แนะนำเวบไซต์...หนังสือประวัติศาสตร์หายาก ในรูปของ pdf ไฟล์

ขออภัยนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้ว....และขอแนะนำท่านที่สนใจอ่านแบบเต็มๆ เล่ม

1. ความทรงจำ (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ)

2. พระราชประวัติพระเจ้ากรุงธนบุรี (จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสร.9 เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ )

3. แบบเรียนพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจ้าตากสิน) กรมตำรากระทรวงธรรมการ, ๒๔๗๒

ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ มีให้โหลดไปอ่านสามเล่มแบจุใจhttp://digital.lib.kmutt.ac.th/ebooks.html

จากคุณ : คนอุดรฯ - [ 9 มิ.ย. 47 03:26:50 A:80.41.170.251 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

หมายเหต: อาจจะใช้เวลาโหลดยาวนิดหนึ่ง แต่คุ้มมากๆ ครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรืออ่านหนังสือทั้งสามเล่มมาก่อน...

จากคุณ : คนอุดรฯ - [ 9 มิ.ย. 47 03:39:50 A:80.41.170.251 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

http://digital.lib.kmutt.ac.th/ebooks.html

จากคุณ : DigiTaL-KRASH!!! - [ 9 มิ.ย. 47 07:38:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หรือที่เรียกกันว่าห้องสมุดปรีดี) ก็ได้จัดทำหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ (E-Rare Books) จำนวน 57 ชื่อเรื่อง และสามารถดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เป็น PDF File โดยผ่าน การสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์ http://192.150.249.123/ipac หรือจากเว็บไซด์ของสำนักหอสมุด http://www.library.tu.ac.th คลิ๊กเลือก Library Catalog


รายชื่อหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ 57 ชื่อเรื่อง ที่ให้บริการดาวน์โหลด

1. Du sort des societes de personnes en cas de deces d'un associe ( etude de droit francais et de droit compare )/ Pridi Banomyong. ปีพิมพ์ 1927.
2. Land of Smiles / William Afred Rae Wood. ปีพิมพ์ 1935.
3. Temples and elephants : the narrative of a journey of exploration though upper Siam and Laos / Carl Alfred Bock. ปีพิมพ์ 1884
4. Trait d’amitie, de commerce it de navigation entre le Siam et la France.
5. กฎหมายที่ดิน / หลวงดำรงธรรมสาร. ปีพิมพ์ ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455)
6. กฎหมายผัวเมีย ดำเนินความตามกฎหมาย ลักษณผัวเมียและลักษณอื่นๆ ในกฎหมายราชบุรี ประกาศ พ.ร.บ. รัชกาลที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 และคำพิพากษา ศาลฎีกาศก 117 ถึง 131 / เซี้ยง. ปีพิมพ์ 2456.
7. กฎหมายสรรพภาษี ตั้งแต่จุลศักราช 1236 ตามลำดับมาจนถึงปีรัตนโกสินทรศก 117 รวมกัน/ปีพิมพ์ [2442?]
8. กลฺยาณธมฺมกถา / โดย พระอโนมคุณมุนี. สืบคดีลึกลับ / แปลและเรียบเรียงโดย นายพันตำรวจตรี หลวงพิสิฐวิทยาการ. ปาฐกถาเรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร์สยาม พ.ศ. 2476 / โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม. ปีพิมพ์ 2476.
9. การปฏิวัฏครั้งใหญ่ในแคว้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเหตุให้ชาวฝรั่งเศสถูกขับไล่ พรรณนาฝั่งทะเล และหัวเมืองสำคัญและเหตุการณ์ปลายแผ่นดิน สมด็จพระนารายณ์ กรุงศรีอยุธยา ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 / รวบรวมโดยหลวงสันธานวิทยาสิทธิ์. ปีพิมพ์ 2477.
10. การสาธารณสุขและสาธารณูปการ / โดย พระยาบริรักษ์เวชชการและคนอื่น ๆ. ปีพิมพ์ 2477.
11. คำตอบคำถามในบอลลรูมลิลาศและเทฆนิค แห่งบอลลรูมลิลาศ / หลวงละออพจมาน.
12. คำอธิบายกฎหมายปกครอง / หลวงประดิษฐ- มนูธรรม และ พระสารสาสน์ประพันธ์. ปีพิมพ์ 2475.
13. โคลงกวีโบราณ. ปีพิมพ์ 2462.
14.โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / หม่อมเจ้าสุวรรณ. ปีพิมพ์ 2473.
15. จดหมายเหตุ ปลายรัชชกาลที่ 4 และต้น รัชชกาลที่ 5. ปีพิมพ์ 2478.
16. จดหมายเหตุเรื่องเสด็จประพาสต้น ใน รัชชกาลที่ 5 ครั้งแรก และครั้งที่ 2 พระนิพนธ์ สมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครั้งที่สองพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ปีพิมพ์ 2477.
17. จารึกพ่อขุนรามคำแหง กับคำอธิบายของ หลวงวิจิตรวาทการ. ปีพิมพ์ 2477.
18. ฎีกาบัญญัติ ปี พ.ศ. 2457. รวบรวมโดย ขุนศรีบุบพรรณ์เขตร์
19. ต้นเหตุตุระกีกับอังกฤษรบกันเล่ม 2 .
20. ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ปีพิมพ์ 2468.
21. ตำนานเรื่องลครอิเหนา / สมเด็จฯ กรมพระยา ดำรงราชานุภาพ. ปีพิมพ์ 2464.
22. ทศชาติ์ เล่ม 1. ปีพิมพ์ 2456.
23. ทศชาติ์ เล่ม 2. ปีพิมพ์ 2456.
24. ธรรมเทศนา / พระอมราภิรักขิต (เลห์ โกวิโท) ปีพิมพ์ 2479.
25. ธรรมนูญลักษณปกครองคณะนคราภิบาล พระพุทธศักราช 2465.
26. นิพนธของพระยาศรีภูริปรีชา / พระยา ศรีภูริปรีชา. ปีพิมพ์ 2463.
27. บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนความเก่า ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง. ปีพิมพ์ 2468.
28. บุรพภาคพระธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปีพิมพ์ 2469.
29. แบบเรียนเร็วสำหรับเรียนหนังสือไทย เล่ม 1/ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ. ปีพิมพ์ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442)
30. ประกวดนางในวรรณคดี / ขุนโอฬารฯ.
31. ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่องคือ เรื่องการ อำนวยพร เรื่องเทศกาลพรรษา อธิบายเรื่องเจ้าคุณ ประตูดิน / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ปีพิมพ์ 2469.
32. ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจีน / รอง อำมาต์เอกง่วนติ๊ด บุญญถี. ปีพิมพ์ 2477.
33. ประมวลรัฐนิยม เล่ม 1 / กรมโฆษณาการ. ปีพิมพ์ 2482.
34. ปาฐกถาเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ ราชการบริหาร แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 / หลวงประดิษฐ์มนูธรรม. ปีพิมพ์ 2477.
35. ปาฐกถา เรื่อง สยามกับพาณิชย์ / เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. ปีพิมพ์ 2477.
36. ปาฐะเรื่องประทุษร้ายต่อผู้ร้าย / โรเบิร์ต ครีน อิงเคอร์ซอลล์ ; [แปลโดย] พระยาเมธาธิบดี. ปีพิมพ์ 2471.
37. พงศาวดารชาติไทย บทที่ 1 ถิ่นฐานไทย / พระบริหารเทพธานี. ปีพิมพ์ 2493.
38. พระธัมมปทัฎ์กถา ภาค 7 / สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ปีพิมพ์ รศ. 130.
39. พระนลคำหลวง เล่ม 1 / พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปีพิมพ์ 2459.
40. พระนลคำหลวง เล่ม 2 / พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปีพิมพ์ 2459.
41. พระราชนิพนธ์โคลงครั้งแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช เรื่อง พาลีสอนน้อง ทศรถสอน พระราม ราชสวัสดิ์. ปีพิมพ์ 2479.
42. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2484 ; และ, รัฐนิยม. ปีพิมพ์ 2484.
43. พระราชบัญญัติในปัตยุบันเล่ม 2 / กรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์. ปีพิมพ์ รศ. 121 (พ.ศ. 2446)
44. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ประกาศ และระเบียบการต่าง ๆ ซึ่งต่อเนื่องจาก พระราชบัญญัตินี้ และเฉพาะที่เกี่ยวกับกระทรวง ธรรมการกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช 2482. กระทรวงศึกษาธิการ / กรมวิชาการ. ปีพิมพ์ 2483.
45. เรื่องการตั้งกิ่งอำเภอในประเทศสยาม / ถนอม วิบูลย์มงคล. ปีพิมพ์ 2481.
46. เรื่องเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน. ปีพิมพ์ 2492.
47. เรื่องตำนานพระโกษฐ์แลหีบศพบันดาศักดิ์ / โดย กรมพระสมมตอมรพันธุ์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์. ปีพิมพ์ 2468.
48. เรื่องสนทนากับผู้ร้ายปล้น / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ปีพิมพ์ 2468.
49. วิเคราะห์เรื่องเมืองไทเดิม / ประภาศิริ. ปีพิมพ์ 2478.
50. สหกรณ์ / โดย กรมสหกรณ์ กระทรวง เกษตราธิการ. ปีพิมพ์ 2484.
51. สักระวาน่าหนาว / พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
52. สารบาญฎีกาบางเรื่อง ปี 127 และปี 128.
53. หนังสือสวดมนต์ / โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย. ปีพิมพ์ 2496.
54. หลักภาษาไทย / พระวรเวทย์พิสิฐ. ปีพิมพ์ 2489.
55. หิโตปเทศ 1 การผูกมิตร / โดย เสฐียรโกเศศ
นาคะประทีป. ปีพิมพ์ 2472.
56. หิโตปเทศ เล่ม 2 สุหฤทเภท-การแตกมิตร์. ปีพิมพ์ 2481.
57. อนุศาสนีที่ 3 กรณียะ 2 ประการ / สมเด็จพระมหา สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ปีพิมพ์ 2459.

แวะมาบอกข่าวจ้า


จากคุณ : ประกายจันทร์ - [ 9 มิ.ย. 47 09:09:54 A:unknown X:202.28.169.165 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณมากๆๆๆๆ ครับทุกท่าน

จากคุณ : ลูกไทย หลานไทย - [ 9 มิ.ย. 47 11:19:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณ คุณประกายจันทร์ครับ ถือว่าเป็นการทอดผ้าป่าหนังสือร่วมกันนะครับ ...ข้างล่างนี้ก็เป็นผ้าป่าอีกกอง...หนังสือหายากเช่นกัน อย่างเรื่อง "ขอมดำดิน" ต้นฉบับแท้ๆ
มติชนพิมพ์ขายเล่มสามร้อยกว่าบาท list ข้างล่างเลยครับ

TITLE: { ศกุนตลา}
AUTHOR: กาลิทาส
----------------------------------------------------------

TITLE: หนังสือหลักราชการ
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


TITLE: เวนิสวานิช
AUTHOR: เชคสเปียร์, วิลเลียม
แปลเป็นกลอนโดย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

---------------------------------------------------------


TITLE: เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัลพระราชนิพนธ์รัชกาลที่๕
AUTHOR: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
YEAR: ๒๔๖๕, ๖๐ หน้า
NOTE: พิมพ์แจกในการแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

---------------------------------------------------------

TITLE: เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง
AUTHOR: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

---------------------------------------------------------

TITLE: เรื่องตามใจท่าน
AUTHOR: เช็คสเปียร์, วิลเลียม
YEAR: ๒๔__, ๑๗๑ หน้า
NOTE: สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงแปลและประพันธ์เป็นกาพย์ภาษาไทย
---------------------------------------------------------

TITLE: มัทนะพาธา
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
YEAR: ๒๔๖๗, ๑๔๖ หน้า
NOTE: ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
---------------------------------------------------------

TITLE: ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
---------------------------------------------------------

TITLE: พระร่วง
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

---------------------------------------------------------

TITLE: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช
AUTHOR: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
YEAR: ๒๔๗๙, ก-ฆ, ๙๕ หน้า
NOTE: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ โปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพญภาคย์ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙

---------------------------------------------------------

TITLE: พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

---------------------------------------------------------

TITLE: พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
AUTHOR: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
---------------------------------------------------------

TITLE: พระบรมราโชวาทเสือป่า
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

---------------------------------------------------------

TITLE: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
---------------------------------------------------------


TITLE: พระบรมราชาธิบายเรื่องเครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสยาม
AUTHOR: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
---------------------------------------------------------

TITLE: ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่๕
AUTHOR: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

---------------------------------------------------------
ต่อลิงค์ที่นี่ครับ http://fulltext.car.chula.ac.th/

-----------------------------------


จากคุณ : คนอุดรฯ - [ 9 มิ.ย. 47 14:18:52 A:80.41.142.136 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เยี่ยมมากครับ...

จากคุณ : Hidden Dragon - [ 9 มิ.ย. 47 18:21:45 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

คุณประกายจันทร์ ไม่ทราบเว็บไซต์ของธรรมศาสตร์นี่ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นหรือเปล่าครับ ผมลองเข้าไปหลายครั้ง เข้าไม่ได้เลยครับ

จากคุณ : CVTบ้านโป่ง (CVTบ้านโป่ง) - [ 9 มิ.ย. 47 18:28:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ขอบคุณมากๆครับ
ตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทย อยากอ่านหนังสืออะไรก็หาอ่านไม่ได้

มีอย่างงี้เยี่ยมมากๆเลยครับ

ถ้าที่ไหนมี"โคลงดลกนิติ" ช่วยแนะนำด้วยนะครับ


จากคุณ : หยิกเล็บ ก็เจ็บเนื้อ - [ 9 มิ.ย. 47 21:18:28 A:220.240.168.169 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

#7 อาจเป็นเพราะ server ไม่ทำงานชั่วคราวครับ เมื่อกลางวันผม d/l ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ครับ

อย่างไรก็ตาม server ท่านอื่นที่แนะนำมาผมลองเข้าไปแล้วใช้ได้ครับ


จากคุณ : ลูกไทย หลานไทย - [ 9 มิ.ย. 47 23:39:22 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ต้องไปที่ตรงนี้ครับจึงจะโหลดได้ครับคุณ #7, #9
http://library.tu.ac.th/webpac/otherdatabase/rarebook/rarebook.html


จากคุณ : DigiTaL-KRASH!!! - [ 10 มิ.ย. 47 07:04:22 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

_/|\_ ขอบคุณอีกครั้งครับ เผอิญไปเจอหนังสือแปลที่เคยอ่านตอนเด็กจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แปลมาไม่หมดครับ แต่อ่านก็พอได้เกร็ดบางอย่างในช่วงสงครามโลกเหมือนกัน ขอแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจครับ http://physics.science.cmu.ac.th/ps/ps8/ps8c1.htm

จากคุณ : ลูกไทย หลานไทย - [ 10 มิ.ย. 47 17:02:31 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys