"แสงส่องใจ" พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ได้มาเป็นเล่มแยกของธรรมสภาน่ะครับ มี5เล่ม อ่านแล้วจิตใจปลอดโปร่ง เลยมาแนะนำต่อๆกันไป

พระคติธรรม
"พระคติธรรม ย่อมเป็นอาภรณ์เป็นอิสริยยศของคนดี เพราะคนดีย่อมเห็นว่าความดีนี้แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่ และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์ กล่าวได้ว่า "ความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณืของคนดี"

ความดีนั้นเกิดจากกรรมที่ดี ดังที่พระองค์ตรัสไว้ "คนเป็นคนดีก็เพราะกรรม เป็นคนถ่อยก้เพราะกรรม" ฉะนั้นเมื่อละเลิกกรรมทำไม่ดี ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว

แต่คนที่ทำกรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเอง เว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละจึงจะไม่รู้ ความดีที่จะให้สำเร็จการชนะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะต้องไม่เบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรี ถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขาทำให้เขากลับเป็นคนดี ก็นับว่าเป็นความดีชั้นโท ส่วนความดีชั้นเอกก็คือ "ความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง"
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

จากคุณ : talok - [ 3 ธ.ค. 46 22:10:18 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

"เราเป็นพุทธศาสนิก นับถือพระพุทธเจ้า อย่าให้สักแต่ว่านับถือเพียงที่ปาก ต้องนับถือให้ถึงใจ การนับถือให้ถึงใจนั้นต้องหมายความว่า ทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไร ต้องตั้งใจทำตามให้เต็มสติปัญญาความสามารถ ที่สวดกันว่า
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ธรรมมัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
หมายถึงจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างจิงจรัง"
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


จากคุณ : talok - [ 3 ธ.ค. 46 22:18:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

"พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้สวดมนต์เพื่อขอร้อง หรือวิงวอน ให้ทรงบันดาลให้เกิดความสุขสวัสดีโดยเจ้าตัวเองไม่ปฏิบัติดี ความหมายในบทสวดมีอยู่บริบูรณ์ ที่ผู้สวดจะได้รับผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองถ้าปฏิบัติตาม แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามความหมายของบทสวดมนต์ หรือเช่นไม่ปฏิบัติตามที่สวดว่า ข้าพเจ้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็จะไม่ได้รับผลอันเลิศที่ควรได้รับเลยฉะนั้นจึงควรปฏิบัติให้ได้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ ปฏิบัติตามที่พระธรรมทรงสั่งสอน และปฏิบัติตามพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้เถิด จะได้รับความสุขสวัสดีอย่างยิ่งตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม"
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


จากคุณ : talok - [ 3 ธ.ค. 46 22:28:58 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

"ไม่มีผู้ใดเลยที่เห็นว่า  ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นความดี"  ทุกคนเห็นว่าไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น  นับว่าเป็นความเห็นถุก  แต่เพราะเห็นถูกไม่ตลอด  จึงเกิดปัญหาในเรื่องกิเลศสามกองนี้ขึ้น  ที่ว่าเห็นถูกไม่ตลอดก็คือ  แทบทุกคนไปเห็นว่าคนอื่นโลภโกรธหลงไม่ดี  แต่ไม่เห็นด้วยว่าตนเองโลภโกรธหลงก็ไม่ดีเช่นกัน  กลับเห็นผิดไปเสียว่าความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นในใจตนนั้น  ไม่มีอะไรไม่ดี นี่คือความเห็นถูกไม่ตลอด ไปยกเว้นที่ว่าดีที่ตนเอง  เมื่อเห็นผู้อื่นที่โลภโกรธหลงน่ารังเกียจเพียงใด  ให้เห็นว่าตนเองที่มีความโลภโกรธหลงนั้นน่ารังเกียจยิ่งกว่า  แล้วพยายามทำตนให้พ้นจากความน่ารังเกียจนั้นให้เต็มสติปัญญาความสามารถ จะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีปัญญา  ไม่ปล่อยตนให้ตกอยู่ใต้ความสกปรกของความโลภโกรธหลง"
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

แก้ไขเมื่อ 03 ธ.ค. 46 22:40:42

จากคุณ : talok - [ 3 ธ.ค. 46 22:39:48 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 4

....................................................ฯลฯ

จากคุณ : talok - [ 3 ธ.ค. 46 22:42:09 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

"แสงส่องใจ" ..........

พระพุทธองค์ตรัสว่า ... จิตนี้เป็นประภัสสร (จิตเรืองแสง?)
แสงส่อง สิ่งเรื่องแสง ........น่าจะ คือ ????

พระพุทธองค์ตรัสว่า ....สังขารธรรมที่ประเสริฐที่สุดคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ (หรือ สัมมัตตะ ๘ องค์ ใน สัมมัตตะ ๑๐)

อริยมรรคมีองค์ ๘ จึงคือ "ความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง"
ดังที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้พระนิพนธ์ไว้ฯจากคุณ : F (F=9b) - [ 5 ธ.ค. 46 09:07:27 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
PANTIP Toys