สื่อธรรมทางวิทยุ และโทรทัศน์

ก)รายการธรรมสุปฏิปันโน เสียงธรรมจากสำนักกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
ปรารภธรรมโดย พระครูเกษมธรรมทัต ( สุรศักดิ์ เขมรํสี )
๑. ทางสถานีวิทยุ พล.ม. ๒ คลื่น ๙๖๓ ระบบ A.M
วันเสาร์, อาทิตย์ เวลา ๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น
วันอังคาร เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น
๒. ทางสถานีวิทยุ กองพลที่ ๑ คลื่น ๑๔๒๒ ระบบ A.M
วันเสาร์ , อาทิตย์ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น
๓. ทางสถานีวิทยุ ทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕ ระบบ A.M
วันจันทร์ ถึง เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น
ข) รายการแสงธรรมส่องชีวิต จากสำนักปฏิบัติกรรมฐานแสงธรรมส่องชีวิต
ปรารภธรรมโดย ท่านพระครูธรรมธร สมชาติ ธม.มโชโต
1) ทางสถานีวิทยุ คลื่น ๙๖๓ ระบบ A.M
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น
2)ทางสถานีวิทยุ คลื่น ๙๖๓ ระบบ A.M(รายการธรรมโอสถ)
วันเสาร์เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น
3)ทางสถานีวิทยุ ทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕ ระบบ A.M
วันจันทร์ ถึง เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น
หมายเหตุ : ตอนกลางวันก็มี แต่จำไม่ได้ค่ะ

รายการ "แสงธรรมส่องชีวิต" (เท่าที่ผมมีอยู่นะครับ ไม่ทราบปี ๒๕๔๖ เปลี่ยนแปลงไปหรือยัง) โดยท่าน พระครูธรรมธรสมชาติ ธมฺมโชโต

จันทร์ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
จันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
จันทร์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
จันทร์ ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
จันทร์ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
จันทร์ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
จันทร์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
จันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
อังคาร ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
อังคาร ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
อังคาร ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
อังคาร ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
อังคาร ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
อังคาร ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
อังคาร ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
อังคาร ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
พุธ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
พุธ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
พุธ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
พุธ ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
พุธ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
พุธ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
พุธ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
พุธ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
พฤหัสบดี ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
พฤหัสบดี ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
พฤหัสบดี ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
พฤหัสบดี ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
พฤหัสบดี ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
พฤหัสบดี ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
พฤหัสบดี ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
พฤหัสบดี ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
ศุกร์ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
ศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. AM ๙๖๓ (พล.ม. ๒ ยานเกราะ)
ศุกร์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
ศุกร์ ๑๔.๐๗ - ๑๕.๐๐ น. AM ๗๔๗ (กรมการรักษาดินแดน)
ศุกร์ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. AM ๕๗๖ (ตชด.)
ศุกร์ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
ศุกร์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
ศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. FM ๙๙.๕ (สว.พ. อุบลราชธานี)
เสาร์ ๒๑.๐๕ - ๒๒.๐๐ น.AM ๙๔๕ (๐๑ มีนบุรี)
เสาร์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. FM ๙๘.๗๕ (ตร.ภ. ๔ ร้อยเอ็ด)
อาทิตย์ ๒๔.๐๕ - ๐๑.๐๐ น. AM ๕๙๔ (กองพล ปตอ.)
อาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)
อาทิตย์ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. AM ๑๐๘๙ (๑ ปณ.)

ผมฟัง AM 963 กับ 1422 เป็นประจำทุกวันครับเปีดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนครับ สลับกันเวลาไม่ชอบรายการนี้ก็สลับไปอีกช่องหนึ่ง ตั้งเป็นสถานีอัตโนมัติไว้ครับ

จากคุณ : ณัฏฐ์ วสุวงศ์สรณ์ - [ 10 ม.ค. 46 12:21:03 A:202.133.156.94 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ธรรมะทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ธรรมะทางสื่อโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ๑๑.๓๐ น. พุทธธรรมกู้ชาติ จันทร์-ศุกร์

๐๘.๓๐ น. เจริญธรรม อาทิตย์

๒๑.๓๐ น. พุทธธรรมกู้ชีวิต จันทร์-ศุกร์

๒๔.๐๐ น. คติธรรมนำชีวิต จันทร์-ศุกร์

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. เพื่อแผ่นดินไทย ทุกวันจันทร์

ช่อง ๙ ๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. รู้ธรรมนำชีวิต จันทร์-อังคาร

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. เวทีธรรม ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๔ของเดือน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ธรรมะส่องโลก ทุกวันพฤหัสบดี

๐๙.๐๐ น. ธรรมะกับเยาวชน จันทร์-ศุกร์

๑๐.๐๐ น. ธรรมะวันนี้ จันทร์-ศุกร์

ธรรมะทางสื่อวิทยุเพื่อนทางจิต มิตรทางใจ โดย "ท่านจันทร์"กทม.FM.89.5 / ราชมงคล

เสาร์

00.00-05.00 น.AM.1179 / เสียงสามยอด

ทุกวัน

01.00-03.00 น.FM.103 / จส.

ทุกวัน

04.00-05.00 น.FM.89.5 / ราชมงคล

จันทร์-ศุกร์

05.00-06.00 น.AM.576 / ตชด.

จันทร์-ศุกร์

15.00-18.00 น.FM.89.5 / ราชมงคล

เสาร์

08.00-10.00 น.

อีสานFM.97.5 สวท. สุรินทร์

ทุกวัน

20.30-21.00 น

เหนือAM.999 / ทภ.3 เชียงราย

จันทร์-ศุกร์

14.00-15.00 น.AM.999 / ทภ.3 เชียงราย

จันทร์-ศุกร์

19.30-20.30 น.FM.104 / สวท. แม่ฮ่งสอน

ทุกวัน

21.00-22.00 น.FM.90.5 / สวท. แม่สะเรียง

จันทร์-ศุกร์

21.10-21.30 น.AM.585 / กวส.3 แพร่

จันทร์-ศุกร์

19.30-20.00 น.AM.1215 / ทภ.3 แพร่

จันทร์-ศุกร์

14.00-15.00 น.AM.828 / ทภ.3 สุโขทัย

จันทร์-ศุกร์

21.30-22.30 น.FM.97 / สวท. ลำปาง

ทุกวัน

22.30-23.00 น.

ใต้AM.585 / วปถ.15 ชุมพร

จันทร์-ศุกร์

21.00-22.00 น.FM.106.5 / สวท. สุไหงโก-ลก

จันทร์-ศุกร์

05.30-06.00 น.FM.98.25 / สวท. นราธิวาส

อาทิตย์

13.30-14.00 น.AM.1350 / วปถ.ตรัง

จันทร์-ศุกร์

08.00-09.00 น.FM.96.75 / สวท.ภูเก็ต

ทุกวัน เว้นวันพุธ

21.00-22.00 น.FM.107 ทอ. / 011 หาดใหญ่

ทุกวัน

19.30-20.00 น.AM.1512 ทอ. / 011 หาดใหญ่

ทุกวัน

15.00-16.00 น.

รายการกระจายเสียงสถานีวิทยุ ธรรมะพล 1 AM 1422 KHzประจำวันจันทร์ - ศุกร์05.05 - 06.00 ธรรมะคุณากร / อ.อิศริยา นุตสาระ06.05 - 06.30 ช่อระกานิตยสารทางอากาศ / ทีมงานเลี่ยงเชียง06.30 - 06.45 พุทธธรรมนำปัญญา / มูลนิธิพุทธธรรม08.10 - 09.00 เจริญธรรม / มูลนิธิพระราชศรัทธา และมูลนิธิจิตตถาวโร (วงศ์มาลัย)09.10 - 10.00 อาหารกาย-อาหารใจ / มูลนิธิพระราชศรัทธา และมูลนิธิจิตตถาวโร (วงศ์มาลัย)10.10 - 10.35 โลกสวยด้วยศีลธรรม / อ.บรรเจิด สังข์สวน10.35 - 11.00 ทางสุขใจ / พระมหาอินตา สีลสังวโร11.00 - 11.30 สายด่วนเพื่อชีวิต / สุพจน์ รัศมีสวนสร้อย11.30 - 12.00 บารมีธรรมทาน / พระมหาสุรัฐพงศ์ โพธิรังษี12.05 - 12.30 พุทธธรรมนำชีวิต / ชมรมพุทธศาสตร์13.10 - 14.00 ธรรมะแก้ปัญหาชีวิต / อ.ศรีสุนทร14.10 - 15.00 ธรรมะคลายทุกข์ / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร15.10 - 16.00 รู้แจ้งเย็นใจ : อังกฤษ(ตรางู) / อ.บรรเจิด สังข์สวน และ คุณสมพร โมลีวรรณ16.10 - 17.00 แสงธรรม / ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ17.10 - 18.00 ไขปัญหาชาวพุทธ / อ.แสนชฎารัมย์ อ.ธเนศ อุ่นศิริ20.00 - 20.30 ปรมัตถธรรม / อ.สันติ พันธุ์เถกิงอมร20.35 - 21.00 ใต้ร่มพระโพธิญาณ / พระเทพดิลก21.10 - 22.00 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย22.10 - 22.35 กระแสโลก - กระแสธรรม / พระพิจิตร ธรรมพาที22.35 - 23.00 เสียงธรรมจากมณเฑียร / อ.บรรเจิด สังข์สวน และคณะ23.05 - 24.00 ศีล - สมาธิ - ปัญญา / พระมหากรีฑา วชิรญาโณ00.05 - 01.00 ธรรมะชีวิต และการตอบปัญหาธรรม / พระมหารังสรรค์ สัญญโม01.05 - 02.00 เปิดโลกทัศน์ชาวพุทธ / ชมรมชาวพุทธ02.05 - 03.00 ธรรมะประคองจิต / พระมหาณรงค์ศักดิ์ อภิชาโต03.05 - 04.00 เสียงธรรมจากมูลนิธิ ปริญญาธรรม / อ.จักรินทร์ อ.สุจินตนา สินสุข04.05 - 05.00 ธรรมะจันทร์เฟอร์นิเจอร์ / โดย ดร.ราชิน จันทร์สิงหกุล เพ็ญศรี อินทรทัติรายการกระจายเสียงสถานีวิทยุ ธรรมะพล 1 AM 1422 KHzประจำทุกวันเสาร์05.05 - 06.00 มรดกธรรม / พระมหาชุมพล โชติพโล06.05 - 06.30 ช่อระกานิตยสารทางอากาศ / ทีมงานเลี่ยงเชียง06.30 - 06.45 พุทธธรรมนำปัญญา / มูลนิธิพุทธธรรม08.10 - 09.00 เปิดใจใส่ธรรม / อ.สรรค์ชัย พรหมฤาษี09.10 - 10.00 เสียงธรรมนำทาง / มูลนิธิเรืองแสงธรรม10.10 - 11.00 ธรรมะพุทธะบูชา / อ.อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง11.10 - 12.00 แนวทางเจริญสู่ทางอริยะ / อ.ปิยรัตน์ ธนเกียรติ12.05 - 12.30 พุทธธรรมนำชีวิต / ชมรมพุทธศาสตร์13.10 - 14.00 ธรรมะนาวา / อ.ยุพา อร่ามกุล14.10 - 15.00 ธรรมะนาวา / อ.ยุพา อร่ามกุล15.10 - 16.00 ปฏิบัติธรรมคืออะไร / พระอาจารย์มานพ อุปะสโม16.10 - 17.00 ธรรมและทรรศนะชีวิต / อ.วศิน อินทสระ17.10 - 18.00 ธรรมะเพื่อชีวิต / มูลนิธิปริญญาธรรม20.00-20.30 ปรมัตถธรรม / อ.สันติ พันธุ์เถกิงอมร20.35 - 21.00 ใต้ร่มพระโพธิญาณ / พระเทพดิลก21.10 - 22.00 โลกสดสวยด้วยพระธรรม / พระราชกวี22.10 - 23.00 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย23.05 - 24.00 มูลนิธิปริญญาธรรม / อ.จักรินทร์ อ.สุจินตนา สินสุข00.05 - 01.00 แสงสว่างกลางถ้ำมืด / อ.บรรเจิด สังข์สวน01.05 - 02.00 ธรรมะหรรษาพัฒนาชีวิต / พระมหาทิวา สุริยเมธี02.05 - 03.00 ธรรมะประคองจิต / พระมหาณรงค์ศักดิ์ อภิชาโต03.05 - 04.00 เสียงธรรมจากมูลนิธิ / ปริญญาธรรม อ.จักรินทร์ อ.สุจินตนา สินสุข04.05 - 05.00 ธรรมะจันทร์เฟอร์นิเจอร์ / โดย ดร.ราชิน จันทร์สิงหกุล เพ็ญศรี อินทรทัติรายการกระจายเสียงสถานีวิทยุ ธรรมะพล 1 AM 1422 KHzประจำทุกวันอาทิตย์05.05 - 06.00 ธรรมะสุปฏิปัณโณ / พระครูเกษมธรรมทัติ06.05 - 06.30 ช่อระกา / นิตยสารทางอากาศ ทีมงานเลี่ยงเชียง06.30 - 06.45 พุทธธรรมนำปัญญา / มูลนิธิพุทธธรรม08.30 - 09.00 แจ้งข่าวธรรมประจำสัปดาห์ / บุษรา เรืองแสง/ พต.นรินทร์ มีสมบูรณ์09.10 - 10.00 เปิดใจใส่ธรรม / อ.สรรค์ชัย พรหมฤาษี10.10 - 11.00 สนทนาธรรมชี้นำสังคม / เปรียญธรรม สมาคมแห่งประเทศไทย11.10 - 12.00 แสงสว่างนำทางชีวิต / มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์12.05 - 12.30 พุทธธรรมนำชีวิต / ชมรมพุทธศาสตร์13.10 - 14.00 พระธรรมกถา / จาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก14.10 - 15.00 ตลาดข่าว เคล้าข้อคิด / กองทุนธรรมทานทางวิทยุ15.00 - 16.00 ปฏิบัติธรรมคืออะไร / พระอาจารย์มานพ อุปสโม16.00 - 17.00 ธรรม และทรรศนะชีวิต / อ.วศิน อินทสระ17.00 - 18.00 อภิธรรมะพาที / พระอาจารย์สมไชย ผาสุธโร20.00-20.30 ปรมัตถธรรม / อ.สันติ พันธุ์เถกิงอมร20.35 - 21.00 ใต้ร่มพระโพธิญาณ / พระเทพดิลก21.10 - 22.00 โลกสดสวยด้วยพระธรรม / พระราชกวี22.10 - 23.00 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย23.05 - 24.00 มูลนิธิปริญญาธรรม / อ.จักรินทร์ อ.สุจินตนา สินสุข00.05 - 01.00 แสงสว่าง กลางถ้ำมืด / อ.บรรเจิด สังข์สวน01.05 - 02.00 ธรรมะหรรษาพัฒนาชีวิต / พระมหาทิวา สุริยเมธี02.05 - 03.00 ธรรมะประคองจิต / พระมหาณรงค์ศักดิ์ อภิชาโต03.05 - 04.00 เสียงธรรมจากมูลนิธิ ปริญญาธรรม / อ.จักรินทร์ อ.สุจินตนา สินสุข04.05 - 05.00 ธรรมะจันทร์เฟอร์นิเจอร์ / โดย ดร.ราชิน จันทร์สิงหกุล เพ็ญศรี อินทรทัติ-: คลื่นธรรมล้ำสมัย ใบไม้ในกำมือ :-F.M. 90.0 HMz. และ 98.0 HMz.A.M. 1422 HMz. และ 1350 HMz.ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-20.30 น.อาทิตย์จิตวิญญาณFM.๙๙.๕ MHz. คลื่นข่าวและสถานการณ์ (INN)เวลาออกอากาศ ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐น. ทุกวันอาทิตย์ผู้ดำเนินรายการ- คุณอภิรดี พรเลิศ , คุณเวทิน ชาติกุล


จากคุณ : ณัฏฐ์ วสุวงศ์สรณ์ - [ 10 ม.ค. 46 12:24:14 A:202.133.156.94 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ปัญหาก็คือ
เมื่อไหร่จะได้มีสื่อทางวิทยุ -โทรทัศน์ ที่เป็นคลื่นเพื่อพระพุทธศาสนาจริงๆ คือ.. ดำเนินรายการโดยที่พระคุณเจ้า ท่านไม่ต้องเสียค่าสถานี...
เมื่อไหร่หนอ.. จะมีคลื่นวิทยุของพระพุทธศาสนาแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ ทั้งๆที่การจัดสรรคลื่นความถี่ เขาก็อนุญาตแล้ว ในการจัดตั้งวิทยุชุมชน หรือคลื่นวิทยุอิสระ
อย่างน้อยที่สุด ก็ไม่ต้องมีการมาดูดเสียงพระ เมื่อท่านพูดถึงภัยของพระพุทธศาสนา - -"


จากคุณ : เณรน้อยสยบมังกร - [ 10 ม.ค. 46 13:36:34 A:202.133.161.150 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ฟังอยู่หลายคลื่น

ชอบ....อาจารย์วศิน....
ชอบ....วัดมเหยงค์

แบบว่าฟังประจำ


จากคุณ : ยะ - [ 10 ม.ค. 46 16:19:36 A:203.170.232.68 X:172.29.76.66 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ดูแผนแม่บทได้ที่ http://www.mcu.ac.th/TBPC/
ถ้าพุทธศาสนิกชนสนับสนุน ก็อาจสำเร็จ


จากคุณ : พุทธบริษัท - [ 14 ม.ค. 46 22:09:11 A:202.28.52.105 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys