ถามเรื่องการทรงกรมของเจ้านาย

ในรัชกาลปัจจุบัน หลังจากทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงกรมเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว ในกาลก่อนยังมีเจ้านายพระองค์ได้ได้ทรงกรม หรือว่าได้เลื่อนกรม (ไม่ทราบว่าใช้คำถูกหรือเปล่าครับ) หรืเปล่าครับ
แล้วปัจจุบัน ธรรมเนียมการทรงกรมของเจ้านายได้ยกเลิกหรือว่ายังมีอยู่ครับ
ขออนุญาตครบ

จากคุณ : กริชครับผม - [ 15 พ.ค. 47 12:21:57 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับ จัดทำโดยกรมศิลปากรเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ที่บ้าน แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ

ส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาพระยศนี้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดา บางครั้งพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ก็ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาเช่นกัน ถ้าเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า จะต้องได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าเสียก่อน แล้วจึงพระราชทานทรงกรม (คล้ายกับของต่างประเทศที่ทรงเป็น PRINCE OF....., DUKE OF...., COUNT OF......)

ลำดับชั้นของกรม มีอยู่ ๖ อันดับ กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมพระ กรมพระยา และสมเด็จกรมพระยา.......แล้วจะมาเล่าเท่าที่ทราบต่อนะครับ

ขออนุญาตครับ

แก้ไขเมื่อ 15 พ.ค. 47 15:50:39

จากคุณ : อเทตยา - [ 15 พ.ค. 47 15:50:08 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 2

คุณอเทตยาครับ สมเด็จกรมพระยา นี่มีด้วยหรือครับ
ตามความเข้าใจของผม น่าจะมีแต่กรมพระยา
สมเด็จ นี่เห็นจะเป็นพระอิสริยยศที่ทรงเฉลิมพระเกียรติให้พระองค์เจ้า หรือเจ้านายที่ทรงเห็นชอบนะครับ ไม่เกี่ยวกับการทรงกรม
เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระองค์แรก ทรงเป็นสมเด็จ เพระทรงเป็นเจ้าฟ้า ส่วนพระองค์ที่สองทรงเป็นสมเด็จ เพราะมีการเฉลิมพระอิสริยยศขึ้น ไม่ใช่เป็นการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้านายต่างกรม ที่สมเด็จกรมพระยานะครับ
แต่จะกล่าวว่า สมเด็จ กับ กรมพระยานั้นไม่เกี่ยวกันเลยทีเดียวก็ไม่น่าจะถูก เพราะส่วนมาก เจ้านายที่ทรงสถาปนาให้เป็นเจ้านายต่างกรม ที่กรมพระยา จะได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศ ให้เป็นสมเด็จ ด้วย
เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการเป็นต้น
ที่คุณอเทตยา กล่าวว่ามีสมเด็จกรมพระยา นั้นอาจจะเป็นเพราะเวลา เขียนแบบย่อจะเขียนแบบนี้กระมังครับ
สมเด็จฯ กรมพระยา
สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา
เช่น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นนะครับ ยังไม่ยืนยัน


จากคุณ : ananda - [ 15 พ.ค. 47 20:06:23 A:203.209.107.208 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

สมเด็จ กรมพระยาถูกแล้วครับ

ในสมัยก่อน เรายังไม่ออกนาม พระองค์เจ้ากรมพระยาเปน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา...แต่ออกเปน พระเจ้า.....กรมสมเด็จพระ.... เนื่องด้วยเกรงจะไม่เหมาะไม่ควรและเหรเปนการสับสนระหว่าง สมเด็จของเจ้าฟ้า(ลองเปิดธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม หมวดการทรงกรมดูนะครับ) จึงจะต้องมีคำนำหน้าก่อน สมเด็จ เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร

ต่อมา ในร.6 ให้เปลี่ยนการออกพระนาม จากการเปน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระ.......เปน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ฉะนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร จึงออกพระนามเปน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เปนต้น

เอาเปนว่า หากเปน กรมพระยา ก็จะเปนการเฉลิมพระนามเปนสมเด็จ กรมพระยาไปในตัว อย่างเช่นโบราณ คือ ออกพระนามเปนกรมสมเด็จพระ เว้นแต่รับทรงพระกรุณาโรดเกล้าให้เปนสมเด็จ เปนกรณีพิเศษ เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ที่เลื่อนเปน สมเด็จกรมพระ ด้วยความเปนพระบิดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในรัชกาลที่ 7

ตาม ธรรมเนียมราชตระกูลนั้นร.5 ท่านว่าอย่างแบบเก่า จะมีการทรงกรม หรือที่เรียกว่า อิสริยายศ 7 ขั้นคือ

1. กรมพระราชวังบวร หากมีองค์เดียวเรียกว่า กรมพระราชวังบวร หากมี 2 องค์ ก็จะเรียก พระบัณฑูรใหญ่ พระบัณฑูรน้อย
2.กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อันนี้มิค่อย
เหนกัน
3.กรมสมเด็จพระ
4.กรมพระ
5.กรมหลวง
6.กรมขุน
7.กรมหมื่น

ต่อมา ร.6 กำหนดไว้ดังนี้
1.สมเด็จกรมพระยา
2.กรมพระ
3.กรมหลวง
4.กรมขุน
5.กรมหมื่น

กรมหมื่น เปนกรม start ของ พระองค์เจ้า ส่วนกรมขุน เปน กรม start ของเจ้าฟ้า

+-+จากคุณ : natthaset - [ 15 พ.ค. 47 21:56:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

" 'เอาเปนว่า หากเปน กรมพระยา ก็จะเปนการเฉลิมพระนามเปนสมเด็จ กรมพระยาไปในตัว' อย่างเช่นโบราณ คือ ออกพระนามเปนกรมสมเด็จพระ เว้นแต่รับทรงพระกรุณาโรดเกล้าให้เปนสมเด็จ เปนกรณีพิเศษ เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ที่เลื่อนเปน สมเด็จกรมพระ ด้วยความเปนพระบิดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในรัชกาลที่ 7"

งงเป็นคำรบสองครับ ตกลงมันอย่างไรกันแน่ครับ คุณnatthaset " เอาเปนว่า หากเปน กรมพระยา ก็จะเปนการเฉลิมพระนามเปนสมเด็จ กรมพระยาไปในตัว' โดยที่ไม่มี สมเด็จกรมพระยา ใช่ไหมครับ
งง!!!!!จริงๆ
ตกลงมันมี กรมพระยา เฉยๆ และมี สมเด็จกรมพระยา ด้วยเหมือนที่คุณอเทตยาเรียนมา
หรือว่า ' เอาเปนว่า หากเปน กรมพระยา ก็จะเปนการเฉลิมพระนามเปนสมเด็จ กรมพระยาไปในตัว'จากคุณ : ananda - [ 15 พ.ค. 47 22:34:49 A:203.209.107.97 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

คือ ผมหมายถึง ท่านพระองค์ใกเลื่อนกรมเปน กรมพระยา ก็จะมีสมเด็จตามมาโดยอัตโนมัติ

ให้เทียบแบบ ร.6 อ่ะครับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร เปลี่ยนเปน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร อะครับ

และการที่เปนกรมพระยา โดยไม่เปน สมเด็จ ผมก็ไม่เคยเหนเหมือนกัน เคยเหนแต่แบบกรมพระสวัสดิวัตนวิสิษฏ์ที่ทรงเปน "สมเด็จ" เปนกรณีพิเศษ โดยมิได้ตั้งเปนกรมพระยา

อีกอย่าง การเปน กรมพระยา ถือว่ามีศักดิสูงพอๆกับเจ้าฟ้าทีเดียว เลยมีการยกย่องโดยการเติม สมเด็จ ไว้ (เคยอ่านจากหนังสือเล่มหนึ่ง)

ฉัตรประจำสมเด็จกรมพระยา เปนฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น เคยฟังจากคุณ UP ว่า พระโกศพระอัฐิเจ้าฟ้า ได้อัญเชิญมาประดิษฐานบนพระที่นั่งกง ในงานพระราชพิธีสงกรานต์ ก็เปนเครื่องอนุโลมตามข้อความข้างต้น ไม่มีข้อรังเกียจของการตั้งพระโกศพระอัฐิเจ้าฟ้า บนพระที่นั่งกง ภายใต้ ฉัตรขาวลายทอง


+-+

ไฟล์รูปภาพจากคุณ : natthaset - [ 15 พ.ค. 47 23:12:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

อ่านแล้วได้ความรู้ตาม @^--^@ ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : คนชื่นชอบนิยาย ^^ - [ 16 พ.ค. 47 00:11:36 A:203.113.33.12 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

เรื่อง "สมเด็จกรมพระยา" กับ "กรมสมเด็จพระ" ก็อย่างที่คุณ natthaset เรียนให้ทราบน่ะครับ

การเรียกพระนามเจ้านายเป็นกรมต่าง ๆ เหมือนอย่างปัจจุบันนี้ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยโปรดฯให้รวมคนจัดตั้งกรมให้อยู่กับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ กับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุดาวดี โดยให้เจ้ากรมเป็นหลวงโยธาทิพ และหลวงโยธาเทพ ตามลำดับ แต่คนทั้งหลายไม่นิยมเรียกออกชื่อพระนามเจ้านาย แต่กลับเรียกชื่อเจ้ากรมแทน เป็น เจ้า(ฟ้า)กรมหลวงโยธาทิพ เจ้า(ฟ้า)กรมหลวงโยธาเทพ   เมื่อจะกล่วถึงคนในกรมก็เรียกสั้น ๆ ว่า "ในกรม" เลยเรียกเจ้านายที่ทรงบังคับบัญชากรมว่า "เสด็จในกรม"

เมื่อรัชกาลที่ ๕ ทรงออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร และให้บรรดาชายฉกรรจ์ต้องรับราชการทหารชั่วคราวเสมอหน้ากันทุกคนแทนขึ้นทะเบียน สังกัดอยู่ในกรมต่าง ๆ อย่างแต่ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเลิกกรมของเจ้านายทั้งหมด คำว่า "กรม" ก็เป็นแต่ติดอยู่กับพระนามเจ้านายไม่มีตัวตน ตั้งแต่ปี ๒๔๔๓ เป็นต้นมา
การตั้งกรมเฉลิมพระนามยังมีมาถึงในรัชกาลปัจจุบัน คือ
๑. เลื่อนกรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๕) พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมขุนชัยนาทนเรนทร เป็นกรมพระ และเป็น สมเด็จฯ กรมพระยา ในที่สุด
๒. ตั้งกรม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ เป็น พระวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
๓. สถาปนาหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และตั้งกรมเป็น กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
๔. ตั้งกรม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงศ์บริพัตร เป็น กรมหมื่นนครสววรค์ศักดิพินิต
๕. เลื่อน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ และตั้งกรมเป็น กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
๖. ตั้งกรม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ เป็น กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
และ
๗. สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นกรณีพิเศษ ทรงกรมเป็นกรมหลวง โดยไม่ผ่านชั้นกรมขุน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

"สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอจงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล อิฐศุภผลธนสารสมบูรณ์ วรเกียรติคุณอดุลยยศ ปรากฏยั่งยืนนาน เทอญ"

ขออนุญาตครับ

แก้ไขเมื่อ 16 พ.ค. 47 08:18:10

แก้ไขเมื่อ 16 พ.ค. 47 08:17:12

จากคุณ : อเทตยา - [ 16 พ.ค. 47 08:14:18 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ลืมอีกประการหนึ่ง คือ
ฝ่ายใน ทรงกรมเปน"กรมสมเด็จพระ" หรือ"สมเด็จกรมพระยา" พระอิสริยยศคือ รับพระสัปตปฎลเศวตฉัตร เช่น กรมสมเด็จพระในกรุงรัตนโกสินทร์เปนต้น หรือในรัชกาลปัจจุบันที่อยู่ในลักษณะของกรมสมเด็จพระคือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็คือ กรมสมเด็จพระศรีนครินทรา หรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ถ้าเทียบแล้วคือ กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา รับพระสัปตปฎลทั้งสองพระองค์ (หรือแม้กระทั่ง สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้าในรัชกาลที่ 7 ก็คือ กรมสมเด็จพระศรีสวรินทรา เปนต้น)

ฝ่ายหน้า การทรงกรมเปน กรมสมเด็จพระ หรือสมเด็จกรมพระยา จะรับเพียงฉัตรขาวลายทอง5ชั้น

ฉะนั้นแล้ว การทรงกรมชั้น กรมสมเด็จพระ ของฝ่ายใน และฝ่ายหน้า จึงมีพระอิสสริยศักดิ์ต่างกัน

แต่เดิมการทรงกรมเปน กรมสมเด็จพระของฝ่ายใน พระเปนตำแหน่งกรมของสมเด็จพระราชชนนี แต่ พอมาถึงรัชกาลต่างๆ ก็มีการเลื่อนกรมฝ่ายในให้สูงขึ้นเปนกรมสมเด็จพระ เช่น กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร กรมสมเด็จพระศรีวรินทรา ที่ไม่สถิตในตำแหน่งพระราชชนนี แต่ทรงเปนผู้อภิบาล หรือ เปนพระญาติอันสนิท เปนต้นนครับ

+-+


จากคุณ : natthaset - [ 16 พ.ค. 47 09:17:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

อ่านข้อมมูล ฝ่ายหน้า ฝ่ายในของคุณ natthaset แล้วออกจะเฝืออยู่
คุณnatthaset บอกว่ากรมสมเด็จพระ หรือ สมเด็จกรมพระยา นี่เทียบเท่ากัน แต่ ของฝ่ายหน้ากับฝ่ายในไม่เท่ากัน อันนี้ออกจะงงอยู่
ผมลองไปค้นดู ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6 ของสำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งที่1 หน้า 72 ดู
ตอนที่กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงแนะนำให้รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็น สมเด็จกรมพระยาศรีพัชรินทรามาตย์ นั้น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงไม่พอพระราชหฤทัย ทรงค้านว่า พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถอยู่แล้ว จะลดท่านลงเป็นเจ้าต่างกรม พระองค์ไม่ทรงยอม
แสดงว่า ตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั้น สูงกว่า เจ้าต่างกรมที่ สมเด็จกรมพระยา
ที่ สมเด็จพระศรีนครินทราฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงได้รับฉัตรเจ็ดชั้นนั้น คุณ natthaset จะเอาไปเปรียบเทียบ โดยแปลงพระนามเป็น กรมสมเด็จพระศรีนครินทรา และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อย่างนี้ไม่ได้ ไม่เห็นสม แต่ที่ทรงได้รับ ฉัตรเจ็ดฉัตรนั้นเพราะทรงดำรงตำแหน่งที่ สมเด็จพระบรมราชชนนี กับสมเด็จพระบรมราชกุมารีต่างหาก ไม่เห็นจะเกี่ยวกับที่ทรงกรม หรือไม่ทรงกรม
แสดงว่าที่เจ้านายฝ่ายในที่ได้รับฉัตรเจ็ดชั้นนี้ เพราะทรงดำรงตำแหน่งอื่นด้วยต่างหาก ไม่ใช้เพราะทรงเป็น กรมสมเด็จพระ หรือ สมเด็จกรมพระยา อย่างเดียว
แต่เจ้านายฝ่ายหน้านี่ ที่ได้รับฉัตรเจ็ดชั้นนี้ก็เห็นมีอยู่มากไม่ได้เกี่ยวกับที่ทรงเป็น สมเด็จกรมพระยา หรือ กรมสมเด็จพระ แต่เพราะทรงมีตำแหน่งอื่นด้วย เช่นสมเด็จพระอนุชาธิราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นต้น

สมเด็จกรมพระยา หรือกรมสมเด็จพระ อาจจะมีหลักว่าได้ฉัตรห้าชั้น ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน แต่ว่าถ้าทรงสถิตที่ตำแหน่งอื่นด้วย ก็จะได้รับพระราชทานพระอิสริยยศให้สูงขึ้น เช่น เป็น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชโอรส สมเด็จพระบรมราชปิตุลา เป็นต้น


จากคุณ : ananda - [ 16 พ.ค. 47 16:04:19 A:203.209.109.128 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

อ่าคับ ขอบคุณครับ

จากคุณ : natthaset - [ 16 พ.ค. 47 16:43:45 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

มีเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์หนึ่ง ที่เป็น "กรมสมเด็จพระ" แต่ไม่ได้เปลี่ยนเป็น "สมเด็จกรมพระยา"....

คือ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส" (พระองค์เจ้าวาสุกรี พระราชโอรสในรัชกาลที่ 1) มีพระนามตามพระสุพรรณบัฏว่า...

"กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ บรมพงศาธิบดี จักรีบรมนาถ ปฐมพันธุมหาราชวรังกูร ปรเมนทรนเรนทรสูรสัมมานาภิสักกาโรดมสถาน อริยสมศีลาจารพิเศษมหาวิมล มงคลธรรมเจดีย์ยุตมุตวาที สุวีรมนุญ อดุลยคุณคุณาธาร มโหฬารเมตตยาภิธยาศรัย ไตรปิฎกกลาโกศล เบญจปดลเศวตฉัตร สิริรัตโนปลักษณ มหาสมนุตตมาภิเศกาภิสิต ปรมุกฤษฐสมณศักดิ์ธำรง มหาสงฆปริณายก พุทธสาสนดิลกโลกุตตมมหาบัณฑิต สุนทรวิจิตรปฎิภาณ ไวยัติญาณมหากระวี พุทธาทิศรีรัตนตรัยคุณารักษ์ เอกอรรคมหาอนาคาริยรัตน์ สยามาทิโลกยปฎิพันธ พุทธบริษัทเนตร สมณคณินทราธิเบศร์ สกลพุทธจักโรปการกิจ สฤษดิศุภการ มหาปาโมกขประธานวโรดม บรมนาถบพิตร"

แต่ก็แปลก ที่ทุกวันนี้มีการเรียกพระนามท่านสับสน กลายเป็น "สมเด็จกรมพระ" บ่อยๆ ทั้งที่พระสุพรรณบัฏยืนยันว่าเป็น "กรมสมเด็จพระ" เทียบเท่ากรมพระยาในสมัยหลังน่ะครับ ไปเรียกกันว่า "กรมพระปรมานุชิต" กลายเป็นลดพระอิสริยยศท่านนะครับ


จากคุณ : ออกญาศรีราชเดโชชัย - [ 16 พ.ค. 47 17:42:38 A:202.57.180.202 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

สำหรับพระราชอิศริยยศ "กรมสมเด็จพระ" เป็นทราบกับกับทุกคนว่าเป็นตำแหน่งสำหรับสมเด็จพระราชชนนี ในรัชกาล เช่น กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ กรมสมเด็จพระศรีสุรเยทรามาตย์ กรมพระศรีสุราลัย และกรมสมเด็จพระเทพศิริทรามาตย์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงสัปตปฎลเศวตรฉัตรด้วยกันทุกพระองค์ ซึ่งเมื่ออรัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนให้ทุกพระองค์มีคำนำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระ เพื่อให้สอดรับกับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพราะฉะนั้น เจ้านายฝ่ายที่ทรงพระราชอิศริยยศ สมเด็จพระ ต่อมาอีก 3 พระองค์ คือสมเด็จศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี พระพันวสาอยิกาเจ้า สมเด็จพระศรีนครินทรา พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้าจะออกพระนามตามพระราชนิยมก่อนรัชกาลที่ 6 ก็ต้องออกว่า กรมสมเด็จพระ เหมือนที่คุณ Natthaset บอกแล้วนะครับ

ซึ่งหลักการทรงสัปตปฎลเศวตฉัตรนั้น
(1) สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ก็เพราะด้วยทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระราชราชชนนี
(2) สมเด็จพระสวริทราฯ ก็เพราะทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชเทวี และสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า
(3) สมเด็จพระศรีนครินทราฯ ก็เพราะทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนี
(4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็เพราะทรงรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับพระสัปตปฎลเศวตฉัตร จึงได้ทรง

ส่วนกรณีสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ถึงแม้ว่าจะไม่ทรงเป็นสมเด็จพระ ที่ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตรก็เพราะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

สำหรับฝ่ายหน้า เจ้านนายทรงเป็น สมเด็จพระ และทรงพระสัปตปฎลเศวตฉัตร เห็นพระองค์เดียว คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เพราะด้วยทรงสถิตในตำแหน่ง สมเด็จพระบรมราชชนก

แต่สสมเด็จพระอนุชาธิราช เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงพิษณุโลกฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา ทรงพระเบญจปฎลเศวตฉัตรครับจากคุณ : GeminiGuy - [ 16 พ.ค. 47 20:24:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

๑. ขอเรียนถามครับว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตรตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ หรือเปล่าครับ

๒. มีข้อสังเกตครับว่าในหนังสือ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ภาคจบ) ของหม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรัสว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชโอรสเป็น "สมเด็จ" ถึง ๓ พระองค์ ผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านหมายถึงเฉพาะเจ้านายฝ่ายหน้าคือ

สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระองค์ท่านคงละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าทรงกรมทรงเป็น "สมเด็จ" อยู่แล้ว (สมเด็จฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์, สมเด็จฯ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) และไม่ได้กล่าวถึง "สมเด็จ" ฝ่ายใน

ผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านไม่ได้หมายรวมถึง สมเด็จฯ สวัสดิวัตนวิศิษฏ์

ถูกผิดอย่างไรเชิญชี้แจงด้วยครับ


จากคุณ : chiboy - [ 17 พ.ค. 47 01:00:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

สำหรับท่านที่สนใจ...

พระศพ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงพระโกศกุดั่นใหญ่ครับ (ไม่ทราบว่าเหมือนหรือต่างจากพระศพสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการณ์และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสหรือไม่)


จากคุณ : chiboy - [ 17 พ.ค. 47 01:09:57 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผมสันนิษฐานว่า คงจะอนุโลมตามอย่างร.6 ก็คือ ในร.4 สถาปนาท่านจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนุชิตชุโนรส เปน กรมสมเด็จพระ............ ทรงเบญจปฎลเศวตฉัตร ผมคิดว่า เปนการถวายพระเกียรติเพิ่มพูนขึ้นในฐานะที่ทรงเปนสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้า  จากการที่ทรงเปน กรมสมเด็จพระยาฝ่ายหน้าซึ่งปกติทรงฉัตรขาวลายทอง กลายเปน เบญจปฏล เศวตรฉัตร ซึ่งผมคิดว่า รายละเอียดเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลที่ 4 ตกหล่นไป ซึ่งจริงๆแล้วควรจะออกพระนามใหม่เปน พระเจ้าบรมวงศ์ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ควรจะออกเปน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส และต่อมา ควรจะออกพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส อย่างที่ท่านออกญาบอก ก็แปลกมากทีเดียว ที่ออกพระนามเปน กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ท่านออกญาช่างสังเกตุดีจริง
ผมยังไม่อาจอนุมานโดยหลักฐานได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ได้สัปตปฎล ตั้งแต่ ร.5 ถึงแม้ ทรงอยู่ในศักดิ์ของ บรมราชเทวีและพระมารดาแห่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรก ก็ตาม แต่มาเด่นชัด ตอนสถาปนาเปน สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า ในรัชกาลที่ 7 ครับ ด้วยศักดิ์ท่านเปน สมเด็จพระ.. ครับ
แปลกจริง ผมก็จำไม่ได้ว่าจริงๆแล้ว สมเด็จกรมพระยาดำรง ทรงพระโกศกุดันใหญ่เหรอครับ ตามปกติแล้ว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ ทรงพระโกศทองน้อยนี่ครับ แต่ที่คุณ chiboy กล่าวมาได้รับพระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพ เวลาออกพระเมรุ

แก้ไขเมื่อ 17 พ.ค. 47 10:32:29

จากคุณ : natthaset - [ 17 พ.ค. 47 10:26:06 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 16

ครับ เกี่ยวกับการพระศพสมเด็จกรมพระยาดำรง ในหนังสือเล่มเดียวกันกล่าวว่า

...เจ้าพระยารามฯ ยังบอกหญิงพิลัยว่า "ไม่ถูกต้องตามพระยศ ในหลวงรัชกาลที่ ๖ ท่านทรงยกย่องเสมอกับสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์"...

อาจเป็นเพราะพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ระหว่างสงครามโลก (๑ ธ.ค. ๒๔๘๖) ยุคของท่านผู้นำจอมพล ป. ครับ ทางรัฐบาลจึงไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควร

แก้ไขเมื่อ 17 พ.ค. 47 11:27:00

จากคุณ : chiboy - [ 17 พ.ค. 47 11:19:43 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 17

พระโกศกุดั่นใหญ่กับพระโกศทองน้อยนี่อันไหนสูงกว่ากันครับ

จากคุณ : บันลือ - [ 17 พ.ค. 47 11:45:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

พระโกศกุดั่นใหญ่ ค้นไม่เจอครับว่ามีกฏเกณฑ์ว่า ใช้ทรงพระศพเจ้านายชั้นใดเป็นการเฉพาะ ทราบแต่เรื่องที่เคยทรงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 1 กับสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพนี่หล่ะครับ

ผมว่า "พระโกศทองน้อย" น่าจะสูงกว่านะครับ เพราะเคยทรงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินเป็นการชั่วคราวด้วย ปัจจุบันจะพระราชทานในกรณีทรงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอครับผม


จากคุณ : ออกญาศรีราชเดโชชัย - [ 17 พ.ค. 47 13:50:52 A:202.57.180.31 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

อุ้ย ขอโทษทีครับ ตรงที่บอกว่า ได้ทรงพระโกศกุดั่นใหญ่ ตอนออกพระเมรุ เขียนผิดครับ ที่ถูกคือ ได้ทรงพระโกศทองใหญ่ครับ
----------------------------------------------------------
เท่าที่จำได้ ลำดับเปนดังนี้
พระโกศทองใหญ่ ------> พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ทีได้ สัปตปฎลเศวตรฉัตร
พระโกศทองเล็ก ทองรองทรง---> ใช้ทำนองเปนพระโกสำรอง
ถ้าจำไม่ผิด 2 องค์นี้ทำจากทองคำ

พระโกศทองน้อย----->เจ้าฟ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระโกศกุดั่นใหญ่----->ยกให้สูงกว่า โกศกุดั่นน้อย (shape ของโกศนี้ ใหญ่กว่า สวยกว่า กุดั่นน้อย สักหน่อยครับ)
พระโกศกุดั่นน้อย----->พระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับนพรัตนราชวราภรณ์
พระโกศมณฑป--->พระเจ้าวรวงศ์เธอ สะใภ้หลวงทีได้ ทุติยจุลจอมเกล้า ปธองคมนตรี และองคมนตรี ม.ล.และม.ร.ว.ที่ได้รับ ปฐมจุลจอมเกล้า
พระโกศราชวงศ์ หม่อมเจ้าที่ได้ตรา
โกศไม้สิบสอง ผู้ที่ได้ ป.จ.(มิใช่ราชนิกูล) ปธ.อำนาจอธิปไตย 3ฝ่าย
โกศแปดเหลี่ยม สายสะพายตั้งแต่ ป.ช.
โกศโถ ผู้ได้รับ สายสะพาย ป.ภ. และ ป.ม.
----------------------------------------------------------
พระโกศกุดั่นใหญ่ ล่าสุดใช้ในคราวทรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธครับ ถ้าความความเหนผม คือการที่ยกย่องเพิ่มจากพระโกศกุดั่นน้อยครับ เพราะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ก็ได้โกศนี้ ทั้งๆที่ตามจริงต้องได้ โกศกุดั่นน้อยครับ (สมัยนี้ก็เท่ากับผู้ได้รับนพรัตนราชวราภรณ์ครับ)
----------------
+-+


จากคุณ : natthaset - [ 17 พ.ค. 47 19:30:58 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

พระโกศทองเล็ก ไม่ได้ใช้เป็นพระโกศสำรองครับ แต่เป็นพระโกศสร้างจากไม้แกะสลัก หุ้มทองคำ ฝาเป็นรูปทรงมงกุฎ ไว้สำหรับทรงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าที่สิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยาว์ พระโกศองค์นี้สร้างในรัชกาลที่ ๕ ครับ

จากคุณ : นาย UP - [ 18 พ.ค. 47 03:31:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

อ่าฮ่ะ นึกแล้ว...

จากคุณ : natthaset - [ 18 พ.ค. 47 09:06:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

ผมขออนุญาตตอบในประเด็นที่คุณ  chiboy  ถามไว้ว่า  "๑. ขอเรียนถามครับว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตรตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ หรือเปล่าครับ"

ผมเข้าใจว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  พระพันวสาอัยยิกาเจ้า  น่าจะทรงสัปตปฎลเศวตฉัตร  มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น   "สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชเทวี"  ในสมัยรัชกาลที่  5  แล้ว  เพราะพระองค์ทรงดำรงพระราชฐานะในตำแหน่งพระอัครมเหสี

โดยเมื่อครั้งงานพระเมรุฯสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ  รัชกาลที่  5  ได้ทรงประกาศออกพระนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  พระราชเทวี  เป็นที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  พระบรมราชเทวี  ทำให้เป็นที่ทราบกันแน่ชัดในกาลนั้นว่าตำแหน่งพระอัครมเหสีจะทรงอยู่ในศักดิ์  "สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี"  

และตามพระราชบัญญัติตำแหน่งศักดินาพระบรมวงศานุวงศ์ ปีพุทธศักราช  2423  ตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชเทวี  ทรงศักดินา  100,000  ไร่  เทียบเท่ากับตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชชนนี  พระพันปีหลวง  และตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

แก้ไขเมื่อ 18 พ.ค. 47 17:36:16

จากคุณ : รอยใบลาน - [ 18 พ.ค. 47 17:34:22 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 23

ขอบคุณคุณใบลานคับ

จากคุณ : natthaset - [ 18 พ.ค. 47 19:46:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

ขอบคุณทุกท่านมากครับ ผมได้ความรู้มากมายจริงๆ น่าเสียดายที่หม่อมชุลี หายไปจากห้องนี้แล้ว
เสียดายจริงๆ ครับ


จากคุณ : กริชครับผม - [ 19 พ.ค. 47 11:38:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

ในกรณีของเจ้านายฝ่ายหน้า  ที่ทรงสัปตปฎลเศวตรฉัตร  ผมเข้าใจว่านอกจากสมเด็จพระบรมราชชนก  ในรัชกาลปัจจุบัน  ซึ่งทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติยศพระบรมอัฐิ  ให้มีพระราชฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้าแล้ว  

สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  ก็น่าจะเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงสัปตปฎลเศวตรฉัตร  เนื่องจากทรงได้รับการเฉลิมพระราชอิสริยศักดิ์เป็นพิเศษ  และทรงศักดินาถึง  100,000  ไร่  เทียบเท่ากับเจ้านายที่ทรงสัปตปฎลเศวตรฉัตรพระองค์อื่น  

คุณ  GeminiGuy  หรือท่านอื่นๆมีอะไรชี้แนะผมไหมครับ

แก้ไขเมื่อ 19 พ.ค. 47 17:57:54

จากคุณ : รอยใบลาน - [ 19 พ.ค. 47 17:56:21 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 26

สำหรับกรณีที่คุณ  chiboy  เข้าใจว่า

 " ... ๒. มีข้อสังเกตครับว่าในหนังสือ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ภาคจบ) ...  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรัสว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชโอรสเป็น "สมเด็จ" ถึง ๓ พระองค์ ผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านหมายถึงเฉพาะเจ้านายฝ่ายหน้าคือ

 สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการณ์
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 พระองค์ท่านคงละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าทรงกรมทรงเป็น "สมเด็จ" อยู่แล้ว ...

 ผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านไม่ได้หมายรวมถึง สมเด็จฯ สวัสดิวัตนวิศิษฏ์..."  นั้น  น่าจะเป็นการถูกต้องอยู่แล้ว

เพราะเจ้านายทั้งสามพระองค์นั้น  เป็นสมเด็จกรมพระยา  ทุกพระองค์  แต่สมเด็จฯ สวัสดิวัตนวิศิษฏ์นั้นไม่ใช่  ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากพระนามที่จารึกในแผ่นพระสุพรรรบัตฏดังนี้

1.  สมเด้จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ  ทรงศักดินา  35,000  ไร่

2.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเทววงศ์วโรปการฯ    ทรงศักดินา  35,000  ไร่

3.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ  ทรงศักดินา  35,000  ไร่

4.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ฯ  ทรงศักดินา   15,000  ไร่

แก้ไขเมื่อ 19 พ.ค. 47 18:22:47

แก้ไขเมื่อ 19 พ.ค. 47 18:21:53

จากคุณ : รอยใบลาน - [ 19 พ.ค. 47 18:20:30 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 27

ขอบคุณ คุณรอยใบลาน ครับ ผมว่าการเทียบพระอิศริยศักดิ์ตามศักดินานี่น่าสนใจทีเดียว ขอถามต่อแล้วกันครับ

๑. ไม่ทราบว่าสมเด็จฯ กรมหลวงนราธิวาสฯ ทรงศักดินากี่ไร่ครับ

๒. ในราชวงศ์จักรีมีเจ้านายพระองค์ใดทรงศักดินา 100,000 ไร่บ้างครับ

ขอบคุณครับ


จากคุณ : chiboy - [ 20 พ.ค. 47 12:36:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

---- อีกอย่าง ไปเปิดดูในเฉลิมพระยศ พบว่า หากพระภิกษุพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้น ได้รับการเฉลิมพระยศ เปน กรมสมเด็จพระแล้ว ก็จะได้เบญจปฎลเศวตฉัตร เทียบเท่าเจ้าฟ้าครับ การเปน"กรมสมเด็จพระ"ของพระภิกษุบรมวงศานุวงศ์ ชะรอยว่า เปนการสถาปนาเพิ่มพูนพระอิสริยศักดิ์แห่งสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้าให้เพิ่มขึ้น ซึ่งต่อมา รัชกาลที่ 6 ทรงให้ออกพระนามสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้าที่ทรงเปน "กรมสมเด็จพระ" ว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
เช่น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ก็มีคำว่า เบญจปฎลเศวตรฉัตร อยู่ในพระนาม กรมสมเด็จพระปวเรศวิริยาลงกรณ์ ก็เช่นกัน
สรุปโดยย่อ
- กรมสมเด็จพระ ฝ่ายหน้า ทรงฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น
- กรมสมเด็จพระ ฝ่ายใน ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตร
- กรมสมเด็จพระ ของพระมหาสังฆราชเจ้า ทรงเบญจปฏลเศวตฉัตร

- สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณูพันธุวงศ์วรเดช ทรงศักดินา 100000 ไร่เท่ากรมพระราชวังบวรก็จริง แต่เศวตฉัตรที่ทรงเปนเบญจปฎลเศวตฉัตร (ข้อสังเกตอีกอย่าง ก็คือที่ยอดของพระเมรุสมเด็จฯเปนเบญจปฎลเศวตฉัตร งานก็เรียกงานพระเมรุ มิใช่พระเมรุมาศ คือ พระเมรุมิได้ปิดกระดาษทองอย่างพระเมรุมาศ เป็นต้น)

- หากทรงตามตำแหน่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ น้องนางเธอ ก็ 50000 ไร่ครับ อนุโลมตามอย่างศักดินาที่ปรากฎของเจ้าฟ้าทรงกรมน้องนางเธอในรัชกาลที่ 6
- เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ
- สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร ศักดินา 100000
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ไม่ทรงกรม 20000 ทรงกรม 40000
-สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ไม่ทรงกรม 20000 ทรงกรม 40000
- สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ น้องยาเธอ ศักดินา ไม่ทรงกรม20000 ทรงกรม 50000
- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ พี่นางเธอ ศักดินา ไม่ทรงกรม 20000 ทรงกรม 50000
-สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ทรงกรม 50000
- พระองค์เจ้า กรมพระยา ฝ่ายหน้า 35000
-พระองค์เจ้าชั้นเอก ไม่ทรงกรม 7000 ทรงกรม 15000
**ที่มากกว่าเล็กน้อยคือ กรมขุนเทพทวาราวดี ทรงกรม 50000
** มากกว่าอีกองค์ก็เจ้าฟ้ามหามาลากรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ ทรง 60000
ขอท่านอื่นมาเพิ่มด้วยครับ ง่วงจังครับฮิฮิ


จากคุณ : natthaset - [ 21 พ.ค. 47 01:30:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 29

ว่าแล้วอดตอบเรื่องพระองค์ไหนได้ ศักดินา 100000 ไร่ ไม่ได้
( ขอไวท์บอร์ดครับ )
- สมเด็จพระบวรราชเจ้า ในร.1 2 3 รวม 3 พระองค์
-พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 พระองค์(เอ ตามหลักจริงแล้ว พระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีศักดินาเพราะทรงเปน"พระเจ้าแผ่นดิน" พระปิ่นเกล้าจึงน่าทรงศักดิ์ วังหน้า ใช่ไหมครับ)
-กรมพระราชวังบวร ใรชกาลที่ 5 1 พระองค์
-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 1 พระองค์
-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 1 พระองค์
-สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 1 พระองค์
-สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 พระองค์
-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 1 พระองค์

รวม 10 พระองค์

รอทุกท่านมาเฉลย (ผมจะได้เปนแฟนพันธ์แท้ไหมเนี่ย ฮิฮิ)


จากคุณ : natthaset - [ 21 พ.ค. 47 01:46:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 30

เอ...กฏหมายตราสามดวง ไม่มีคำว่า "ไร่" ต่อท้ายจำนวนศักดินานี่ครับ...
ชักสงสัยแล้วว่า ศักดินาคิดเป็น "ไร่" ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ

แปะรูปไว้หน่อยหนึ่ง...รัชกาลที่ 6 กำลังขึ้นพระราชยานครับ

 
 


จากคุณ : หงเฉียว - [ 21 พ.ค. 47 21:01:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 31

ใช่ครับ ไม่มีไร่ แต่พอดีบางทีเผลอ เพราะจริงแล้ว คือ ศักดิ ที่ จะมีนา ครับ ก็น่าจะมีไร่ในตอนต้นๆของการตั้งศักดินาครับ

จากคุณ : natthaset - [ 22 พ.ค. 47 00:04:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 32

ผมยังติดใจเรื่อง " ... ๒. มีข้อสังเกตครับว่าในหนังสือ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ภาคจบ) ... สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรัสว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชโอรสเป็น "สมเด็จ" ถึง ๓ พระองค์...." ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ, สมเด็จฯกรมพระยาเทวะวงศ์ฯ และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพราะทั้ง 3 พระองค์ ถ้าจะออกพระนามอย่างสำลองก็ควรจะออกเพียง เสด็จ เพราะทรงมิใช่เจ้าฟ้าชั้นโท ที่จะออกพระนามว่า สมเด็จได้

ถ้าพระโอรสพระธิดาในรัชกาลที่ 4 ที่เป็นสมเด็จ ผมเห็นอยู่ 2 ท่าน คือ
(1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระนานริศรานุวัติวงศ์
(2) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้ากรรณิกาแก้ว
ซึ่งทั้งสองพระองค์ประสูติแต่ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย

แต่อีกหนึ่งไม่ทราบ ใครทราบช่วยผมที


จากคุณ : GeminiGuy - [ 22 พ.ค. 47 11:23:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 33

จากความคิดเห็นที่7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา ม.จ.ไตรทศประพันธ์ เทวกุล เป็นพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ด้วยใช่หรือเปล่าครับ

จากคุณ : ผดุงกรุงเกษม - [ 22 พ.ค. 47 18:27:57 A:203.172.119.238 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 34

เอ ท่านไตรทศประพันธ์ สถาปนาตอนรัชกาลที่ 7 หรือเปล่าครับ ต้องลองไปเปิดเฉลิมพระยศอีกทีนะครับ

จากคุณ : natthaset - [ 22 พ.ค. 47 22:21:16 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 35

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ประสูติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๒๖ ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ อันประสูติแต่หม่อมลม้าย เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ชูโต) ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ ในรัชกาลที่ ๘

ขออนุญาตครับ


จากคุณ : อเทตยา - [ 23 พ.ค. 47 07:34:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 36

เจ้าฟ้ากรรณิกาแก้ว พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประสูติแต่พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย และทรงเป็นพระน้องนางในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ นั้น ทรงมีพระยศที่ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณิกาแก้ว" ครับ ไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ เนื่องจากพระชนมายุสั้น สิ้นพระชนม์เสียก่อนครับ

จากคุณ : เจ้าคุณวิสุทธิฯ - [ 28 พ.ค. 47 17:59:13 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys