วังสุโขทัย

หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สวรรคตแล้ว วังศุโขทัยตกเป็นของใครครับ และได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมฯได้อย่างไร
พระตำหนักนนทบุรีตอนนี้ยังเสด็จไปประทับบ้างหรือเปล่าครับ

จากคุณ : สุวพีร์ - [ 21 ต.ค. 46 12:39:07 A:202.183.130.138 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

เคยใช้เป็นที่ทำการกระทรวงสาธารณะสุขอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งในหลวงองค์ปัจจุบันเสด็จนิวัติ จึงกลับมาฟื้นฟู และพระนางรำไพเสด็จกลับมาประทับ

จากคุณ : แจ้ (นายแจ้) - [ 21 ต.ค. 46 16:00:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

วังสุโขทัย อยู่ในเขตดุสิต อันเป็นเขตที่ตั้งสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งวิมานเมฆ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล หอสมุดแห่งชาติ บ้านมนังคศิลา บ้านพิษณุโลก
วังสุโขทัย เดิมเป็นวังส่วนพระองค์ ของ ร ๗ ตรงกับ
ที่ทรงได้รับพระราชทานนาม เมื่อเสด็จพระราชสมภพ ว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมศุโขไทยธรรมราชา”
พ.ศ. 2469 อันเป็นปีรุ่งจากปีเสวยราชสมบัติแห่งพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้รับการสถาปนาขึ้น องค์พระประมุขของประเทศทรงเป็นผู้ริเริ่ม และให้กำเนิดแก่สมาคมนี้ พระองค์ทรงสนพระทัยในเกมของลอนเทนนิสมาตั้งแต่ยังมิได้เสวยราชสมบัติ ทรงมีสนามเทนนิสอยู่ที่วังสุโขทัย
ต่อมาเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้ว พระราชกรณียกิจได้ทวีขึ้นเป็นอันมาก แต่กระนั้นก็ยังทรงปลีกเวลาเสด็จไปทรงเทนนิสยังพระราชวังเดิมคือ วังสุโขทัย
เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง ได้มีการนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ วังสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2475
ต่อมาศาลสั่งยึด ให้ประกาศขายทอดตลาดวังสุโขทัย เพราะ ร ๗ แพ้คดีนำเงินของทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ไปใช้เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่งอยู่ในอังกฤษช่องหลังการเปลี่ยนการปกครอง แต่งดขายปี ๒๔๘๕
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัฐบาลได้จัดรวมกิจการแพทย์และการสาธารณสุข ของประเทศ ซึ่งกระจายสังกัดอยู่หลายกระทรวงให้เป็นปึกแผ่น และประกาศตั้ง "กระทรวงการสาธารณสุข" ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 ตั้งที่ทำการกระทรวงอยู่ ณ วังสุโขทัย เสียค่าเช่าเดือนละ ๕พันแก่ สำนักงานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์
ต่อมารัฐบาลจัดให้วังสุโขทัย เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯรำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 มีบางท่านอ้างว่า ร ๗ ร่างพินัยกรรม ยกวังสุโขไทย ให้กับพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระราชโอรสบุญธรรมหริอทายาทของ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์ สุประภาต โดยมีเงื่อนไขว่าให้สมเด็จพระนางเจ้าฯรำไพพรรณีมีสิทธิประทับได้ตลอดชีพ
กล่าวกันว่า พระราชพินัยกรรมของ ร ๗ ส่วนใหญ่เป็นโมฆะ เพราะขัดกับหลักกฎหมายไทย
แล้วเนื่องจากพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สิ้นพระชนม์ไปก่อน ทายาทก็คือ คุณหญิง มณี สิริวรสาร หม่อมของพระองค์
ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯรำไพพรรณี ทรงจัดแบ่งพระราชมรดกของ ร ๗ ระหว่าง สมเด็จพระองค์ท่าน กับ คุณหญิง มณี สิริวรสาร ทั้งอสังหา และ สังหาริมทรัพย์ มีคนบอกว่า ข้าวของในวังสุโขทัยมีมากมายแบ่งกัน ๓ วันเต็ม ของที่ทั้งสองฝ่ายไม่เลือก ก็มีพ่อค้าไปประมูลแข่ง แล้วนำรายได้นั้นแบ่งกัน
เนื่องจากวังสุโขทัย ถูกศาลตัดสินยีดไว้ก่อนแล้ว จึงเป็นของรัฐบาล คิดว่าเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เมื่อสมเด็จพระพี่นางทรงสมรสกับพระองค์เจ้าวรานนท์
ดูเหมือนว่า ทั้งสองพระองค์ทรงประทับที่วังสุโขทัย และ
เมื่อทรงหย่า กล่าวกันว่า พระองค์เจ้าวรานนท์ ลงพระนาม
รับรองว่า จะไม่ทรงเรียกร้องกรรมสิทธิของวังสุโขทัย
จากคุณ : ธนิตา - [ 22 ต.ค. 46 08:17:09 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys