จุลศักราช

อยากทราบว่าจุลศักราชคืออะไร เขาเริ่มนับกันปีพ.ศ.อะไร
นับกันตั้งแต่เมื่อใด

จากคุณ : nakbalee@yahoo.com - [ 29 พ.ย. 45 00:50:16 A:158.108.8.106 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

รู้สึกว่าจะเป็นปีของอิสลามเขานะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน น้อยกว่าศ.ส.ประมาณ 600 ปีมั้งไม่แน่ใจอีกเช่นกัน

จากคุณ : ไม่แน่ใจ - [ 29 พ.ย. 45 04:10:35 A:203.146.175.97 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

บ้าซิ จุลศักราชเป็นของอิสลาม เรียนใหม่ได้แล้วนะ

จุลศักราช
เสียง : จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด
คำตั้ง : จุล-
ชนิด : น.
ที่ใช้ :
ที่มา :
นิยาม : ศักราชน้อย ตั้งขึ้นภายหลังมหาศักราช เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช ๑๑๘๑ ปี.

ส่วนความเป็นมา ก็รอท่านอื่นมาขยาย หรือค้นในกระทู้เก่า


จากคุณ : biggy@thaimail.com - [ 29 พ.ย. 45 07:23:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

จุลศักราช เริ่มนับตั้งแต่ 1181 สมัยมอญเรืองอำนาจ รู้สึกจะเป็นพระเจ้าอนิรุทธิ์ นะ ไม่เกี่ยวกับอิสลามแน่นอน เฮ่อ...มาอ่านเวบนี้แล้ว อยากจะกลับบ้าน(นอก)ไปเอาหนังสือมาวางข้างตัว เพราะความจำเริ่มเลอะเลือน ขณะที่กระทู้แต่ละกระทู้ น่าสนใจทั้งนั้น

จากคุณ : อะตอม - [ 29 พ.ย. 45 08:38:38 A:202.133.181.233 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ของอิสลามคือฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) ไม่ใช่จุลศักราช (จ.ศ.) ครับ จุลศักราช ริเริ่มโดยชาวมอญ โดยดัดแปลงจากมหาศักราช ของอินเดีย

วันขึ้นปีจุลศักราชใหม่ คือวันเถลิงศก (ประมาณ 15 เมษายน) หลังวันมหาสงกรานต์ 2 วันครับ


จากคุณ : พิราบอ้วน - [ 29 พ.ย. 45 10:35:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

จากกษัตริย์พม่า นามว่าอโนรธามังช่อ
เป็นผู้ริเริ่ม เนื่องจากสมัยนั้นพระองค์
มีอาณุภาพมากที่สุดในดินแดนแถบนี้
คือเป็นใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปตามคติทางพุทธศาสนาครับ


จากคุณ : กด - [ 29 พ.ย. 45 17:01:32 A:203.149.57.10 X:unknown ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

http://www.thai.net/phukets/sakalag.html
จุลศักราช (จ.ศ.) เริ่มนับเมื่อ พ.ศ. ล่วงมาได้ 1,181 ปี โดยนับเอาวันที่พระเถระพม่ารูปหนึ่งนามว่า " บุพโสระหัน " สึกออกจาก การเป็นพระมาเพื่อชิงราชบัล-ลังก์ การนับเดือนปีเป็นแบบทางจันทรคติ โดยจะมีวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่
www.culture.go.th/thai/2545/century.html
จุลศักราช เป็นศักราชที่ตั้งขึ้น และใช้ในเมืองพม่ามาแต่ก่อน ต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาใช้ในราชการตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา (๒๑๑๒- ๒๑๓๓) ซึ่งขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาติดต่อเกี่ยวกับเมืองหงสาวดีในฐานะเป็นเมืองประเทศราชอยู่ถึง ๑๕ ปีเนื่องจากเสียกรุงแก่พม่าครั้งแรก

ความเป็นมาของ จุลศักราช มีว่า "สังฆราชบุตุโสระหัน" เมื่อสึกจากสมณเพศได้ชิงราชสมบัติเป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๑๙ ในราชวงศ์สมุทฤทธิ์ในประเทศพุกาม ได้บัญญัติจุลศักราชขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๑๑๘๒ (กำหนดแรกบัญญัติตั้งแต่วันพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ๑๑๘๑ ปี) และต่อมาก็เลิกใช้ เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อจุลศักราช ๑๒๕๐ ได้มี "ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่" ว่า :

" มีพะบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ด้วยทรงพระราชดำริห์ถึงวิธีนับวัน เดือน ที่ใช้กันอยู่ในสยามมณฑล และที่ใช้ในประเทศน้อยใหญ่เป็นอันมากในโลกนี้ เป็นวิธีต่างกันอยู่มากคือกล่าวโดยย่อก็เป็นวิธีใช้ตามจันทรคติอย่างหนึ่ง และสุริยคติอย่างหนึ่ง จึงทรงพระราชดำริห์ว่าวิธีนับวัน เดือน ปี อย่างดีที่สุดนั้น ควรจะประกอบด้วยเหตุอันควร ๓ ประการคือ (๑) ให้ถูกต้องใกล้ชิดกับฤดูกาล (๒) ให้มีประมาณอันเสมอไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันนัก กับ (๓) ให้คนทั้งปวงรู้ง่ายทั่วไปดีกว่าอย่างอื่น ทั้ง ๓ ประการนี้ จึงจะสมควรที่จะใช้ในประชุมชนทั้งปวง …." ผลการประกาศฉบับนี้ ศักราชที่เคยใช้มาก่อนทั้งมวลเป็นอันงดใช้และให้ใช้" รัตนโกสินทรศก" เว้นแต่ในทางพระพุทธศาสนา คงใช้พุทธศักราชเท่านั้นจากคุณ : ธนิต - [ 1 ธ.ค. 45 16:16:17 A:209.234.196.40 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys