◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยแปลข้อความเป็นภาษาอังกฤษหน่อยครับ

  1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่..
  3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่...
  4.เรื่องแจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติเรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา
  5.เรื่องอื่นๆ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  จากคุณ : นักแปลมือใหม่ - [ 12 ก.ค. 47 11:22:29 A:203.154.26.161 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม