"โมเสส"กับ"พระเยซู"เหตุการณ์ไหนเกิดก่อน?

ถามผู้รู้ฮะ..คือไม่เคยทราบกับเรื่องนี้มาก ว่าระหว่าง โมเสส กับ พระเยซู เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อน...

ขอบคุณครับ

จากคุณ : ลี ฮาววี่ย์ ออสวอร์น - [ 20 เม.ย. 47 09:02:42 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

โมเสสเกิดก่อนพระเยซู นานมากครับ โมเสสเป็นผู้นำชาวยิวอพยพออกจากอียิปต์มาสู่ดินแดนคานาอัน (ดินแดนของประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน) โมเสสเกิดก่อนพระเยซูประมาณ 1400 ปี ครับ..

จากคุณ : Dr.PK - [ 20 เม.ย. 47 09:13:44 A:unknown X:202.28.169.165 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

โมเสส เกิดก่อนครับ โมเสส ถือเป็นศาสดาพยากรณ์ ทำหน้าที่คล้ายกับผู้นำสารของพระผู้เป็นเจ้ามาให้แก่มวลมนุษย์ ก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าจะส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบนโลกมนุษย์ โมเสสเป็นชาวฮิบรู เป็นผู้นำในการปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ และนำชาวอิสราเอลข้ามทะเลทราย ไปตั้งรกรากบริเวณแม่น้ำจอร์แดน

จากคุณ : The Big O - [ 20 เม.ย. 47 09:14:56 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

แนะนำให้ดู บัญญัติ 10 ประการ กั๊บ

จากคุณ : หนึ่งคำลา - [ 20 เม.ย. 47 10:11:11 A:203.146.16.92 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณครับ

จากคุณ : ลี ฮาววี่ย์ ออสวอร์น - [ 20 เม.ย. 47 12:53:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

โมเสส เกิดก่อน Prine of Egypt เคยดูหรือเป่า ล่ะ

พระเยซู มาหลัง เป็นพระบุตรพระเจ้า คือ พระภาคหนึ่งของพระเจ้า หมายถึงพระเยซูเป็นพระเจ้านั่นเอง

โมเสส เป็นผู้นำคนหนึ่ง ของชนชาติยิว
เป็นมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า เป็นผู้นำคนหนึ่ง
ในจำนวน หลายๆคน ของชนชาติยิว

พระคัมภีร์เดิม บันทึกเรื่องราว ผู้นำหลายคนของยิว


จากคุณ : jiang_si@yahoo.com - [ 21 เม.ย. 47 06:57:37 A:203.157.29.157 X:203.157.14.247 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

โมเสส เกิด ก่อนพระเยซูคริสต์ เรื่องโมเสส คือบรรพบุรุษของยิว ปรากฏใน พระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม พระเยซูคริสต์ ปรากฏในพระคัมภีร์ พันธสัญญาใหม่

โมเสส :

ผู้นำชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ที่ปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์ และนำพวกเขาออกเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปจนถึงชายแดนคานาอัน โมเสสเกิดที่อียิปต์เป็นบุตรบุญธรรมของราชธิดาฟาโรห์ ได้รับการศึกษาตามระบบอียิปต์ เมื่ออายุ 40 ปีโมเสสได้ฆ่าชาวอียิปต์คนหนึ่งตายกับมือเพราะโกรธที่ข่มเหงชาวอิสราเอล เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูฟาโรห์เข้า โมเสสต้องเผ่นหนีจากอียิปต์ไปใช้ชีวิตเลี้ยงแกะในทะเลทราย และสมรสกับลูกสาวของเยโธร ผู้ซึ่งเปิดบ้านต้อนรับเขา 40 ปีต่อมา พระเจ้าทรงปรากฏกับโมเสส เขาเห็นพุ่มไม้มีไฟลุกโพลง ทว่ามิได้มิดไหม้โทราไป จึงตระหนักว่าพระเจ้านั่นเองที่กำลังตรัสอยู่พระองค์สั่งเขาให้กลับอียิปต์เพื่อทูลขอฟาโรห์ให้ปล่อยคนอิสราเอลไป แต่ฟาโรห์ไม่ยอม คนอียิปต์จึงต้องประสบกันภัยพิบัติถึงสิบอย่าง แม้ในที่สุดฟาโรห์จะยอมให้โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ แต่อีกอึดใจต่อมา ก็กลับพระทัยให้ทหารไล่ตามไปจนทันกันที่ทะเลแดง คนอิสราเอลหนีไปที่ทะเลทรายได้ ทว่าทหารของฟาโรห์จมน้ำตายเรียบ

เมื่อเดินทางได้สามเดือนคนอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนาย ณ ที่นั่นพระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการและแผนผังการสร้างพลับพลาให้โดยทางโมเสส โมเสสนำประชาชนไปที่คาเดช และส่งผู้สอดแนมไปคานาอัน ผู้สอดแนมสิบในสิบสองคนนำข่าวร้ายกลับมาประชาชนจึงต่อว่าและกบฏต่อโมเสส เพราะหลงลืฤทธานุภาพของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากประชาชนไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จึงลงโทษให้วกวนอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนกระทั่งพวกหัวดื้อตายไปหมด

โมเสสสั่งสอนคนรุ่นใหม่ถึงพระบัญญัติของพระเจ้าก่อนจะมอบหน้าที่ผู้นำให้กับโยชูวาเมื่อโมเสสได้อวยพรประชาชนแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาเนโบเพื่อกวาดสายตาดูคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าห้ามไม่ให้เขาเข้าไป เพราะความไม่เชื่อฟังของเขาเอง โมเสสอายุได้ 120 ปีเมื่อล่วงลับในแผ่นดินโมอับ

ขณะพระเยซูจำแลงพระกาย สาวกเห็นพระเยซูสนทนากับโมเสสและเอลียาห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับสิ้นพระชนม์ของพระเยซูที่จะมาถึงนั้น ( ดู อพย. 2 – ฉธบ. 34; ลก. 9:28-36 )


จากคุณ : โปรดปราน ( พีพี ) - [ 21 เม.ย. 47 10:41:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7 ส่งภาพนี้เข้ามือถือ


พระเยซูคริสต์:

“พระเยซู” เป็นพระนามจริงของพระบุตรพระเจ้า ผู้มารับสภาพมนุษย์แปลว่า “พระผู้ช่วยให้รอด” คำว่า “คริสต์” เป็นภาษากรีก มีความหมายว่า “พระเมสสิยาห์” ผู้ช่วยให้รอดที่พันธสัญญาเดิมสัญญาไว้ และเป็นผู้ที่ชาวยิวตั้งตาคอยมานาน เป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่นามสกุล คำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูสามารถสรุปในชื่อตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

พระเยซูผู้รับใช้ของพระเจ้า มัทธิวให้ตำแหน่งนี้กับพระเยซูซึ่งมาจากคำพยากรณ์ของอิสยาห์ ลักษณะของผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ถ่อมใจ อ่อนสุภาพ ผู้ที่นำความยุติธรรมมาสู่โลกนี้ได้ปรากฏในชีวิตของพระเยซูอย่างสมบูรณ์ขระพระเยซูตรัสว่า พระองค์มา “เพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก” พระองค์ทำหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้า คือทนทุกข์ทรมานเพื่อรับโทษบาปของมนุษย์ดังที่อิสยาห์ได้บรรยายไว้ (มธ. 12:15-21; อสย. 42:1-4; 52:13-53:12 ฯลฯ ; มก. 10:45)

พระเยซูเชื้อสายของดาวิด ทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซู บอกมารีย์ว่าพระเจ้าให้ลูกชายของเธอเป็นกษัตริย์ “อย่างดาวิดบรรพบุรุษของท่านเป็น” ตามเชื้อสายมนุษย์แล้ว พระเยซูเป็นลูกหลานกษัตริย์ดาวิด ตำแหน่งนี้ระบุว่าพระเยซูคือผู้ที่ทำให้ความหวังของชาติยิวสัมฤทธิผล มัทธิวจึงใช้ตำแหน่งนี้กับพระเยซูในประโยคแรกของพระกิตติคุณมัทธิวซึ่งให้รสชาติแบบยิวมากที่สุด เป็นตำแหน่งที่ชาวยิวใช้เมื่อพวกเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ “โฮซันนาแก่ราชโอรสดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” (ลก. 1:32; ยน. 7:42; มธ. 1:1; 21:9)

พระเยซูบุตรกษัตริย์ นี่คือชื่อที่พระเยซูใช้เรียกตัวเองบ่อยที่สุด และช่วยให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้น พระเยซูยืมวลีนี้จากนิมิตของดาเนียลที่เห็น “ท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” แต่ท่านผู้นั้นมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถาวรเป็นนิตย์ ดาเนียลบอกว่า “ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันกร์” พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าพระเยซูเป็นมนุษย์แท้ร้อยเปอร์เซนต์ พระองค์นับตัวเองว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะที่เป็น “บุตรมนุษย์” พระองค์มาเพื่อรับใช้มนุษย์ และสละชีวิตเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป “บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมาน...ถึงถูกประหารชีวิต แต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่” ในฐานะบุตรมนุษย์ พระเยซูชนะความบาปและความตายแล้ว และจะเสด็จกลับมาด้วย “ฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก” (ดนล. 7:13-14; มก. 10:45; ลก. 9:21-22; 21:25-28)

พระเยซูพระบุตรพระเจ้า ขณะที่พระเยซูรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนมีเสียงประกาศมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูจำแลงพระกายบนภูเขาเสียงนั้นร้องบอกอีกว่า “ผู้นี้เป็นบุตรของเรา เป็นผู้ถูกเลือกสรรไว้ จงเชื่อฟังท่านเถิด” ยอห์นอธิบายวลีนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า เป้าหมายของชีวิตพระเยซูคือทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จ พระเยซูตรัสว่า “พระบิดากับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” พระเยซูสถิตอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ก่อนสร้างโลก เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าและปราศจากบาป พระองค์จึงสามารถใช้หนี้บาปทั้งหมดแทนมวลมนุษย์ทุกยุคและปัจจุบันเรามีพระเยซูผู้ชอบธรรมทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าให้เรา (มก. 1:11; ลก. 9:35; ยน. 1:14; 10:30; 17; รม. 1:3-4; ฮบ. 7:25; 1 ยน. 1-2:2)

พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระกิตติคุณสาวกมักเรียกพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้า ซึ่งมีความหมายว่าเจ้านาย แต่หลังจากพระเยซูเป็นขึ้นจากตาย คำนี้ให้ความหมายใหม่ เช่น โธมัสถึงกับอุทานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์” เมื่อเห็นพระเยซูผู้คืนพระชนม์ด้วยตาตนเอง นี่เป็นคำที่ชาวยิวใช้เรียกพระเจ้า คริสเตียนสมัยแรกแสดงความเชื่อโดยประกาศว่า “พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” ในจดหมายฟีลิปปีเปาโลกคอยวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งในวันนั้น “ทุกเข่าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดา” (ลก. 5:8; ยน. 20:28; 1 คร. 12:3; ฟป. 2:6-11

 
 


จากคุณ : โปรดปราน ( พีพี ) - [ 21 เม.ย. 47 10:45:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ขอบคุณเจ้าของกระทู้และขอบคุณทุกๆท่านมาตอบให้ทราบคะมาลัยสงกรานต์

สวัสดีค่ะคุณโปรดปราน ( พีพี ) แกงเลียงเคยดูหนังเรื่องโมเสส หลายครั้งหลายครา ดูทุกครั้งก็ชอบทุกครั้งแต่เสียทีไม่มีภาษาไทยให้ดู ( เดาจนสุดเหวี่ยงเลยคะ)สาวน้อยปะแป้ง และได้มาอ่านข้อมูลจากคุณโปรดปราน ( พีพี )อีกเป็นชอบมาก ๆ ค่ะ มาลัยสงกรานต์จากคุณ : แกงเลียง - [ 21 เม.ย. 47 12:09:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

วันที่ 22 เมษายนนี้ อยากให้ผู้ที่สนใจในคริสตศาสนาชมภาพยนต์เรื่องนี้ เพราะเป็นหัวใจหรือแก่นสำคัญในคริสตศาสนา ถึง ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน เพราะชีวิตพระคริสต์ที่สะท้อนในภาพยนต์เรื่องนี้คือ การไถ่บาป และชีวิตแบบครบบริบูรณ์ ชีวิตที่มีความสุขสงบเมื่อได้พบพระเจ้าพระผู้ไถ่

จากคุณ : คริสตชน - [ 21 เม.ย. 47 21:08:04 A:210.203.179.53 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys