◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  "ฉันผิดไปแล้ว........"

  เมื่อ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดา เจ้าดารารัศมี (พระยศในขณะนั้น) สิ้นพระชนม์ลงในวันที่่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๕
  คุณจุลลดา ภักดีภูมินทร์ ได้เขียนไว้ในหนังสือเลาะวัง เล่ม ๓ พิมพ์ครั้งที่ ๑
  พ.ศ.๒๕๓๕ หน้า ๒๗๐ ดังนี้
  "หากเจริญพระชันษาถึงเวลาที่พระชนนีได้ดำรงพระยศขึ้นเป็นพระราชชายา ก็จะได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าฟ้า หรืออาจจะได้เป็นเจ้าฟ้าก่อนหน้านั้น เพราะสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชชายาตอนหนึ่งว่า หลังจากที่พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสีสิ้นพระชนม์แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตรัสแก่สมเด็จฯ ว่า ฉันผิดไปแล้ว ลูกเขาควรจะเป็นเจ้าฟ้า"
  ผมอ่านพบที่ไหนจำไม่ได้ครับ มีต่อออกไปว่า "แต่ฉันลืมตั้ง จึงตาย"
  เกี่ยวกับพระราชดำรัสนี้ คุณนงเยาว์ กาญจนจารี ได้เขียนไว้ในหนังสือดารารัศมี พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ส.๒๕๔๑ หน้า ๕๕ ด้วย ขออนุญาตไม่คัดลอกนะครับ
  แต่ผมใคร่เรียนเชิญอภิปรายครับว่า ในเมื่อขณะนั้น (เมื่อพระเจ้าลูกเธอฯ สิ้นพระชนม์) พระราชชายาเธอ เจ้าดารารัศมี ยังดำรงพระยศ เป็น เจ้าจอมมารดา
  จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทรงตั้งพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าฯ ขึ้นเป็นเจ้าฟ้า(แน่นอน ยกเว้นเกี่ยวกับการทรงตั้งตามพระราชอัธยาศัย)
  นอกจากนั้น ยังเห็นว่า การสถาปนาเจ้าจอมมารดา เจ้าดารารัศมี ขึ้นเป็นพระราชชายาเธอ ก็ไปเกิดขึ้นเอาในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ คืออีก ๑๗ ปีให้หลัง เมื่อครั้งเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ พระเชษฐาต่างพระมารดา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๘ ได้ลงมาเฝ้ารัชกาลที่ ๕ เจ้าจอมมารดา เจ้าดารารัศมีจึงได้กราบถวายบังคมลาขึ้นไปเยี่ยมพระประยูรญาติพร้อมกับเจ้าอินทวโรรสที่นครเชียงใหม่
  ขออนุญาตครับ

  แก้ไขเมื่อ 18 มี.ค. 47 08:47:12

  แก้ไขเมื่อ 18 มี.ค. 47 08:46:47

  จากคุณ : อเทตยา - [ 18 มี.ค. 47 08:46:12 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม