◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ผู้ต้องการเรียนภาษาทิเบต

  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จัดอบรมภาษาทิเบตขั้นพื้นฐาน

  ผู้อบรม:โซนัม ท็อปเกียล ริมโปเช

  ร่วมกับคณาจารย์ด้านภาษาทิเบตและภาษาสันสกฤต

  จากคณะอักษรศาสตร์

  วันที่ 11 ธันวาคม 2546 ถึง

  27 กุมภาพันธ์ 2547

  ห้อง 412 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

  ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.รวม 40 ชั่วโมง

  ค่าลงทะเบียน4,000บาท(พร้อมเอกสาร)

  สมัครที่งานคลัง คณะอักษรศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-218-4873

  จากคุณ : พี่ดีดี - [ 1 ธ.ค. 46 21:26:26 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม