◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  วันนี้ท่านเอ่ยคำว่า ขอบคุณ หรือยัง?

  สวัสดีครับ
  เคยสงสัยไหมว่าทำไมคริสตชนถึงต้องขอบคุณพระเจ้า ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะตื่นนอน กินข้าวปลา ทำงาน หรือก่อนนอน ก็เหมือนกับที่คนไทยเรามีประเพณีสงกรานต์ เพื่อขอบคุณญาติผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัว เหมือนกับประเพณีลอยกระทง เพื่อขอบคุณแม่น้ำ ที่หล่อเลี้ยงประเทศนั่นแหละครับ น่าเสียดายจริง ๆ ที่คนปัจจุบันมองประเพณีอันดีงามนี้แค่เพียงการละเล่น มากกว่าการสำนึกคุณจริง ๆ จัง ๆ เช่นเดียวกับการที่คริสตชนขอบคุณพระเจ้า ซึ่งทำให้เราถ่อมใจลง และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ มากขึ้น การขอบคุณจะมีประโยชน์อะไรหากไม่ได้มาจากใจจริง ๆ นี่เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในกรณีต่าง ๆ
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1. ### ขอบคุณพระเจ้าเมื่อรับประทานอาหาร ###.. เนื่องจากอาหารนั้นประกอบด้วย
  - ***เนื้อสัตว์*** ขอบคุณสัตว์ทั้งปวงที่สละชีวิตเพื่อให้เราได้อิ่มอีกวันหนึ่ง ชีวิตหนึ่งดับเพื่อให้ชีวิตหนึ่งอยู่รอด ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานเนื้อของสัตว์เหล่านี้ให้แก่เราเป็นอาหาร หากพระองค์ไม่ทรงอนุญาต สัตว์ใด ๆ จะเสียชีวิตก็ไม่ได้ ขอทรงโปรดอวยพรพวกเขาด้วย
  - ***พืชผักผลไม้*** ขอบคุณชาวไร่ชาวนาที่ออกแรงงานหยาดเหงื่อเพื่อให้เราได้มีผักผลไม้รับประทาน ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพระพรให้ฝนตกตามฤดูกาลและเลี้ยงดูให้พืชผลเหล่านี้เจริญงอกงามและให้เราได้เป็นอาหาร ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วย
  - ***คนทำอาหาร*** ขอบคุณพวกเขาที่เสียสละแรงกายประกอบอาหารให้แก่เรา (ถูกปากบ้าง ไม่ถูกปากบ้าง ยังดีกว่าไม่มีกิน) ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งพวกเขามาทำอาหารให้เราได้กินอีกมื้อ เพราะหากไม่มีเขา เราคงต้องทำอาหารกินเอง ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วย
  ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานอาหารให้แก่เราในวันนี้ ยังมีคนอื่นที่เขาไม่ได้กินอย่างเรา ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วย
  2. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงาน ###.. ขอบคุณเจ้านายที่เมตตาให้เราได้ทำงาน และเนื่องจากว่าที่เราได้มีงานทำอยู่นี้ หากพระเจ้าไม่อวยพระพรให้เจ้านายเห็นคุณค่าและรับเราเข้าทำงานแล้ว เราจะได้อยู่ตรงนี้หรือ ขอทรงอวยพรเจ้านายของเราด้วย
  3. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบิดามารดา ###.. ขอบคุณบิดามารดาที่เลี้ยงดูเราตลอดมา ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเท่าไร ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดครรภ์ให้โอกาสเราได้เกิดมาบนโลกนี้ เนื่องจากหากพระองค์ไม่อนุญาตแล้ว เราจะเกิดมาอย่างไรได้ คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว ขอทรงอวยพระพรบิดามารดาของเราด้วย
  4. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตื่นนอน ###.. ขอบคุณพระเจ้าที่เราตื่นมาบนโลกนี้โดยมีลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง เพราะพระองค์เห็นว่าเรายังมีคุณค่าอย่างมากมายต่อโลกนี้ เรายังสามารถทำสิ่งดี ๆ แก่พี่น้องได้อีกวันหนึ่ง เรายังสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกวันหนึ่ง เพราะถ้าพระองค์จะเรียกลมหายใจของพระองค์กลับ เราทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเลย
  5. ### ขอบคุณพระเจ้ายามหลับไหล ### .. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดี ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกวันหนึ่ง ขอบคุณสำหรับบทเรียนของพระองค์ในวันนี้ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักษาชีวิตของข้าฯให้อยู่อีกวันหนึ่ง เนื่องจากหากพระองค์ไม่ทรงเมตตาแล้ว ข้าฯคงไม่ได้อยู่ถึงวันนี้ ขอทรงอวยพรแก่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ขอทรงอภัยความผิดที่คนอื่นกระทำต่อข้าฯ และที่ข้าฯกระทำผิดต่อผู้อื่น โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ข้าฯขอฝากดวงวิญญาณไว้กับพระองค์ในคืนนี้
  6. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ ### ..ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานกำลังทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อใช้แก้ปัญหา ขอบคุณพระองค์ทรงอวยพรให้ปัญหานั้นผ่านไปด้วยดี ถึงจะพยายามเท่าไรหากไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้เกิดผล ความพยายามคงสูญเปล่า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ด้วยกันทุกครั้งที่มีปัญหา ช่วยให้ข้าฯมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการพิจารณา จนผ่านไปด้วยดีอีกครั้งหนึ่ง
  7. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ###.. ขอบคุณความรักของพระองค์ที่ทรงประทานให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแก่ข้าฯ เพื่อให้ใจข้าฯได้ชื่นชมยินดี ขอบคุณพระองค์ที่ประทานบำเหน็จให้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ประพฤติชอบในสายพระเนตรของพระองค์ สิ่งนี้เป็นของพระองค์ มิใช่ของข้าพระองค์ หากสิ่งนี้พระองค์จะทรงเรียกกลับ ก็ให้เป็นไปดังนั้น หากสิ่งนี้พระองค์จะประทานให้แก่ใคร ก็ให้เป็นไปดังนั้น เพราะสรรพสิ่งทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ มิใช่เป็นของข้าพระองค์
  8. ### ขอบคุณพระเจ้ายามทุกข์ลำบาก ###.. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพื่อทดลองใจข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบว่าสิ่งใด ๆ จะเกิดได้เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดเท่านั้น ขอให้ข้าพระองค์ทราบว่านี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ต่อชีวิตของข้าพระองค์ และหากพระองค์ประสงค์อย่างไร ให้เป็นไปดังนั้นเถิด เพราะสรรพสิ่งทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ มิใช่ของข้าพระองค์
  ++++++++++++++++++++++++++++++
  ท่านที่ไม่ได้เป็นคริสต์ ลองเปลี่ยนคำว่าพระเจ้าและคำว่าพระองค์เป็น "ธรรมชาติ" คำว่าข้าพระองค์ เป็น ชื่อของท่าน สิครับ
  :-)

  จากคุณ : The Prophet - [ 14 พ.ย. 45 18:41:24 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

l>
 • L5088388 แนะนำรองพื้นทีคะ แบบบางเบา ราคานักศึกษานะคะ ^_^ [โภชนาการและความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • NE11862019 ชำระค่าสินค้าของบริษัท เบตเตอร์เวย์(มิสทีน)ไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วม มาดูข้อมูลออนไลน์ เอ้า..นี่เรายังเป็นหนี้อยู่อีกหรอ? [ข่าวเด่น-ประเด็นดัง] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • L4895998 ~@~กระเป๋าโน้ตบุ๊ค แบบสวยๆเก๋ๆนี่ เค้าซื้อที่ไหนกันคะ~@~ [โภชนาการและความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • V4974235 ล้อแม็กยี่ห้อที่คุณภาพดี ราคาไม่แพง [รถ-ประดับยนต์] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • L1906798 ข้อคิดเตือนใจเรื่องน้ำหอมที่มาบุญครองและร้านเจ๊เล้ง [โภชนาการและความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • K6346782 คำนำหน้าชื่อ ด.ช. ด.ญ. เป็นภาษาอังกฤษ มีไหมครับ [การศึกษา] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • R8113564 ห้องนอนเพดานสูง 3.50 ควรจะตีฟ้าลงมาเหลือเท่าไรดีครับ [เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • Q5605163 *-* ของดีราคาถูก ในราคานักศึกษา(ตัวน้อย) [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • F5210596 รดน้ำผู้ใหญ่สงกรานต์ทำยังไง [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • E5081380 วัดแสนสุข ที่อยู่บางแสนสาย 2 ไปยังไงคะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • l>