◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม

    ตามความเข้าใจเป็นกระบวนการขั้นตอนของ "กรรม" ความผิดหรือถูกในกรรมนั้นเกิดขึ้นในขั้นตอนใด

    จากคุณ : ทิดปลั่ง - [ 17 ธ.ค. 46 10:37:28 A:203.155.232.254 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม