◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ++ความว่างเปล่า กับ ความไม่ว่างเปล่า++

  สวัสดีครับ
  อยากให้พิจารณา 2 Concept นี้
  ++++++++++++++++++
  เมื่อเดิม มีความว่างเปล่าอยู่
  แต่บัดนี้ ทุกสิ่งถูกสร้างให้เป็นความไม่ว่างเปล่า จากความว่างเปล่า โดยความว่างเปล่า
  และทุกสิ่ง กำลังหาทางกลับสู่ความว่างเปล่านั้น
  เพราะแท้จริงนั้น มีเพียงความว่างเปล่า
  และสิ่งที่ไม่ได้กลับมาสู่ความว่างเปล่านั้น
  ย่อมกลายเป็นความไม่ว่างเปล่าไปตลอดกาล
  ++++++++++++++++++
  เมื่อเดิม มีความไม่ว่างเปล่าเพียงหนึ่ง
  และบัดนี้ ทุกสิ่งถูกสร้าง จากความไม่ว่างเปล่าเพียงหนึ่งนั้น
  และทุกสิ่ง กำลังจะถูกเรียกกลับไปรวมตัวกับความไม่ว่างเปล่าเพียงหนึ่งนั้นอีกครั้ง
  โดยสิ่งที่ไม่ได้กลับไปรวมกับความไม่ว่างเปล่านั้น จะกลายเป็นความว่างเปล่า
  ++++++++++++++++
  เห็น ประธาน กริยา กรรม ไหมครับ
  หากแท้จริง ความไม่ว่างเปล่า อาจจะเป็นความว่างเปล่าก็ได้
  หรือความว่างเปล่า อาจเป็นความไม่ว่างเปล่าก็ได้
  ทัศนะใครทัศนะมัน
  และบางที อาจไม่มีทั้งสองอย่างก็ได้
  แต่คุณสังเกตเห็นความเหมือนของทั้ง 2 Concept นี้ไหมครับ
  หนึ่งในนั้นคือ
  แท้จริง มนุษย์พยายามหาทางหลุดพ้น จากสิ่งหนึ่ง
  เพื่อกลับไปสู่สภาวะหนึ่ง เหมือนกันทั้งสิ้น
  เฉกเช่นเราอยากไปขั้วโลกเหนือ
  แต่เราอยู่คนละที่ การเดินทางย่อมยากลำบาก หรือใข้เวลามากน้อยแตกต่างกัน แต่ก็อาจถึงทีหมายเหมือนกัน
  ช้าหรือเร็วบ้างก็แล้วแต่
  เรามาช่วยกันคิดเล่น ๆ นะครับ ว่าจะมี Concept อื่น นอกจาก 2 Concept นี้หรือเปล่า?
  :-)
  ป.ล. ผมจะไม่อ่านประเด็นนอกเรื่องนะครับ

  จากคุณ : The Prophet - [ 16 ธ.ค. 45 18:28:39 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม