◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    Diamond Jubilee แปลเป็นไทยว่าอย่างไรดี? ปี 2549 ในหลวงเราจะฉลองอยู่แล้ว

    บางคนใช้ว่า เพชราภิเษก
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตทรงใช้ว่า พัชราภิเษก(จากหนังสือเรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรีย)

    จากคุณ : ok - [ 27 ธ.ค. 45 16:02:24 A:202.183.228.67 X:203.170.148.194 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม