◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ว่าด้วยการเกณฑ์ทหารของคุณพุ่ม เจนเซ่น

  เมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมาอ่านข่าวว่าคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ไปเกณฑ์ทหาร เลยสงสัยว่ากฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารในปัจจุบันเปลี่ยนไปเช่นไร
  เพราะเท่าที่ทราบคนที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารต้องเป็นชายไทยตามสัญชาติเท่านั้น นั้นคือที่มาของคำถาม
  ตามที่ทราบ แบบที่หนึ่ง กฎหมายไทยให้สัญชาติไทยแก่บุตรของชายไทยผู้มีสัญชาติไทยทุกคน ไม่ว่าจะเกิดที่ผืนแผ่นดินใด โดยกฎหมายยึดสัญชาติไทยของบิดาเป็นหลัก แบบที่สอง กฏหมายไทยให้สัญชาติไทยแก่คนที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ยกเว้นคนบางจำพวกเพื่อความปลอดภัยมั่งคงของราชอาณาจักร แบบที่สาม กฏหมายไทยให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าวที่แจ้งความจำนงขอแปลงสัญชาติได้ถ้าบุคคลผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
  เพราะเขามีบิดาเป็นชาวต่างชาติ การได้สัญชาติไทยตามข้อหนึ่งจึงตกไป เพราะไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยการได้สัญชาติไทยตามข้อสองจึงตกไปเช่นกัน
  ถ้าเช่นนั้นแปลว่าเขาแปลงสัญชาติเป็นไทยตามข้อสามแล้วใช่ไหมจึงเข้าเกณฑ์ทหารได้
  ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ

  จากคุณ : มณีนพรัตน์ - [ 23 เม.ย. 47 22:36:28 A:203.107.198.74 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม