◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ตอบคุณฮกเกี้ยน...ทำไมถึงเชื่อสวรรค์ นรก {แตกประเด็นจาก K2516950}

  กระทู้นี้แตกประเด็นมาจาก K2516950

  ความจริงในทางพุทธศาสนาก็คือ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา รู้จักตัวเอง ครับ
  สอนให้เรารู้ว่า คน นี่แหละ มีองค์ประกอบคือ ร่างกาย และ จิตใจ
  ท่านทรงสอนต่อไปว่า ทางด้านร่างกาย สามารถแยกออกเป็นได้อวัยวะน้อยใหญ่ ได้ 32 ประการ
  ส่วนทางด้าน “จิต” ไม่มีรูปร่าง แต่สามารถเห็นมันได้ (รู้สึกได้) ด้วย 4 อาการคือ
  1.เวทนา (ความรู้สึกสุข-ทุกข์)
  2.สัญญา (ความทรงจำ)
  3.สังขาร (ความคิด)
  4.วิญญาณ (ความรู้สึกทาง ทวารต่างๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
  เมื่อเรารู้จัก ความจริงของตัวเราว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้ว
  พระพุทธเจ้าก็สอนเราต่อไปว่า ทั้งร่างกาย และความรู้สึกทางจิตใจ ที่เกิดขึ้นอยู่น่ะ ไม่เที่ยงแท้คงทน มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปร ไปตามสภาพแวดล้อม
  กายไม่นานก็ตายเน่าเหม็น
  อาการทั้ง 4 อย่างของจิต ก็เหมือนกับ ฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาจากน้ำ แล้วก็แตกดับไป
  ส่วน “จิตแท้” ที่เป็นตัวแสดงอาการทั้งหลายนั้น ถ้ามันพิจารณาจนเห็นความไม่เที่ยงแท้ ของความเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะเข้าใจตนเอง ปล่อยวาง “ความเข้าใจผิด” ที่ลากจูงให้มันหลงไปเกิดอาการต่างๆ จนถึงขั้นที่เรียกว่า “หมดกิเลส” แล้วก็เข้าพระนิพพานไป
  เราใช้จิตตัวนี้แหละ ไปรู้เรื่อง สวรรค์ นรก ไปรู้เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิด

  จากคุณ : เทียนชัยยะ - [ 29 ต.ค. 46 19:12:53 A:202.59.243.82 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม