◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖


  ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องเดินทางไปสู่ปรโลกด้วยกันทุกคน ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้เลย แม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ซึ่งปรโลกนั้นมีทางไปอยู่ ๒ ทาง คือ สุคติ กับ ทุคติ

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า“ ถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป ถ้าใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป ” ช่วงสุดท้ายของชีวิตใครก็ช่วยเราไม่ได้ ความใสกับความหมองเราต้องทำด้วยตัวของเราเอง คนอื่นได้แค่คอยชี้แนะ คอยเป็นกำลังใจให้เท่านั้น

   
   

  จากคุณ : มาก - [ 10 ก.พ. 47 23:07:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม