◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  การทำความเข้าใจในธรรมก่อนจะศึกษา (เหมาะกับผู้กำลังศึกษาพุทธศาสนา)

  การทำความเข้าใจในธรรมก่อนศึกษา
  ก่อนที่จะศึกษาพุทธรรม ควรจะได้ทำความเข้าใจในธรรมนั้น ๆ ก่อน มิฉะนั้นอาจเข้าใจผิด เพราะธรรมมีมากหลายประเภท บางอย่างเหมาะแก่คนทั่วไป เช่น ความไม่ประมาท หิริ โอตตัปปะ การพึ่งตนเอง ความขยันเป็นต้น บางอย่างเหมาะสำหรับฆราวาส เช่น หน้าที่ของสามีภรรยาที่ควรปฏิบัติก่อนกัน บางอย่างทรงสอนนักบวชแต่ก็เหมาะกับฆราวาสด้วย เช่น เสขิยะวัตร บางอย่างเหมาะกับนักบวช เช่น ความมักน้อย บางอย่างเหมาะแก่ผู้ต้องการมนุษย์สมบัติ บางอย่างเหมาะกับผู้ต้องการนิพพานสมบัติ เหล่านี้เป็นต้น มิเช่นนั้นจะเข้าใจไขว้เขว เช่นยา ผู้ใช้จะต้องรู้ว่า ยาชนิดนี้ใช้แก้โรคอย่างนี้ ยาชนิดนั้นใช้แก่โรคอย่างนั้น หรือยาชนิดนี้เป็นยาบำรุงกำลังร่างกาย จะได้ใช้ยาไม่ผิด
  ****อ้างอิง***
  จากหนังสือ ๑ ใน ๘๔๐๐๐

  จากคุณ : มะกรูด - [ 10 ก.ค. 47 19:55:23 A:203.113.44.71 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม