ขอรายชื่อและที่อยู่วัด 9 วัดในจ.อยุธยาที่ไปไหว้กันค่ะ

ตามหัวข้อกระทู้ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

จากคุณ : ravia - [ 17 ก.ย. 46 17:40:17 A:203.156.21.178 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

แถมรายชื่อส่วนหนึ่งพระสงฆ์ที่ชาวพุทธน่าไปกราบไหว้บูชาในจังหวัดอยุธยา ได้พบท่านได้ทำบุญกับท่าน ได้สนทนาธรรมตามสมควรกับท่าน ก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะครับ

หากมีองค์ใดท่านอาพาธ หรืออย่างไร ใครทราบรบกวนแจ้งกันด้วยนะครับ ผมจะได้ไปปรับปรุงข้อมูล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. พระธรรมณาณมุนี (หลวงพ่อไว) วัดพนัญเชิง อ.เมือง
2. พระเทพณาณไตรโลกาจารย์ (หลวงพ่อทองใส) วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ อ.บางปะอิน
3. พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อสวัสดิ์) วัดศาลาปูน อ.เมือง
4. พระครูกิตสารโสภณ (หลวงพ่อโสภณ) วัดเสนาราม อ.เมือง
5. พระเทพสุทธโมลี (หลวงพ่อปาน) วัดเสนาราม อ.เมือง
6. พระณาณไตรโลก (หลวงพ่อวิน) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม อ.เมือง
7. พระครูพุทธวิหารโสภณ (หลวงพ่อสนธ์) วัดหน้าพระเมรุ อ.เมือง
8. พระครูสุวรณวิมลศิล (หลวงพ่อลำพาย) วัดสุวรรณดาราราม อ.เมือง
9. พระครูจันทรรัศมี (หลวงพ่อละเอียด) วัดสุวรรณาดาราราม อ.เมือง
10. พระครูสาธุกิจโกศล (หลวงพ่อแวว) วัดพนัญเชิง อ.เมือง
11. พระครูเหมคุณากร (หลวงพ่อทองอยู่) วัดช่างทอง ต.เกาะเรียน อ.เมือง
12. พระครูพิพัธวิหารการ (หลวงพ่อสำรวย) วัดกษัตราธิราช ต.ภูเขาทอง อ.เมือง
13. พระครูอาทรนวการ (หลวงพ่อเอื้อ) วัดพนมยงค์ อ.เมือง
14. พระครูวิรัชธรรมคุณ (หลวงพ่อผิน) วัดไก่เตี้ยพฤฒาราม อ.เมือง
15. พระครูวิทัตธรรมธาดา (หลวงพ่อเทียน) วัดประสาท ต.หอรัตนไชย อ.เมือง
16. พระครูสุวรรณโสรัตน์ (หลวงพ่อเสงี่ยม) วัดสุวรรณเจดีย์ อ.มหาราช
17. พระครูวิบูลธรรมภาณี (หลวงพ่อแช่ม) วัดเทพสุวรรณ ต.ท่าตอ อ.มหราช
18. พระครูปิติธรรมคุณ (หลวงพ่อทองอินทร์) วัดคลองบุญ อ.มหาราช
19. พระครูประจักษ์จริยคุณ (หลวงพ่อสุนทร) วัดไก่จ้น อ.ท่าเรือ
20. พระครูสุวรรณวรกิต (หลวงพ่อทองดี) วัดชุมแสง ต.จำปา อ.ท่าเรือ
21. พระครูวรดิตถ์วุฒิธรรม (หลวงพ่อบุญธรรม) วัดถลุงเหล็ก อ.ท่าเรือ
22. พระครูสุมนวิศาล (หลวงพ่อชั้น) วัดแค อ.ปากท่า อ.ท่าเรือ
23. พระครูมหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อสมคิด) วัดมเหยงค์ อ.นครหลวง
24. พระครูพินิจสุตคุณ (หลวงพ่อทองหล่อ) วัดร้อยไร่ ต.พระนอน อ.นครหลวง
25. พระครูโสภิตนครธรรม (หลวงพ่อบุญมี) วัดละมุด ต.บางระกำ อ.นครหลวง
26. พระครูประดิษฐ์วราภรณ์ (หลวงพ่อบุญชู) วัดบ้านดาบ อ.นครหลวง
27. พระครูโสภิตวิหารคุณ (หลวงพ่อบุญชู) วัดกลาง ต.นครหลวง อ.นครหลวง
28. พระครูฐิติณาณวิสุทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ) วัดบันได อ.นครหลวง
29. พระครูวีรนายกพิพัฒน์ (หลวงพ่อผดุงศักดิ์) วัดวรนายกรังสรรค์ อ.บางปะหัน
30. พระครูสิทธิพงศ์คณาทร (หลวงพ่ออุ่น) วัดเทพอุปการาม ต.บางนาร้า อ.บางปะหัน
31. พระครูอมรวุฒิคุณ (หลวงพ่อทองสุข) วัดตะเคียน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
32. พระครูพิบูลวิหารการ (หลวงพ่อศำราญ) วัดทางกลาง ต.เสาธง อ.บางปะหัน
33. พระครูอุทัยคณารักษ์ (หลวงพ่อจำรัส) วัดหนองน้ำส้ม อ.อุทัย
34. พระครูถาวรศีลาจารย์ (หลวงพ่อหลาน) วัดสะแก อ.อุทัย
35. พระครูวิหารกิจประศาสน์ (หลวงพ่อเกลี้ยง) วัดกลางขุย อ.อุทัย
36. พระครูอรรถกิจประยุต (หลวงพ่อเกลื่อน) วัดโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย
37. พระครูวิทิตธรรมรส (หลวงพ่อสงัด) วัดโคกมะยม อ.อุทัย
38. พระครูสุนทรคณารักษ์ (หลวงพ่อวาสน์) วัดภาชี อ.ภาชี
39. พระครูประสิทธิ์คุณวัฒน์ (หลวงพ่อสมหวัง) วัดทุงชาน ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี
40. พระครูพินิจสังฆการ (หลวงพ่อเสาร์) วัดดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี
41. พระครูวิรัชจริยคุณ (หลวงพ่อบุญช่วย) วัดหนองกลาง อ.ภาชี
42. พระครูพิพัฒน์ปัญญาพล (หลวงพ่อเลื่อม) วัดหัวคุ้ง อ.ภาชี
43. พระณาณรังษี (หลวงพ่อปิยะ) วัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน
44. พระครูโสภณพัฒนโนดม (หลวงพ่อเจริญ) วัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน
45. พระครูบรรหารนวกิจ (หลวงพ่อทองหล่อ) วัดโปรดสัตว์ ต.ขนอนกลาง อ.บางปะอิน
46. พระครูวิบูลสุกธรรม (หลวงพ่อทองสุข) วัดชีปะขาว อ.บางปะอิน
47. พระครูอุเทศธรรมวิจัย (หลวงพ่อสง่า) วัดไผ่ล้อม อ.ผักไห่
48. พระครูวิภัชวุฒิคุณ (หลวงพ่อทองใบ) วัดท่าดินแดง อ.ผักไห่
49. พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ (หลวงพ่อเฉวียง) วัดตึกคชหิรัญ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
50. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง อ.บางไทร
51. พระครูสุวรรณธรรมกิจ (หลวงพ่อทองดี) วัดกระแซง อ.บางไทร
52. พระครูโกศลพัฒนกิจ (หลวงพ่อทองคำ) วัดท่าซุงทักษิณาราม อ.บางไทร
53. พระครูโสภณรัตนากร (หลวงพ่อสมหวัง) วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ อ.ลาดบัวหลวง
54. พระครูพิบูลปทุมรักษ์ (หลวงพ่อเลื่อน) วัดลาดประทุมคงคาราม อ.ลาดบัวหลวง
55. พระครูเสนาคณานุรักษ์ (หลวงพ่อหยุด) วัดเจ้าเจ็ดใน อ.เสนา
56. พระครูสุวรรณศิลาธิคุณ (หลวงพ่อทองพูน) วัดบ้านแพน อ.เสนา
57. พระครูสุนทรยติกิจ (หลวงพ่อละเอียด) วัดไผ่ล้อม อ.บางบาล
58. พระครูโอภาสธรรมวัฒน์ (หลวงพ่อล้วน) วัดพิกุล ต.น้ำเต้า อ.บางบาล
59. พระครูพัฒน์กิจจารักษ์ (หลวงพ่อลอย) วัดบางซ้ายใน อ.บางซ้าย
60. พระครูธรรมโฆษิต (หลวงพ่อรอน) วัดสามเพลง ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย
61. พระครูมงคลสีลคุณ (หลวงพ่อลอย) วัดเทพมงคล อ.บางซ้าย
62. พระครูไพโรจน์คณารักษ์ (หลวงพ่อไพโรจน์) วัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก


จากคุณ : กระดิ่งน้อย - [ 18 ก.ย. 46 00:02:39 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys