ่งก็หมายถึงผมใช้ปัญญาของผมนั่นเองตอบครับ
ควรไม่ควรผู้ถามก็ต้องใช้ปัญญาของเขาพิจารณาด้วยตัวเอง

แต่แน่นอน เป็นสิทธิของผู้ตอบ ที่ตอบอะไรเช่นนั้น
ทำให้รู้ ว่า คิดอย่างไร ถืออย่างไร ในกรณีนี้

ต้องขอบคุณ ที่ตอบ ดังที่ตอบ
-----------------------------------------------------------
คคห 12เสนอว่า
ผมว่าถ้าคุณยังตอบหรือยังถามด้วยภาษาแปลกๆแบบนี้อีก ผมว่าควรให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาแล้วละครับ ผมว่าอาจมีเจตนาแอบแฝงแน่เลย

ถ้าคุณเป็น เจ้าของพันทิพย์จุดคอม คุณจะ แบนไม่ให้ผม เข้ามาใช้กระดานนี้ ใช่ไหมครับ

ผมยังคงใช้ ภาษา เช่นนี้ เพราะ เป็นลายมือหนึ่ง
ที่สำคัญ กรณี คคห 2
ทำไมต้องเสนอว่า ...จึงเรียน ผู้ดูแลระบบ ให้พิจารณาเจตนาของเจ้าของกระทู้ และการดำเนินการที่เหมาะสม    
และ เจ้าของกระทู้ ควรตอบข้อสงสัย นี้ด้วย
......แล้วก็ตอบ กระทู้ ฯลฯ
เกิด คคห ต่างๆ ตามมา

ตกลง คุณTicketID:038143 จะตอบกระทู้หรือไม่
ก็ตามอัทธยาศรัยครับ
----------------------------------------------------------อนุโมทนา คคห 13 / 14

สำหรับ คคห 13 ที่เสนอว่า ....3.ผู้ถึงธรรมแสดงออกด้วยภาษาที่เรียบง่ายในการช่วยเหลือคนอื่น

นั่นแหละ คือ ประเด็นกระทู้ ที่ถาม ครับผม
ผู้ถึงธรรมนั้น ไม่ใช่ ปัจเจกพุทธะ
ผู้ถึงธรรมนั้น ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธะ
ผู้ถึงธรรมนั้น คือ อนุพุทธสาวก จริงไหมครับ
ถ้ายอมรับ ...ภาษาน้ำนมของผู้ถึงธรรม สามารถ สื่อสาร สภาวะธรรม ได้อย่างที่คุณ เสนอว่า ...ภาษาที่เรียบง่ายในการช่วยเหลือคนอื่น

กรณีศึกษาเช่น คำว่า ตัวกุ ของกุ ท่านพุทธทาส ชี้ว่า คือ อหังการะ มมังการะ (อันเป็น มานานุสัย)

ภาษาไทยง่ายๆ อย่างนี้ คุณว่า ตรงกับ พุทธวจนะ คำว่า อหังการะ มมังการะ ไหมครับ?

สรุปว่า ผู้ถึงธรรม จะไม่กลับไปสอบธรรม ตามพุทธวจนะ หรือครับ?
ตอบหรือไม่ เป้นสิทธิของคุณ

คคห 14 ครับ
คำว่า "วิถี" ที่คุณเสนอ มันต้องอาศัย "วิธี" ใช่ไหมครับ
ตรัสสรรเสริญ อานาปานสติ ใช่ไหมครับ
"วิธี คือ วิถี" ที่ทำให้ พระโสดาบันอนัตตานั้น ลุ อรหันต์อนัตตานั้น เมื่อ...เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ

เพราะคุณเข้ามาตอบ แบบที่ตอบ แม้นไม่ตรงกระทู้ แต่ ไม่เหมือน คคห อื่น เพราะอะไรก็ตาม
ขอบคุณที่ตอบ เพราะทำให้ผมเห็นอะไร ทั้งอัตตภาพของตนเอง และ อื่นๆ
------------------------------------------------------------
คคห 17
ไม่ตอบ ตรงกระทู้ ตามแบบของคุณอีดแล้ว
ย่อมเป็นสิทธิของผู้ตอบ

ผมจะชี้ กลับ อ่านดีดี

ก็ตรงคำว่า "เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ" นั่นแหละ
คือ key word หรือ เพ่ง อรรถะ ให้ทั่วถึง +หยั่งลงใจความในด้านลึก ด้วย อำนาจ โยนิโสมนสิการ ที่อิสระจาก ????
กล่าวคือ
เมื่อ พระโสดาบัน(อนัตตานั้น) ก่อนตายเข้าโลง จะเกิด(อัตตวาทุ)ปาทาน ตามที่ตรัสว่า เพราะมีอุปาทาน เป้นปัจจัย จึงมี  ชาติ ตามกระแสปฏิจจสมุปบาท ไม่เกิน ๗ ชาติ ย่อม ..."เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ" ...จึง ตรงกับ ....น เต ภวํ อฏฺฐมมาทิยนฺติ

เพราะ พระโสดาบันก่อนตายเข้าโลง ย่อมต้องทำตามพุทธวจนะ ที่ว่า ...จงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท (มหาปรินิพพานสูตร) คือ เป็นอยู่โดยชอบ ตามที่ตรัส

หรือคุณเฉลิมศักดิ์ จะชี้ว่า พระโสดาบัน ที่ตรัส กับพระสารีบุตรว่า ถูกแล้ว ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้อยู่ ถึงตถาคตก็เรียกผู้เป็นเช่นนั้นว่าพระโสดาบันผู้ชื่อนั้นๆ มีโคตระนั้นๆ ...จะประมาท ไม่เป็นอยู่โดยชอบ ตามที่ตรัส จึงต้อง ตายเข้าโลง เป้นไปตาม คติ ๕ กำเนิด ๔ อีก ๗ ครั้ง ?

ว่าอย่างไรครับคุณเฉลิมศักดิ์
จะตอบ ตรงกับที่ถาม หรือ เฉไฉตอบไม่ตรงที่ถาม ครับ

คุณเฉลิมศักดิ์ จะ อาศัยอะไร ชี้ว่า ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้อยู่ ถึงตถาคตก็เรียกผู้เป็นเช่นนั้นว่าพระโสดาบันผู้ชื่อนั้นๆ มีโคตระนั้นๆ ประมาท จึง ต้องตายเข้าโลง ไปเกิดใหม่ อีก ๗ ครั้ง ?

คุณเฉลิมศักดิ์ ใช้อะไรเสนอก็ตาม
ระวังนะครับ(มีสัมมาสตินะครับ)ว่า  ตัณหา อุปาทาน ทิฏฐิของคุณเฉลิมศักดิ์ ยังมีอยู่ (ใช่ไหม)
ในขณะที่กำลังกำหนดอะไรๆ อาศัย อะไรก็ตาม แล้วเอา
มาตอบผม ตามที่ผมถาม

ตอบไหมครับ
ไม่ตอบตรงที่ถาม ใครจะ สาธุ ก็เชิญครับ
ตามธาตุของอัตตภาพนั้นๆ
แต่
ผมไม่สาธุ (แปลว่า ดีแล้ว) ผมไม่อนุโมทนา (แปลว่า ร่วมตามยินดีด้วย)

แก้ไขเมื่อ 01 ก.ย. 47 09:38:41

จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 1 ก.ย. 47 09:34:43 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 19

สาธุ ครับคุณฐานาฐานะ ในคำตอบที่อ้างอิงพุทธพจน์ซึ่งช่วยให้เราซื่อตรงและปลอดภัยต่อความจริง

ในความเห็นของผม ผมคงต้องยึดตามหลักพระไตรปิฎกตามความเห็นที่7 และความเห็นที่10 ครับ หรือยึดเอาคำสอนของพระในปัจจุบันผู้หลุดพ้นแล้วจริงๆ เพราะผมไม่ใช่พระโสดาบันอีกทั้งไม่ใช่พระอรหันต์ครับ จึงเห็นว่าเราไม่ควรใช้สติปัญญาเราคิดเอาเองในภาวะความแตกต่างนั้น พระธรรมถ่ายทอดจากจิตสู่จิตเท่านั้นนะครับไม่ใช่ให้เอาความคิดเราไปตัดสินจิตของท่าน อย่านั้นผิดทั้งเพ

ในอดีต เกือบ 10 ปีที่แล้ว ประมาณ ม.2-ม.4 ตอนอายุเกือบ 15 ขวบ ผมเลื่อมใสท่านอาจารย์พุทธทาสมาก ติดตามซื้อหนังสือท่านมามากมายเลย ซื้อมาหลายเล่มเป็นพันๆ บาท ตอนนั้นในใจผมกระแสท่านแรงมาก อิทัปปจัยตา คู่มือมนุษย์ มหิดลธรรม พุทธธรรมฯลฯ

ต่อมาผมก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไป ในเรื่องธรรมปฏิบัติ เพราะประมาณม.4-ม.5 ไปนั่งสมาธิบนเขาแล้วจิตเป็นสมาธิ และได้เจอธรรมปฏิบัติจริงๆ จากพระสุปฏปันโนใกล้ๆ ประเภท แบบใกล้เกลือกินด่างนั่นเอง มาเจอของจริงเข้าให้ (ผมเชื่อเองครับ) ผมจึงคิดเองนะครับว่า ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียบเรียงหนังสือขายเยอะมากเลย แล้วท่านเอาเวลาไหนไปปฏิบัติธรรม แล้วหนังสือที่ขายนี้เต็มตลาดร้านค้า ธรรมพระพุทธเจ้าท่านเอามาเร่ขายเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้เชียวหรือ (ผมไม่ได้ลบหลู่ท่านนะครับ เพราะท่านก็เป็นพระ ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ ผมก็กราบท่าน) ตอนที่ท่านมรณภาพเมื่อปลายปี 2537 หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงว่า 1. ท่านพุทธทาสนิพพานแล้ว 2. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี มรณภาพ มาช่วงหลังจึงรู้สึกแปลกใจและขบขันในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไม่ทราบว่าเอาอะไรวัด หรือสักแต่ว่าเขียนข่าวไปสุ่มสี่สุ่มห้า (ตอนหลังผมจึงคิดว่า ในความเห็นนะครับ ควรจะใช้คำว่า หลวงปู่เทสก์ ินิพพาน และท่านพุทธทาสมรณภาพมากกว่า) ผมขอโทษอย่างมากนะครับที่นอกประเด็นไป และเรียนความเห็นตรงๆ

อย่างไรไม่อยากให้เจ้าของกระทู้เป็น "ชาล้นถ้วยนะครับ" จะได้เปิดใจพิจารณากันบ้าง คำสอนของท่านไม่ให้ยึดมั่นในตัวกรู ของกรู แต่ระวังทิฐิเราจะเป็น กรู ไม่ยึดมั่นในตัวกรู ของกรู นะครับ นอจากนี้ความเห็นของท่านพุทธทาสมีไม่ตรงกับพระไตรปิฎกด้วยนะครับ อย่างไรลองถามคุณเฉลิมศักดิ์ดู เพราะทราบว่ามีข้อมูลอยู่บ้าง พิจารณาดูก่อนนะครับ

เจริญในธรรมครับ


จากคุณ : รู้น้อย - [ 1 ก.ย. 47 10:57:12 A:132.235.125.107 X:132.235.125.107, 202.12.118.36 TicketID:071304 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

เพิ่มเติมนิดหน่อย

เคยได้ยินครูบอาจารย์ท่านว่า พระโสดาบันท่านเพียงละความรู้สึกว่ากายเป็นเรา กายเป็นตน พระอนาคามีท่านรู้สึกว่ากายเป็นของโลก กายไม่ใช่ของเรา (แต่ยังยึดจิตอยู่ อวิชชารวมตัว-ความเห็นจากที่ได้ฟังมา) ส่วนพระอรหันต์ท่านรู้สึกว่ากายก็เป็นของโลก จิตก็เป็นของโลก (ไม่ยึดทั้งกายและจิตครับ)
ผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยครับจากคุณ : รู้น้อย - [ 1 ก.ย. 47 11:47:47 A:132.235.125.107 X:132.235.125.107, 202.12.118.36 TicketID:071304 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

คคห 19 เสนอว่า ....อย่างไรไม่อยากให้เจ้าของกระทู้เป็น "ชาล้นถ้วยนะครับ" จะได้เปิดใจพิจารณากันบ้าง คำสอนของท่านไม่ให้ยึดมั่นในตัวกรู ของกรู แต่ระวังทิฐิเราจะเป็น กรู ไม่ยึดมั่นในตัวกรู ของกรู นะครับ นอจากนี้ความเห็นของท่านพุทธทาสมีไม่ตรงกับพระไตรปิฎกด้วยนะครับ อย่างไรลองถามคุณเฉลิมศักดิ์ดู เพราะทราบว่ามีข้อมูลอยู่บ้าง พิจารณาดูก่อนนะครับ

แปลว่า คุณTicketID:071304เอง พ้นจาก ที่คุณเสนอผมแล้ว หรือครับ
ถ้ายัง ก็แปลว่า ขว้างงู ไม่พ้นคอ ซิครับ
ไม่เป็นไรครับ
เมื่อ เข้ามาเสนอ มาอย่างไร ย่อมรับผลตามสมควร จริงไหมครับ

(๑) พระบาลีไตรปิฎก ....ของเถรวาทไทย จะพิมพ์สมัยไหนๆ ตรงกัน ฯ
แต่ยังมี คำบางคำ ต่างกัน เช่น คำว่า อคัมมยตา / อตัมมยตา (จะพิมพ์ผิดหรือ อะไรยกไว้)
ผู้ที่เสนอ ความหมายของคำว่า อตัมมยตา คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ...ผู้ เสนอคำว่า ตัวกุ ของกุ นั่นแหละ

ผมไม่เคยได้สดับจาก ...ครูบาอาจารย์ท่านอื่น
เพราะเป้นไปได้ว่า ผมยังไม่ได้ไปฟัง
คุณเคยฟังมา ก็บอกนะครับ

(๒) แต่ พระไตรปิฎกภาษาไทย คือ แปลพระบาลีออกเป็นภาษาไทย มีกี่สำนวนครับ ?

(๓) แล้วที่ เอามาอ้าง กันนั้น สำนวนไหนครับ?

(๔) ใคร พอใจสำนวนไหน ก็อาศัยสำนวนนั้น ใช่ไหม

(๕) ตกลง สาธุ สำนวนนี้ แต่ อคติกับสำนวนโน้น หรือครับคุณTicketID:071304

(๖) ไม่อาศัย กาลามสูตร
ไม่สาธุ กาลามสูตร หรือครับ

ตกลง คุณTicketID:071304 ไม่น้ำชาล้นถ้วย ใช่ไหมครับ
ผมจะล้นไม่ล้น อย่างน้อย ผมก็อาศัยทุกสำนัก เมื่อสอบทานข้อธรรม ฯลฯ ครับ

(๗) กระทู้ถามอย่าง ยังไม่ เฉไฉ เสนอเป็นอื่น
แล้วจะเจริญในธรรมอะไรครับ

(๘) ยังเสนอว่า ...ผมจึงคิดเองนะครับว่า ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียบเรียงหนังสือขายเยอะมากเลย แล้วท่านเอาเวลาไหนไปปฏิบัติธร

คิดเอง สรุปเอง หรือครับ
อนุทินปฏิบัติธรรม เคยอ่านไหมครับ
อนุทินปฏิบัติธรรม เคยอ่านไหมครับ
อนุทินปฏิบัติธรรม เคยอ่านไหมครับ

เขียนด้วยลายมือท่านเอง แปลว่า ไม่ต้องอาศัยปากศิษย์ไม่ว่ารุ่นไหน มา อะไรๆ กับ การปฏิบัติธรรม(สมถะภาวนา) ของท่าน
...ใช้นามแฝง สมกับนามแฝง "รู้น้อย" เสียแล้วกระมัง

ตกลง ไม่ตอบคำถามกระทู้ใช่ไหมครับ
ตามอัทธยาศรัยครับจากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 1 ก.ย. 47 20:53:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

คลื่นแห่งโทสะโมหะหลั่งไหล ไปสนทนาธรรมดีกว่้า่

จากคุณ : พลธนู - [ 2 ก.ย. 47 00:47:40 A:203.113.35.8 X: TicketID:070228 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

(๑) คุณTicketID:070228 มีเจโตปริยญาณ เห็นตามที่เป็นจริงว่า "ใครครับ ที่ กำลังมี คลื่นแห่งโทสะโมหะหลั่งไหล"

อัตตภาพที่อนัตตา ที่คือ "TicketID:070228" ใช่ไหมครับ ที่กำลัง โมหะ เมื่อ เสวยอารมณ์ฯลฯ

ถ้าไม่มี โมฆะ แปลว่า คุณTicketID:070228 คือ อริยจิตขั้นนั้นขั้นนี้ ที่ มีเจโตปริยญาณ รู้ว่า ใครกำลังมีคลื่นแห่งโทสะโมหะหลั่งไหล

ตกลง มีไหมครับ หรือไม่มี เจโตฯ
ถ้าไม่มี
ที่เสนอนั่น แปลว่า ที่ชี้ นั้น เพื่อ ???? ครับ

(๒) ไปสนทนาธรรมดีกว่้า่ เพราะอะไรครับ
เพราะ ไม่พอใจที่จะตอบ คำถามกระทู้ หรือ
เพราะว่าที่ผมเสนออะไรนั้น มีเหตุมีผล ชนิดที่ แย้งไม่ได้
จึงต้อง ออกมาในรูป "ผมกำลังมี คลื่นแห่งโทสะโมหะหลั่งไหล"

หมายเหตุ
ผม หนึ่งเดียว VS กับ คคห ที่หลากหลาย รวมทั้งคุณTicketID:070228 ด้วย
แล้วทำไม จึงไม่ตอบกระทู้ อย่างวิญญูชนชาวพุทธครับ

หรือ พวกท่านนั้น คือ เกจิอาจารย์นิยม ที่แกร้งลืมพระพุทธองค์ ?

ไม่ได้ถามนะครับ

แต่ เสนอเฉยๆ ให้ ยุวพุทธอื่นๆ พิจารณาโดยไม่ต้องถูกอะไรครอบงำว่า

กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

แล้ว ชาวพุทธ เขา คิดเห็นกันอย่างไร
จะได้ ไม่ประมาท

จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 2 ก.ย. 47 09:48:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

ขอให้ถามแบบวิญญูชนสิครับ จะได้ตอบแบบวิญญูชน

หรืออีกแบบ คุณโชติก็เสนอมาก่อนว่า พระโสดาบันต่างจากพระอรหันต์อย่างไร แบบที่คุณโชติซึ่งเป็นเซนเถรวาทครั้งปฐมสังคายนาและไม่ได้เป็นศิษย์พุทธทาสคิดว่าเป็นไปตามเซนเถรวาทครั้งปฐมสังคายนาและไม่ได้อาศัยแนวคิดแบบศิษย์พุทธทาสว่าอย่างไร แล้วผู้อื่นจะแสดงความเห็นกัน


จากคุณ : Peet - [ 2 ก.ย. 47 14:23:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

:)

จากคุณ : พลธนู - [ 2 ก.ย. 47 16:09:43 A:203.113.35.10 X: TicketID:070228 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 26

ขอตอบว่าตอบตามพุทธวจนะครับ เหตุผลก็เพราะกระผมเองยังไม่ได้บรรลุอะไร จึงไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูก กระผมจึงทำตัวเป็นชาพร่องถ้วยรับฟังทั้งหมดคนนั้นพูดก็ดูดีคนนี้พูดก็น่าเชื่อถือ แต่ไม่ปักใจเชื่อผู้ใดเสียทีเดียว
กระผมคาดว่าเมื่อกระผมปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งก็จะค่อยๆได้คำตอบที่แท้จริงเองจากคุณ : วิญญูชนจอมปลอม - [ 2 ก.ย. 47 17:40:35 A:203.146.49.141 X: TicketID:043009 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 27

เห็นแล้วคับ ตอนแรกขี้เกียจตอบ แต่จะตอบบางประเด็นให้หายข้องใจคับ
…แปลว่า ขว้างงู ไม่พ้นคอ ซิครับ ไม่เป็นไรครับ เมื่อ เข้ามาเสนอ มาอย่างไร ย่อมรับผลตามสมควร จริงไหมครับ
ตอบ จริงคับ งูผมมันเลื้อยจากคอขึ้นไปบนหัวแล้ว แผ่แม่เบี้ยด้วย เห็นยัง เตรียมฉกคุณไง ระวังให้ดีนะหลบให้ดีด้วย ฮ่าๆๆๆ (ลิ้อเล่น)

1. ไม่รู้จะบอกอะไร ผมเคยได้ยินคำนี้อยู่ ปัจจุบันนี้โยนทิ้งไปหมดแล้วคับ ความรู้ปริยัติ ในอดีตผมรู้ปริยัติขนาดตอบปัญหาธรรมะได้ที่ 1 ของจังหวัดมาแล้ว ตอนนั้นภูมิใจ อัตตาแผ่เต็มตัว เอาคัมภีร์ไปฟาดหัวใครต่อใคร มาตอนนี้มันหนักหัวก็เลยโยนคัมภีร์ทิ้งจากใจจากสมอง เอาแต่คัมภีร์ที่ปฏิบัติได้แล้วตรงกับจริตตัวเองคับ จิตใจก็สบายดี (ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม แต่คิดว่านี้อตบแล้ว)

2.-4. ไม่รู้คับ ไม่ได้ค้นหาเพราะไม่อยากจำ ลองไปถามผู้เชี่ยวชาญบาลีดู

5. ไม่ได้อคติ ลองพิจารณาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย เหนื่อย

6. กาลามสูตร ท่านให้เชื่อจากปัญญาที่เกิดขึ้นในตน ผมเข้าใจว่าปัญญานี้น่าจะเป็นภาวนามยปัญญา แล้วพวกเรามีภาวนามยปัญญากันแค่ไหนคับ ผมก็ยังไม่ได้เรื่อง ไม่รู้ตัวเองมีหรือยัง ถ้าจะใช้สุตะหรือจินตะนี้ เข้าใจว่าคัมภีร์เดียวกัน ความรู้ ความเห็นก็ยังต่างกันเลย แล้วเอาความรู้ความเห็นนี้มาฟาดฟันหั่นแหลกกัน แล้วเราจะเอาปัญญาแบบนี้มาเชื่อเป็นหลักกาลามสูตรหรือคับ เช่นคนชั่วคิดวางแผนฆ่าคน เขาก็มีปัญญาจากการคิดแล้วทำงานสำเร็จไม่ใช่เหรอ จะเอาปัญญาแบบนี้ให้เป็นกาลามสูตรเหรอคับ
พรพุทธองค์ถามพระสารีบุตรว่า เชื่อพระองค์หรือไม่ ท่านว่า ไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์สรรเสริญว่า ดีแล้ว ถูกแล้ว ตอนนั้นพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ มีภาวนามยปัญญาสมบูรณ์แล้วไม่ใช่หรือครับ หรือพระอัญญตระจะไปถามธรรมะพระพุทธองค์แล้วฝนตก ท่านพิจารณาฟองน้ำกระทบกันแล้วเทียบกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปๆ แล้วบรรลุธรรม แล้วกลับกุฏิเลย แบบนี้ไม่ใช่หรือครับที่เชื่อตามหลักกาลามสูตร ภาวนามยปัญญาก็สมบูรณ์แล้ว แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกด้วย
ผมจึงคิดว่า ถ้าเรายังไม่แน่ใจในความรู้ความเห็นของเรา เราก็ควรยึดของครูบาอาจารย์ไว้แล้วไปภาวนาให้เกิดภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ยึดไว้เฉยๆ แล้วมันจะกลายเป็นทิฏฐิจนเป็นอัตตาไม่ลงลอยใคร

7. ตอบ ก็ตอบแล้วไงในความเห็นที่ 20 ไม่เห็นหรือคับ หรือสักว่าแต่จะค้านลูกเดียว ลองถ่างตาดูสิ (ล้อเล่น) แต่ผมต้องอาศัยธรรมจากครูบาอาจารย์มาตอบ เพราะผมไม่อาจเอาความคิดผมไปตัดสินจิตของพระโสดาบัน หรือพระอรหันต์ได้

8. ผมก็เสนอไปตามภาษาควายๆ อย่างผมแหละ ผมไม่ได้ลบหลู่ท่าน ท่านเป็นปราชญ์ของชาวพุทธ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีความเข้าใจคาดเคลื่อนได้ใช่ไหมคับ (อย่าถามนะคับว่ารู้ได้ไงว่าท่านเป็นหรือไม่ ผมก็คิดตามประสาโง่ๆของผมนั่นแหละ แล้วแต่จะพิจารณา อย่าให้ความเห็นของผมมาทำให้ศิษย์ท่านพุทธทาสต้องมัวหมองเลยคับ เราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่สุดแล้ว แถมเกิดในเมืองไทยอีก มาจรรโลงพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติภาวนาดีกว่า ถ้าคุณปฏิบัติแล้วเห็นผลมากๆ เอามาเล่าเลยคับ ผมจะฟัง แล้วจะยอมเป็นลูกศิษย์คุณด้วย) แล้วชื่อหนังสือ อนุทินฯ ผมจำได้ เหมือนจะเคยอ่านนานมากแต่ลืมแล้ว ไม่ต้องย้ำถึง 3 รอบหรอกคับ มันแสดงบางอย่างเป็นนัยๆ ได้

9. เรื่องเจโตเจแตอะไร ไม่ต้องไปคาดคั้นให้เขายอมรับหรอก คนที่มีจริงเค้าไม่บอกหรอก ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะบอก แต่มีบ้างอย่างที่ไม่ใช่เจโตก็รู้ได้ แต่ไม่แม่นเท่า แต่ถ้าโยนิโสมนสิการสิ่งที่เกิดในจิตดีๆแล้วก็ไม่พลาดเช่นกันคับ
ที่บอกว่า….ผม หนึ่งเดียว VS กับ คคห ที่หลากหลาย รวมทั้งคุณTicketID:070228 ด้วย แล้วทำไม จึงไม่ตอบกระทู้ อย่างวิญญูชนชาวพุทธครับ
ตอบ ผมตอบแล้วนะคับ คห.20ก็มี บอกแล้ว แต่พอดี ผมเป็นคนพาลนะคับ เอา! เหล่าคนพาลทั้งหลายมาตอบกระทู้ให้วิญญูชน หน่อยเร็ว ใครที่เป็นคนพาลให้รีบมา สงสัยมีแต่ผมคนเดียว  (ล้อเล่นคับ ผมชอบพูดเล่น อย่าซีเรียส)
จากคุณ : รู้น้อย - [ 2 ก.ย. 47 17:53:43 A:132.235.125.107 X:132.235.125.107, 202.12.118.36 TicketID:071304 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

ลองดูใน เกสสปุตตสูตรกาลมสูตรเองนะคับพิจารณาดู เมื่อท่านตรัสเสร็จ ชนเหล่านั้นก็พิจารณาที่ท่านแสดงแล้วเป็นพระโสดาบัน ท่านแน่ใจในธรรมวินัยแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เหรอคับ ปัญญาเกิดขึ้นในใจจึงตรัสกิเลสได้ตามกาลามสูตร เพราะทราบว่าธรรมเหล่าใดเป็นกุศล อกุศล ฯลฯ ไม่ใช่เหรอคับ

พอแล้ว ไม่ตีความแหละ เพราะปัญญาไม่ถึง ปฏิบัติได้ถึงเมื่อไรคงรู้ชัด สาธุกับความเห็นของคุณวิญญูชนจอมปลอมเช่นกันคับ
คงไม่แสดงอะไรอีกแล้วในความเห็นนี้ถ้าไม่มีเหตุอะไร


จากคุณ : รู้น้อย - [ 2 ก.ย. 47 18:16:49 A:132.235.125.107 X:132.235.125.107, 202.12.118.36 TicketID:071304 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 29

คุณ Peet เสนอ คคห 24 ว่า
ขอให้ถามแบบวิญญูชนสิครับ จะได้ตอบแบบวิญญูชน

วิเคราะห์ดังนี้

กระทู้ถาม
แต่คุณไม่ตอบกระทู้ เพราะคุณ "คิดว่า ฯลฯ" ใช่ไหม?

ความคิดทีใครคิดแนวนี้ = ความเป็นวิญญูชน ใช่ไหมครับ?

แล้วที่
ความคิดเห็นที่ 14 เสนอว่า
พระโสดาบันยังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่มี"วิถี"ที่จะได้เป็นในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
จากคุณ : Hypoentropic

ความคิดเห็นที่ 14 เป็น ลีลา ของ วิญญูชนไหมครับ
วิญญูชน Hypoentropic กับ วิญญูชน Peet
ต่างกันไหมครับ

วิญญูชน Hypoentropic ไม่ต้องอะไรๆ แบบ วิญญูชน Peet คือ คคห 24 ใหมครับ

เทียบกัน ในกรอบคือ กระทู้ถาม ก็ตอบกระทู้
ว่าไงครับ
จากนั้น จะย้อนถามกลับว่า
หรืออีกแบบ คุณโชติก็เสนอมาก่อนว่า พระโสดาบันต่างจากพระอรหันต์อย่างไร ก็ได้ครับ
แต่ ถ้าไม่ตอบ แล้วถามกลับ "แบบที่ถาม" คือ คคห 24

เป็น วิญญูชนแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับ
ถ้าใช่
ตกลง วิญญูชน มีหลายแบบ
แบบที่ คุณHypoentropic กับแบบที่คุณ Peet คือ คคห 24
แบบไหน ควรแก่ การ อนุโมทนา สาธุครับ

คุณPeet ว่าอย่างไรครับ
วิญญูชน แบบPeet คือ คคห 24 คือ วิญญูชนที่ ควรแก่ การ อนุโมทนา สาธุ

ตกลง ตอบกระทู้ไหมครับ คคห 5 ก็ไม่ตอบ ใช่ไหมครับ


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 3 ก.ย. 47 11:19:01 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 30

คคห 26 TicketID:043009
คือ "วิญญูชนจอมปลอม" ที่ กตัญญูต่อพระพุทูวจนะ ที่คือ องค์พระศาสดา
ตามมหาปรินิพพานสูตร

วิญญูชนจอมปลอม เช่นนี้ กับ วิญญูชนแบบอื่นๆ
ขอ ยุวพุทธ จงพิจารณาโดยแยบคาย

วิญญูชน แบบผม ขอ สาธุ และอนุโมทนา วิญญูชน แบบ วิญญูชนจอมปลอม ครับ
และ หวังว่า ท่านจะไม่ประมาท ตามที่ตรัสไว้ว่า
เธอทั้งหลาย จงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 3 ก.ย. 47 11:24:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 31

คคห 27
เพราะเสนอว่า ... กาลามสูตร ท่านให้เชื่อจากปัญญาที่เกิดขึ้นในตน ผมเข้าใจว่าปัญญานี้น่าจะเป็นภาวนามยปัญญา แล้วพวกเรามีภาวนามยปัญญากันแค่ไหนคับ ฯ
-----------------------------------------------------------
นั่นนะซิครับ
แล้วทำไมไม่ พิจารณา ต่อไป ว่า

ระหว่างพุทธปัญญา คือ พุทธวจนะ กับ สาวกปัญญา นั้น
คุณ "รู้น้อย" รู้ได้อย่างไรว่า "สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้" มี "ภาวนามยปัญญา ตรงกับ ภาวนามยปัญญาขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ในฐานะ อนุพุทธะสาวก ที่มีหลายแบบ หลายคุณะ ฯ.........ถ้าไม่อาศัย พุทธวจนะ (ธรรม และวินัย) ที่คือ พระศาสดา ที่ทรงยังอยู่
ในเวลานี้ ฯ

ตกลง คุณ รู้น้อย จะ
(๑) ไม่เชื่อทันที ที่ "สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้" เสนอ สอน กล่าว อะไรไว้ แต่จะนำมา โยนิโสมนสิการ ฯลฯ

หรือ
(๒) เชื่ออย่างหมดหัวใจตามที่ "สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้" ชนิดไม่กลับไปอาศัย พระพุทธวจนะ สอบทาน ฯลฯ

ว่าไงครับ
ว่าไงครับ ตรงนี้ ไม่ได้แปลว่า ผมไม่พอใจ ที่คุณเสนอ
แล้ว ถามเพื่อให้ตอบ นะครับ
คุณTicketID:071304 จะว่าอย่างไร ก็ตามแต่ การปรุงแต่งทางจิตในปัจจุบันขณะนั้นๆ ของอัตตภาพ ที่ใช้นามแฝงว่า รู้น้อย กระมังครับ

เข้ามาตอบ ก็ยินดีครับ
ถ้าไม่เห็นอยู่ในสติปัญญาแบผมผม จะสื่อสารไปทำไม
การสื่อสาร แบบผมผมถึงคุณ เท่ากับ ขอบคุณคุณ
แต่ ไม่ง่ายที่จะเข้าใจกระมัง

คคห 20 ....ผมทราบครับว่าคุณตอบ
คำตอบ คือ ต่างที่ ความรู้สึก ใช่ไหมครับ

แต่พระพุทธวจนะ คือ ...เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ

ตกลง พระโสดาบัน กับพระอรหันต์ ต่างกันตรงไหนแน่ ครับ (ไม่ต้องตอบนะครับ )


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 3 ก.ย. 47 11:44:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 32

แวะกลับมาอ่านอีกรอบคร้าบ อืม.. เพื่อเป็นประโยชน์ในทางธรรม ผมขอไม่พูดประเด็นอื่นนะคร้าบ ผมขอถกในประเด็นที่คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) ถามถึงก็แล้วกันนะคร้าบ เหอ เหอ เผอิญกำลังสนใจในประเด็นเกี่ยวกับพระโสดาบันอยู่พอดี

กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

ผมขอถามเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจความเห็นของคุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) หน่อยนะคร้าบ

1. ตามพุทธวจนะ ในความหมายของคุณ หมายถึง พุทธวจนะที่อ้างอิงจากไหนกันแน่คร้าบ จากพระไตรปิฎก (สำนวนแปลของมหาจุฬาฯ / ของมหามงกุฏ / ฯลฯ) หรือจาก อริยสัจจากพระโอษฐ์ ของท่านพุทธทาส คร้าบ

2. ตามปัญญาของตนเอง ในความหมายของคุณ หมายถึงอะไรคร้าบ หมายถึง เป็นการตอบตามการรู้ที่เกิดจากมีปัญญาเห็นแจ้งด้วยตนเอง ที่เกิดจากการปฏิบัติ จนบรรลุธรรมหรือเปล่าคร้าบ คือ หมายถึง ว่าบรรลุธรรม เกิดปัญญาจนเข้าใจได้ด้วยตนเองว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกันอย่างไร ใช่หรือเปล่าคร้าบ

อืม... ขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมแค่นี้ก่อนนะคร้าบ จะได้ทราบว่าจริงๆแล้วเราควรตอบแบบไหน


จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (แสงธรรมสาดส่อง) - [ 4 ก.ย. 47 10:32:19 A:198.166.226.165 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 33

ข้อที่ ๑
(๑) "พุทธวจนะ" กำหนดที่ พระบาลีพุทธภาษิต ฯ

ตามพุทธวจนะ ตามความหมายของผม กับ ตามพุทธวจนะของเกจิท่านไหนๆ ต่างกันตรงไหนละครับ
ในเมื่อ
พระบาลีไตรปิฎก ก็มีอยู่แล้ว เป็นฉบับที่ ยอมรับกันแล้วว่า ถูกต้องที่สุด ฯลฯ

แล้วสำนักไหนดีละ ที่แปลถูกตรง?

คุณ TicketID:038143 จะยึดถือตามที่ผมใช้อ้างอิง
หรือยึดถือตามเกจิอาจารย์ท่านนั้นๆ ใช้ (ซึ่งอาจจะ คนละสำนักกับที่ผมใช้)
หรือTicketID:038143 จะไม่เอาอะไรทั้งหมด
แต่ ยึดถือ คำพูดที่พูดว่า อาตมาเป็นพระอรหันต์(นะ) เป้น คำตอบสุดท้าย

กาลามสูตร ใครตรัสครับ

ปัญหา จึงไม่ใช่ การยึดถือว่า สำนักนี้ แปลถูก สำนักนี้แปลไม่ถูก จริงไหมครับ

พระบาลีพุทธวจนะนั้น ต้องถูกต้อง ...ไม่ว่า จะใช้คำว่า อคัมมยตา หรือคำว่าอตัมมยตา เป็นต้น?
ตามที่ตรัสว่า ธรรม(พระสูตร) - วินัย คือศาสดาของเธอ ฯ

จบเรื่อง "ตามพุทธวจนะ" ที่เกี่ยวกับ พระบาลีพุทธภาษิต
-----------------------------------------------------------
(๒) มาถึง สำนวนแปลพระบาลี ที่มีหลายสำนัก

จับสาระที่ตอบได้ไหมครับว่า
ตามพุทธวจนะ ตามความหมายของผม กับ ตามพุทธวจนะ ของเกจิท่านไหนๆ ต่างกันตรงไหนละครับ?
ต้องไม่ต่างกัน .......ต้องไม่ต่างกัน

เมื่อไม่ต่าง แล้วจะใช้ สำนวนแปล สำนักไหน?
(เพราะแปลต่างกัน จริงไหม?)

ก็ใช้ สำนวนแปลสำนัก ที่เกจิท่านนั้น ชอบใจ เพราะ คิดว่า หรือ เข้าใจว่า หรือ ฯลฯ หรือคุณTicketID:038143 สามารถบังคับให้ เป็นไปตามที่คุณต้องการได้?

แล้ว จะอคติ กับ สำนวนแปล สำนวนอื่น ไปหาอะไรไม่ทราบครับ?
อ้างที่ตรัสว่า ...จงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท

แล้วตามที่เป็นจริง มีไหมครับ?
ยกตัวอย่างมาให้สักเกจิ ฯลฯ ที่ได้ กระทำแล้ว มีหลักฐานปรากฎคือ ฯลฯ
คุณTicketID:038143 ยกตัวอย่างได้ไหม?

ที่นี้ จะตอบ กระทู้ไหมครับ
----------------------------------------------------------

ข้อที่ ๒ ที่ถาม
ถามว่า ...ตามปัญญาของตนเอง ในความหมายของคุณ หมายถึงอะไรคร้าบ

ตอบว่า........ก็ตาม สุตมยปัญญา ที่ ผม ไม่อคติ กับสำนวนแปล สำนักไหน นะซิครับ
ตอบว่า........ก็ตามที่ผม พิจารณาสำนวนแปล สำนักนั้นๆ ที่ไม่อคติกับสำนัก กับผู้แปล นะซิครับ

ตอบว่า ......เมื่อ ผมเห็นว่า สำนวนแปลสำนักสวนโมกข์ ที่ผู้แปล สามารถในสมาธิภาวนา ขั้น อาโลกสัญญา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 แล้วบันทึกด้วยลายมือตนเอง เก็บงำไว้ ตราบวัยสนธยา ฯลฯ ฯลฯ

เหตุผลอย่างนี้
คุณTicketID:038143 พิจารณา คำที่ถามผมว่า ....ตามปัญญาของตนเอง(คือผม) ในความหมายของคุณ(คือผม) หมายถึงอะไรคร้าบ ..ตกลง เข้าใจไหมครับ

ที่นี้ ....ตามปัญญาของตนเอง(คือของTicketID:038143 ) ในความหมายของคุณ(คือของคุณTicketID:038143 ) หมายถึงอะไรคร้าบ ..
ว่าไงครับ
ตอบกระทู้ ได้แล้วยังครับ
หรือจะไม่ตอบ ก็ ตามอัทธยาศรัยครับสรุปว่า
คุณTicketID:038143 เข้าใจนะครับว่า แค่ ขั้น สุตมยปัญญา แล้ว พิจารณาสุตมยปัญญานั้น (จะเรียกว่า จินตามยปัญญา) เป็นทางมาของคำตอบ กระทู้ได้

โดยไม่จำเป็นที่ คุณTicketID:038143 จะต้องอ้าง การปฏิบัติของเกจิท่านใดก็ตาม ซึ่งหมายถึง อ้าง ภาวนามยปัญญา ของเกจิท่านนั้น

ผมถามว่า คุณTicketID:038143 ว่าคุณอาศัยอะไร? จึง มั่นใจว่า เกจิท่านนั้น มีภาวนามยปัญญา สมกับสาวกของพระบรมศาสดา มีภาวนามยปัญญา ตรงตามพระพุทธภาษิต ที่มีสำนวนแปลหลายสำนวน

ทีสำคัญ เกจิท่านนั้น แปลพระพุทธภาษิต ไหม? (เท่ากับ มีสำนวนแปลอีกสำนัก ฯ)

ไม่ต้องตอบนะครับ

เพราะกระทู้นี้ ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

ตอบกระทู้นะครับ


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 4 ก.ย. 47 22:39:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 34

อืม ผมจะลองจับความคำตอบของคุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) ตามที่ผมเข้าใจนะคร้าบ

1. ตามพุทธวจนะ ในความหมายของคุณ หมายถึง พุทธวจนะที่อ้างอิงจากไหนกันแน่คร้าบ

คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) บอกว่ายึดถือพระบาลีไตรปิฏกเป็นหลัก เพราะพระบาลีไตรปิฎก ก็มีอยู่แล้ว เป็นฉบับที่ ยอมรับกันแล้วว่า ถูกต้องที่สุด ฯลฯ

ส่วนสำนวนแปลพระบาลี คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) บอกว่า ตามพุทธวจนะ ตามความหมายของผม กับ ตามพุทธวจนะ ของเกจิท่านไหนๆ ต่างกันตรงไหนละครับ?
ต้องไม่ต่างกัน .......ต้องไม่ต่างกัน
เมื่อไม่ต่าง แล้วจะใช้ สำนวนแปล สำนักไหน?
ก็ใช้ สำนวนแปลสำนัก ที่เกจิท่านนั้น ชอบใจ

สรุปก็คือ คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) ยึดถืออ้างอิงพระบาลีไตรปิฏกเป็นหลัก และมองว่าสำนวนแปลพระบาลี ของสำนักไหนๆก็ไม่แตกต่างกัน อยู่ที่เราชอบใจว่าจะใช้ของสำนักไหน ผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคร้าบ

จบเรื่อง "ตามพุทธวจนะ" ที่เกี่ยวกับ พระบาลีไตรปิฏกและสำนวนแปลพระบาลี
-----------------------------------------------------------
2. ตามปัญญาของตนเอง ในความหมายของคุณ หมายถึงอะไรคร้าบ

คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) บอกว่า
ก็ตาม สุตมยปัญญา ที่ ผม ไม่อคติ กับสำนวนแปล สำนักไหน นะซิครับ
ก็ตามที่ผม พิจารณาสำนวนแปล สำนักนั้นๆ ที่ไม่อคติกับสำนัก กับผู้แปล นะซิครับ
และเมื่อ ผมเห็นว่า สำนวนแปลสำนักสวนโมกข์ ที่ผู้แปล สามารถในสมาธิภาวนา ขั้น อาโลกสัญญา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 แล้วบันทึกด้วยลายมือตนเอง เก็บงำไว้ ตราบวัยสนธยา ฯลฯ ฯลฯ

สรุปว่า ตามปัญญาของตนเองในความหมายของคุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) ก็คือ ตามปัญญาของท่านเกจิอาจารย์ ซึ่งเกจิอาจารย์ที่คุณเจ้าของกระทู้พูดถึงในที่นี้ ก็คือผู้แปลของสำนักสวนโมกข์ ที่สามารถในสมาธิภาวนา ขั้น อาโลกสัญญา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 แล้วบันทึกด้วยลายมือตนเอง เก็บงำไว้ ตราบวัยสนธยา ซึ่งคุณเจ้าของกระทู้คงหมายถึงท่าน ท่านพุทธทาส เพราะเห็นพูดถึงท่านพุทธทาสตั้งแต่ต้น ผมเข้าใจถูกต้องไหมคร้าบ

จบเรื่อง "ตามปัญญาของตนเอง"
-----------------------------------------------------------
เหอ เหอ ป๋มก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ที่ตีความคำตอบคุณเจ้าของกระทู้ได้ขนาดนี้

งั้นจากที่คุณเจ้าของกระทู้ตอบมาข้างต้น ป๋มก็ขอสรุปคำถามของคุณเจ้าของกระทู้ตามความเข้าใจป๋มอีกทีนะคร้าบ

ตกลงคำถามที่คุณเจ้าของกระทู้ต้องการถามจริงๆก็คือ

สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ (ที่อ้างอิงมาจากพระบาลีไตรปิฏกหรือสำนวนแปลพระบาลีของสำนักไหนๆก็ได้เพราะไม่แตกต่างกัน) หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเองของพระเกจิอาจารย์ ในที่นี่คุณเจ้าของกระทู้พูดถึงท่านพุทธทาส

หรือ จะให้เข้าใจง่ายๆก็คือ คุณเจ้าของกระทู้ ถามว่าสาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้ ควรจะเชื่อพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ (จากพระไตรปิฏก) หรือจะเชื่อท่านพุทธทาส ที่สามารถในสมาธิภาวนา ขั้น อาโลกสัญญา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 แล้วบันทึกด้วยลายมือตนเอง เก็บงำไว้ ตราบวัยสนธยา (จากงานเขียนของท่าน)

ป๋มพยายามเอาคำพูดของคุณ เจ้าของกระทู้ (F=9b) ที่ตอบๆมาตั้งแต่ต้นมาปะติดปะต่อนะคร้าบ เนื่องจากคุณใช้สำนวนที่ทำความเข้าใจค่อนข้างยากนิดนึง ดังนั้น ถ้าป๋มเข้าใจตกหล่นยังไง คุณเจ้าของกระทู้สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะคร้าบ

***********************************
สรุปอีกที ก็คือ

คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b) ถามว่า
ระหว่างพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรากับท่านพุทธทาส
เราในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เราควรจะเชื่อใคร

***********************************

ผมเข้าใจคำถามของคุณเจ้าของกระทู้ถูกต้องไหมคร้าบ

โหยยย คำถามคุณเจ้าของกระทู้น่ากลัวจังเลยนะคร้าบ เป็นป๋ม ป๋มไม่กล้าถามใครแบบนี้แน่เลย มันจะสร้างความแตกแยกเปล่าๆนะคร้าบ ถ้าผมตีความสำนวนของคุณผิดพลาดตกหล่นยังไง คุณเจ้าของกระทู้สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะคร้าบ เราจะได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อประโยชน์ในทางธรรมคร้าบ


จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (แสงธรรมสาดส่อง) - [ 5 ก.ย. 47 06:50:01 A:198.166.226.165 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 35

อืม ... ถ้าจะให้ป๋มตอบ ตามความเห็นของผม ผมเข้าใจว่า ท่านเกจิอาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็น่าจะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะคร้าบ เพราะงั้นป๋มคิดว่า ไม่ว่าจะถือตามพุทธวจนะหรือตอบตามพระเกจิอาจารย์ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่บรรลุธรรมอย่างแท้จริง ก็ไม่น่าจะต่างกันนะคร้าบ

ขอเจริญในธรรมทุกท่านคร้าบ สาธุ


จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (แสงธรรมสาดส่อง) - [ 5 ก.ย. 47 07:14:04 A:198.166.226.165 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 36

โห ยาวมากครับ แต่พยายามนั่งอ่านทั้งหมด
บอกตรงๆ กับเจ้าของกระทู้นะครับ
ว่าภาษาที่คุณใช้อ่านเข้าใจยากมากครับ
ที่ผมเข้ามาอ่านเพราะพยายามจะเข้าใจความหมายที่คุณสื่อนะครับ
เพราะคุณก็มีความรู้ไม่น้อย เมื่อจะอ้างอิงพระวจนะข้อไหนเทียบเคียงซึ่งเป็นประโยชน์

แต่พออ่านดูมันกลายเป็นเถียงกัน
กลัวว่าเถียงไปเถียงมาจนกลายเป็น พระไตรปิฏกที่เรา-ท่านอ่านจะกลายเป็นของปลอมไปซะอีก
เราอย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นถ้อนคำในพระไตรปิฏกเลยครับ
เพราะไม่มีใครรู้จริง ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไร
มีแต่พระไตรปิฏกที่สืบทอดมา และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ในที่นี้คงไม่มีใครเคยได้ยินท่านตรัสจากพระโอษฐ์ด้วยตนเองหรอกนะครับ
พระพุทธวจนะท่านตรัสไว้ 2500 กว่าปี ถูกดัดแปลง มาไม่รู้กี่ครั้ง จะมีใครรู้บ้างละครับ
ผมว่าธรรมะเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างนั้น มีมาก่อนพระพุทธองค์
เราศึกษาอะไรที่เข้าถึงธรรมได้ มันก็เป็นหนทางที่ดีทั้งนั้น
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง
เป็นผู้ชี้แนวทางด้วยพุทธิปัญญาที่ควรเอาอย่าง เพราะเป็นหนทางที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดแล้ว
แม้คำสอนที่ตกทอดมาถึงเรา หากถูกเปลี่ยนแปลงไป
แต่ธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ได้เปลี่ยนไปกาลเวลา (อกาลลิโก)
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดัดแปลงเสียทั้งหมด
แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ประสงค์ดี หรือ ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
ในระดับคำสอนที่เป็นบัญญัติธรรมเพราะเป็็นแค่ตัวหนังสือ
เราจะรู้ว่าธรรมเป็นเช่นใดก็ต้องปฎิบัติให้เห็นความเป็นปรมัตถธรรมนั้นด้วยตนเองด้วยครับ

ผมเห็นคุณ แสงธรรมสาดส่อง พยายามสื่อมากผมเอาใจช่วยนะครับ

ผู้ปฎิบัติดีแล้วแม้ไม่รู้พระไตรปิฏกก็บรรลุโสดาบันได้เช่นพระเวสสันดรที่ไม่รู้จักพระไตรปิฏกเลย


จากคุณ : Ambient - [ 5 ก.ย. 47 11:27:23 A:202.133.176.129 X: TicketID:024999 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 37

หง่า....
"ผู้ปฎิบัติดีแล้วแม้ไม่รู้พระไตรปิฏกก็บรรลุโสดาบันได้
เช่นพระเวสสันดรที่ไม่รู้จักพระไตรปิฏกเลย"-จากคุณ : Ambient -

พระเวสสันดรไหนครับ?


จากคุณ : พลธนู - [ 5 ก.ย. 47 16:14:12 A:203.113.35.7 X:203.150.217.113 TicketID:070228 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 38

^___^ เอ่ ผมพลาดหรือเปล่าครับ
ก็หมายถึง "พระเวสสันดร" ที่เป็นชาติสุดท้ายของพุทธองค์นะครับ
ไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า เพราะผมไม่ได้ศึกษาพระสูตรจนกระจ่างมากนัก
ว่าพระเวสสันดรถึงโสดาบันหรือเปล่า แต่เข้าใจแบบนั้นมาตลอดเลยนะครับจากคุณ : Ambient - [ 5 ก.ย. 47 18:21:38 A:202.41.179.233 X: TicketID:024999 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 39

ไปค้นมาผมพลาดจริงๆด้วยครับ
เพราะฟังเขาเล่ามา
ได้ยินคำว่าชาติสุดท้าย ทีไร
พาลนึกไปเป็นชาติพระเวสสันดร
ไม่ได้นับเอาชาติที่เป็นพระสิทธิถัทธะ
ต้องขออภัยอย่างสูงครับ
โง่อยู่นานเลย ....เอิ้ก


จากคุณ : Ambient - [ 5 ก.ย. 47 18:30:19 A:202.41.179.233 X: TicketID:024999 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 40

คคห 34

ข้อที่ 2 ที่เสนอนั้น เข้าใจผิด
เข้าใจ กาลามสูตร ไหมครับ
เข้าใจ ที่ตรัสว่า ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น ไหมครับ

ดังนั้น ที่คุณเสนอนั้น แปลว่า คุณพยายามชี้ว่า ผม คือ พุทธทาสนิยม ใช่ไหม เพื่ออะไรครับ ?
ไม่ต้องตอบนะครับ
ดังนั้น จงเลิก เสนอแบบตรรก เพื่อ ผล คือ ชี้ให้ ผู้อื่นเข้าใจว่า ผมเป็นพุทธทาสนิยม เพียงเพราะ ผม เห็นด้วยสติปัญญาของผมว่า สำนวนแปลของท่านพุทธทาส ที่สามารถใน สมาธิภาวนา ฯลฯ นั้น ดีกว่า ทุกๆ สำนวนแปล

คำว่าดีกว่า ไม่ใช่ แปลว่า ต้องถูกท่านพุทธทาส ครอบงำสติสมาธิปัญญา นะครับ

เข้าใจ กาลามสูตร ไหมครับ
เข้าใจ ที่ตรัสว่า ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น ไหมครับ
ดังนั้น

คุณTicketID:038143 เสนอว่า ...ท่านเกจิอาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็น่าจะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะคร้าบ

นั่นนะซิครับ ไหนละ ตัวอย่าง
คำว่า "น่าจะ" ที่คุณเสนอนั่น แปลว่า คุณเอง ไม่แน่ใจ ใช่ไหม?

คุณTicketID:038143 จะเสนอ หลักฐานไหมครับ
ชนิดที่ ไม่ต้อง ใช้คำว่า ... "ก็น่าจะ" ...."ก็ไม่น่าจะต่างกัน"

ที่ตอบแล้ว ก็ขอบคุณครับ

----------------------------------------------------------
คคห 37
เสนอว่า ...แต่พออ่านดูมันกลายเป็นเถียงกัน
ใครเถียงกันครับ ?
เเหตุพราะ
กระทู้ถาม ผู้ตอบไม่ตอบ ตรงตามที่ถาม ใช่ไหม?
แถมบางคน ยังถามกลับ ก่อนจะตอบ เช่น TicketID:038143

ลืลา อาการอย่างนี้ ใช้คำว่า เถียงกัน ได้อย่างไรครับ?

ยื่งเสนอว่า
เราอย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นถ้อนคำในพระไตรปิฏกเลยครับ
เพราะไม่มีใครรู้จริง ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไร

ถามกลับว่า
แล้ว ที่ "เกจิท่านไหนๆ" คือผู้ที่แสดงอัตตภาพตน ได้กล่าวคำขานนาคขอบวชในธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า ....

เมื่อคุณAmbient - เสนอว่า "เพราะไม่มีใครรู้จริง ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไร" ก็ โมฆะ ใช่ไหมครับ

แปลว่า อาจารย์หรือ เกจิของคุณคุณAmbient - ???? หรือครับ

เสนอว่า
...เราศึกษาอะไรที่เข้าถึงธรรมได้ มันก็เป็นหนทางที่ดีทั้งนั้น
ถามว่า เข้าถึงธรรม ที่ใครตรัสรู้ครับ ...ในเมื่อ เสนอว่า เพราะไม่มีใครรู้จริง ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไร

เสนอว่า ....องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง
แล้ว ที่เสนอว่า ...เพราะไม่มีใครรู้จริง ว่าพระพุทธองค์ตรัส
ไว้อย่างไร

แล้ว พระเวสสันดร ...ใคร ตรัสครับ?

ลักษณะเช่นนี้ แปลว่า ???? ครับ
ตกลง เอาอย่างไรแน่ครับคุณ Ambient -
ตกลง เอาอย่างไรแน่ครับคุณ Ambient -


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 6 ก.ย. 47 11:04:56 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 41

เหอ เหอ ป๋มก็บอกแล้วว่าสำนวนที่คุณเจ้าของกระทู้ (F=9b)ใช้
มันทำความเข้าใจค่อนข้างยากนิดนึง อ่านแล้วต้องตีความ
ป๋มก็แค่พยายามเอาคำพูดของคุณ เจ้าของกระทู้ (F=9b) ที่ตอบๆมาตั้งแต่ต้น
มาตีความ ปรับให้เป็นภาษาที่คนอ่านทั่วไปเขาพอจะอ่านได้
เพื่อจะได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งถ้าป๋มเข้าใจตกหล่นยังไง
คุณเจ้าของกระทู้ก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้คร้าบ
เพื่อประโยชน์ในทางธรรม เราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันไงคร้าบ

ว้า .. ตกลงป๋มตีความคำตอบข้อ 2 ของคุณผิดหรือคร้าบ แย่จัง งั้นป๋มถามใหม่

งั้นตกลง.... 2. ตามปัญญาของตนเอง ในความหมายของคุณ หมายถึงอะไรกันแน่คร้าบ

ขอชัดๆเน้นๆเลยนะคร้าบ

ในเมื่อเข้าใจไม่ตรงกัน ป๋มเลยต้องถามใหม่ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ และตอบใหม่อีกรอบคร้าบ
จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (แสงธรรมสาดส่อง) - [ 6 ก.ย. 47 11:42:17 A:198.166.226.165 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 42

คุณ F=9b ครับ ผมคงคุยกับคุณไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับ
ผิดพลาดไปในข้อความก็ขออภัยด้วยครับ
เพราะผมไม่เข้าใจความหมายที่คุณจะสื่อมากเท่าไหร่นัก
แต่คุณเป็นคนที่อ้างอิง พระวจนะได้เก่ง
ผมก็ขออนุโมทนาด้วยละกันครับ
ผมก็คงจะได้ประโยชน์จากกุศลกรรมของคุณตรงนี้ได้
ยินดีที่ได้สนธนาครับผม

ปล. ยินดีที่ได้สนทนากับทุกท่านนะครับ
รู้สึกเป็นสุขที่มีผู้สนใจศึกษาธรรมมากเช่นนี้ครับ


จากคุณ : Ambient - [ 6 ก.ย. 47 21:21:21 A:61.90.88.115 X: TicketID:024999 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 43

ตามปัญญาของตนเอง ในความหมายของคุณ หมายถึงอะไรกันแน่คร้าบ

ตอบว่า
คำว่าปัญญา ย่อมได้แก่ สุตมยปัญญา (๑) และหรือจินตามยปัญญา (๑) และหรือภาวนามยปัญญา (๑) ที่เกิดจากจิตตภาวนาตามแบบที่ตรัสสรรเสริญ และหรือยถาภูตสัมมัปปัญญา (๑) และหรือสัมมาญาณะ(๑) ตามสัมมัตตะ ข้อที่ ๙ และหรือสัมมาวิมุตติญาณทัสนะ(๑) ไงครับ

นี้คือกรอบของคำว่า "ตามปัญญาของตนเอง ในความหมายของผม" ตามที่ คุณถาม

สรุปได้ว่า
ไม่เห็นว่าจะมีอะไรๆ จะต้องตอบคุณอีกต่อไปครับ
เพราะถ้ายังไม่เข้าใจ มันก็เป็นเรื่องของการ ตั้งจิตไว้ไม่ถูกต้องเอง

ต่อเมื่อตั้งจิตไว้ถูกต้อง ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นๆ ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นจริง (ไม่ประมาท ต้องกลับไปพินิจพุทธวจนะเสมอ)

แก้ไขเมื่อ 06 ก.ย. 47 23:24:14

จากคุณ : เซนเถรวาท (F=9b) - [ 6 ก.ย. 47 23:22:05 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 44

อา ..จากคำตอบเพิ่มเติมของคุณเจ้าของกระทู้ ทำให้ผมพอจะจับความหมายของคำถามของคุณได้ใหม่แล้วคร้าบ อืม... ถ้าเป็นอย่างที่ป๋มเข้าใจตอนนี้ ถือว่าคุณเป็นคนที่ลึกซึ้งทางความคิดมากทีเดียว

กระทู้ถามว่า
สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทยเวลานี้
ถ้าถูกถามว่า พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ตรงไหน ?
จะตอบ ตาม พุทธวจนะ หรือ ตอบตาม ปัญญาของตนเอง

จากคำถามที่คุณตั้งนี้ ตามความเข้าใจของป๋มในตอนนี้ คุณกำลังจะบอกพวกเราทางอ้อมว่าจริงๆแล้ว สาวกของพระพุทธเจ้า ในเมืองไทย ส่วนใหญ่เวลานี้ ล้วนอาศัยการท่องจำพุทธวจนะมากล่าวอ้างกัน แบบนกแก้วนกขุนทอง อาศัยเพียงปัญญาจากการท่องจำ จากการเรียนรู้จากตำรับ ตำราหรือผู้รู้ หรืออาศัยจินตนาการของตนเอง โดยขาดการลงมือศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง และมีดวงตาเห็นธรรมตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ดังนั้น เมื่อพวกเราตระหนักรู้เช่นนี้แล้ว เรายังจะปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์อีกหรือ พวกเราสาวกของพระพุทธเจ้า ควรจะนำพุทธวจนะของพระองค์ท่านมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญา และมีดวงตาเห็นธรรม ให้ได้รู้และเข้าใจด้วยปัญญาของตนเอง จึงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและควรทำมากกว่า ....

อืม....ลึกซึ้งมากคร้าบ และมีประโยชน์มากคร้าบ ถ้าเป็นอย่างที่ป๋มเข้าใจตอนนี้ ก็ต้องขออนุโมทนา สาธุการ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยคร้าบ เฮ้อ ... เล่นกว่าจะตีความถึงนี่ได้ เล่นเอาเหนื่อยเลยนะเนี่ย อืม ... ลึกซึ้งมาก ลึกซึ้งมาก นี่ถ้าคุณใช้ภาษาง่ายๆกว่านี้ เอาแบบคนอ่านทีเดียวแล้วเข้าใจ ตั้งแต่แรก ป๋มว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากกว่านี้เยอะเลยคร้าบ นึกแล้วน่าเสียดายเหมือนกัน


จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (แสงธรรมสาดส่อง) - [ 7 ก.ย. 47 03:21:25 A:198.166.226.165 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 45

คุณ TicketID:038143 เสนอ คคห 44
ขอตอบกลับอีกครั้งว่า
(๑) เจตนาที่ตั้งกระทู้นั้น
ต้องการ ดูทิฏฐิของพุทธบริษัทของพระพุทธองค์  ว่า ขณะนี้ อย่างไร เกี่ยวกับ ข้อธรรมะ นั้นๆ?
ไม่เกี่ยวกับ เกจิอาจารย์หลวงตานิยมอะไรเลย
ไม่เกี่ยวกับ คุณะภาพ หรือคุณสมบัติ อะไรของผู้ตั้งกระทู้และหรือผู้ตอบกระทู้ และหรือเกจิอาจารย์ท่านไหนทั้งสิ้น
ฯลฯ

(๒) ข้อความที่เสนอ คคห 44 ....เมื่อคุณ พิจารณา (เอาเอง) ได้เช่นที่เสนอ
ขออนุโมทนา (แปลว่า ตามยินดีด้วยในกุศลนั้น)
ขอสาธุ (แปลว่าดีแล้ว ที่เกิดกุศลเช่นนั้น) ด้วย

(๓) ที่สำคัญ "ข้อความที่เสนอ คคห 44" นั้นขอเสริมว่า เมื่อผู้นั้น(อนัตตา) ...มีดวงตาเห็นธรรมตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ คือ "รู้ เห็น เป็น มี" ด้วยปัญญาของตนเอง (ยถาภูตสัมมัปปัญญา) = เป็นแนวทางที่ถูกต้องและควรทำที่สุด ในฐานะ อนุพุทธะสาวก
ต้อง กลับไปสอบทานกับ พระพุทธองค์ คือ พุทธวจนะ ...เพื่อสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท

ย้ำ
ต้อง กลับไปสอบทานกับ พระพุทธองค์ คือ พุทธวจนะ ...เพื่อสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท

(๔) เมื่อ คุณTicketID:038143 มีมุมมองกว้างลึกด้วยปรีชาทัสนะปัญญาของคุณเอง (ทั้งๆ ที่ผมเอง ไม่ได้ กำหนดหรือมีเจตนา เมื่อตั้งกระทู้).
ย้ำคำว่า ด้วยทัสนะปัญญา ของคุณเอง เนื่องเพราะ อาศัยพยัญชนะ ที่ผมสื่อสารกลับไป

"แค่นี้ พอแล้ว"

...นึกแล้วน่าเสียดายเหมือนกัน
ไม่นึก
พราะ นึก เป็นสังขารขันธ์  
นันทิในสังขารขันธ์ ย่อมคือ สังขารูปาทานขันธา
อุปาทานขันธ์ องค์ธรรมคือ อะไร?
เมื่อตรัสว่า ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ เป็นตัวทุกข์ (อนัตตาทั้งนั้น)

กำหนด รู้ว่า "นี่ เป็นทุกข์ ตามพุทธวจนะ" ด้วยสติสมาธิ+สุตมยปัญญา......ก็ปัญญา
กำหนด รู้ว่า "นี่ เป็นทุกข์ ตามพุทธวจนะ" ด้วยสติสมาธิ+จินตามยปัญญา......ก็ปัญญา
กำหนด รู้ว่า "นี่ เป็นทุกข์ ตามพุทธวจนะ" ด้วยสติสมาธิ+ตามแนว สติปัฏฐานทั้ง ๔ ...ก็ สมถะด้วย วิปัสสนาด้วย
กำหนด รู้ว่า "นี่ เป็นทุกข์ ตามพุทธวจนะ" ด้วยสติสมาธิ+สัมมาสมาธิในองค์มรรคพร้อมบริวาร ๗......ก็ปัญญา (ขั้น?)

เจริญในธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว
วิกฤตพุทธศาสนา จะได้จางคลายหายไปๆ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น "ใน ๑ โลกธาตุ อุบัติได้เพียง ๑ เท่านั้น" อย่าทำเป็นเล่นเลย ชาวพุทธทั้งหลาย

แก้ไขเมื่อ 07 ก.ย. 47 18:08:57

จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 7 ก.ย. 47 18:06:37 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 46

กว่าจะเข้าใจเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับ

^___^


จากคุณ : Ambient - [ 7 ก.ย. 47 18:26:48 A:61.90.30.107 X: TicketID:024999 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 47

ยินดีที่ได้สนทนาธรรมกับทุกท่านคร้าบ และขอเจริญในธรรมทุกท่านคร้าบ สาธุ

จากคุณ : ป๋มเองคร้าบ (แสงธรรมสาดส่อง) - [ 7 ก.ย. 47 20:34:26 A:198.166.226.165 X: TicketID:038143 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 48

ไม่ได้ฟื้นฝอยหาอะไรนะครับ

ลอง ระลึก อดีตว่า
(๑) ทำไม จึงเพ่งออกนอก หรือ ส่งจิตออก ตามที่พระป่าฯ ใช้คำว่า ส่งจิตออกคือสมุทัย(อริยสัจ) ?

(๒) ทำไม "กว่าจะเข้าใจเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับ"
เมื่ออ่านกระทู้ ?
ถ้า ตั้งจิตไว้ถูก คือ ...แต่ถ้าถามเพื่อเป็นแนวทางศึกษา หรือ แลกเปลี่ยนทัศนะ

(๓) ทุกๆ ท่านคือ ครู ผู้สอบอารมณ์กัมมัฏฐานของผม
กำหนดเช่นที่กล่าวนี้เสมอ แต่ ศิษย์แบบผม ก็แบบที่ รู้สึกเองเมื่ออ่าน ภาษาที่เสนอนั่นแหละ ฯ (ถ้า งง กลับไปอ่านข้อที่ ๑)

(๔) กว่า ครู จะเข้าใจ
...ทำไม (เจตสิก)ครูเล่น(จิตครูในขณะนั้นๆ) เอาเหนื่อยละครู

(๕) เหนือสรรพสิ่ง คือ พระพุทธวจนะหรือพระพุทธองค์
(๖) เหนือพระพุทธองค์ คือ ธรรมะที่ทรงตรัสรู้ (จำไม่ได้ว่าสูตรไหน ตรัสว่า ทรงเคารพธรรมที่ทรงตรัสรู้)

(๗) อนุพุทธสาวกที่ตรัสรู้ตรงตามที่ทรงตรัสรู้
จะ กำหนดว่า อะไร สูงสุดครับ ระหว่างข้อที่ ๕ กับ ๖

ครูลองตอบไหมครับ
จะสนทนาอีกหน่อยไหมครับ

มีปริศนา นะครับครู


จากคุณ : เจ้าของกระทู้ (F=9b) - [ 8 ก.ย. 47 23:00:33 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys