สื่อธรรมทางวิทยุ และโทรทัศน์

  ก)รายการธรรมสุปฏิปันโน เสียงธรรมจากสำนักกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
  ปรารภธรรมโดย พระครูเกษมธรรมทัต ( สุรศักดิ์ เขมรํสี )
  ๑. ทางสถานีวิทยุ พล.ม. ๒ คลื่น ๙๖๓ ระบบ A.M
  วันเสาร์, อาทิตย์ เวลา ๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น
  วันอังคาร เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น
  ๒. ทางสถานีวิทยุ กองพลที่ ๑ คลื่น ๑๔๒๒ ระบบ A.M
  วันเสาร์ , อาทิตย์ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น
  ๓. ทางสถานีวิทยุ ทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕ ระบบ A.M
  วันจันทร์ ถึง เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น
  ข) รายการแสงธรรมส่องชีวิต จากสำนักปฏิบัติกรรมฐานแสงธรรมส่องชีวิต
  ปรารภธรรมโดย ท่านพระครูธรรมธร สมชาติ ธม.มโชโต
  1) ทางสถานีวิทยุ คลื่น ๙๖๓ ระบบ A.M
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น
  2)ทางสถานีวิทยุ คลื่น ๙๖๓ ระบบ A.M(รายการธรรมโอสถ)
  วันเสาร์เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น
  3)ทางสถานีวิทยุ ทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕ ระบบ A.M
  วันจันทร์ ถึง เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น
  หมายเหตุ : ตอนกลางวันก็มี แต่จำไม่ได้ค่ะ

  รายการ "แสงธรรมส่องชีวิต" (เท่าที่ผมมีอยู่นะครับ ไม่ทราบปี ๒๕๔๖ เปลี่ยนแปลงไปหรือยัง) โดยท่าน พระครูธรรมธรสมชาติ ธมฺมโชโต

  จันทร์ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
  จันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
  จันทร์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
  จันทร์ ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
  จันทร์ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
  จันทร์ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
  จันทร์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
  จันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
  อังคาร ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
  อังคาร ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
  อังคาร ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
  อังคาร ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
  อังคาร ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
  อังคาร ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
  อังคาร ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
  อังคาร ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
  พุธ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
  พุธ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
  พุธ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
  พุธ ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
  พุธ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
  พุธ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
  พุธ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
  พุธ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
  พฤหัสบดี ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
  พฤหัสบดี ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
  พฤหัสบดี ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
  พฤหัสบดี ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
  พฤหัสบดี ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
  พฤหัสบดี ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
  พฤหัสบดี ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
  พฤหัสบดี ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
  ศุกร์ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
  ศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
  ศุกร์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
  ศุกร์ ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
  ศุกร์ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
  ศุกร์ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
  ศุกร์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
  ศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
  เสาร์ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
  เสาร์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
  อาทิตย์ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
  อาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
  อาทิตย์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)

  ผมฟัง AM 963 กับ 1422 เป็นประจำทุกวันครับเปีดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนครับ สลับกันเวลาไม่ชอบรายการนี้ก็สลับไปอีกช่องหนึ่ง ตั้งเป็นสถานีอัตโนมัติไว้ครับ

  จากคุณ : ณัฏฐ์ วสุวงศ์สรณ์ - [ 10 ม.ค. 46 12:21:03 A:202.133.156.94 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

l>
 • PANTIP.COM : Q5899566 สีผึ้งแม่เลียบหาซื้อที่ไหนอ่ะคะ [ความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : H2975610 เพื่อนผมบอกว่ากาแฟ Starbuck ที่อเมริกานี่เป็นอะไรที่ธรรมดามากๆ ใครๆก็กินกันเหรอครับ แต่พอมาเมืองไทยกลายเป็นกาแฟไฮโซ [ชีวิตในต่างแดน] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : N6680850 คนท้องเล่นน้ำทะเลได้ไหมคะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : D5746762 เหล้าปั่นสูตรผลไม้ [อาหารการกิน] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : N4894125 รพ.ศิริราชดีจริงๆๆ อย่าลืมแวะอ่านนะค่ะ สำหรับคุณแม่ใกล้คลอดมีประโยชน์มากๆๆค่ะ (คลอดฉุกเฉิน) [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : N6375737 ไม่รู้ตัวว่าท้อง(ประมาณ 4 สัปดาห์) แต่กินยาแก้อักเสบ เม็ดดำแดงไป 2 เม็ด เป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : Q5546827 ที่ไหนมีบริการดูดสิวเสี้ยนบ้างค้า [ความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • V1897544 เหตุเกิดที่ ร้าน เคลฟเวอร์ โมดิฟายด์ [รถ-ประดับยนต์] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : D4857902 แช่วิปปิ้งครีมในช่องฟรีซจนแข็ง จะเป็นอะไรมั้ยคะ [อาหารการกิน] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : Q5650660 ใครรู้จัก Scagel ที่แตงโม ใช้มั่งอะคะ [ความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • l>

  ความคิดเห็น :
  ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
  ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
   
  PANTIP Toys
   
   
  mobile = False