วันนี้ท่านเอ่ยคำว่า ขอบคุณ หรือยัง?

สวัสดีครับ
เคยสงสัยไหมว่าทำไมคริสตชนถึงต้องขอบคุณพระเจ้า ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะตื่นนอน กินข้าวปลา ทำงาน หรือก่อนนอน ก็เหมือนกับที่คนไทยเรามีประเพณีสงกรานต์ เพื่อขอบคุณญาติผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัว เหมือนกับประเพณีลอยกระทง เพื่อขอบคุณแม่น้ำ ที่หล่อเลี้ยงประเทศนั่นแหละครับ น่าเสียดายจริง ๆ ที่คนปัจจุบันมองประเพณีอันดีงามนี้แค่เพียงการละเล่น มากกว่าการสำนึกคุณจริง ๆ จัง ๆ เช่นเดียวกับการที่คริสตชนขอบคุณพระเจ้า ซึ่งทำให้เราถ่อมใจลง และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ มากขึ้น การขอบคุณจะมีประโยชน์อะไรหากไม่ได้มาจากใจจริง ๆ นี่เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในกรณีต่าง ๆ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. ### ขอบคุณพระเจ้าเมื่อรับประทานอาหาร ###.. เนื่องจากอาหารนั้นประกอบด้วย
- ***เนื้อสัตว์*** ขอบคุณสัตว์ทั้งปวงที่สละชีวิตเพื่อให้เราได้อิ่มอีกวันหนึ่ง ชีวิตหนึ่งดับเพื่อให้ชีวิตหนึ่งอยู่รอด ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานเนื้อของสัตว์เหล่านี้ให้แก่เราเป็นอาหาร หากพระองค์ไม่ทรงอนุญาต สัตว์ใด ๆ จะเสียชีวิตก็ไม่ได้ ขอทรงโปรดอวยพรพวกเขาด้วย
- ***พืชผักผลไม้*** ขอบคุณชาวไร่ชาวนาที่ออกแรงงานหยาดเหงื่อเพื่อให้เราได้มีผักผลไม้รับประทาน ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพระพรให้ฝนตกตามฤดูกาลและเลี้ยงดูให้พืชผลเหล่านี้เจริญงอกงามและให้เราได้เป็นอาหาร ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วย
- ***คนทำอาหาร*** ขอบคุณพวกเขาที่เสียสละแรงกายประกอบอาหารให้แก่เรา (ถูกปากบ้าง ไม่ถูกปากบ้าง ยังดีกว่าไม่มีกิน) ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งพวกเขามาทำอาหารให้เราได้กินอีกมื้อ เพราะหากไม่มีเขา เราคงต้องทำอาหารกินเอง ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วย
ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานอาหารให้แก่เราในวันนี้ ยังมีคนอื่นที่เขาไม่ได้กินอย่างเรา ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วย
2. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงาน ###.. ขอบคุณเจ้านายที่เมตตาให้เราได้ทำงาน และเนื่องจากว่าที่เราได้มีงานทำอยู่นี้ หากพระเจ้าไม่อวยพระพรให้เจ้านายเห็นคุณค่าและรับเราเข้าทำงานแล้ว เราจะได้อยู่ตรงนี้หรือ ขอทรงอวยพรเจ้านายของเราด้วย
3. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบิดามารดา ###.. ขอบคุณบิดามารดาที่เลี้ยงดูเราตลอดมา ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเท่าไร ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดครรภ์ให้โอกาสเราได้เกิดมาบนโลกนี้ เนื่องจากหากพระองค์ไม่อนุญาตแล้ว เราจะเกิดมาอย่างไรได้ คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว ขอทรงอวยพระพรบิดามารดาของเราด้วย
4. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตื่นนอน ###.. ขอบคุณพระเจ้าที่เราตื่นมาบนโลกนี้โดยมีลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง เพราะพระองค์เห็นว่าเรายังมีคุณค่าอย่างมากมายต่อโลกนี้ เรายังสามารถทำสิ่งดี ๆ แก่พี่น้องได้อีกวันหนึ่ง เรายังสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกวันหนึ่ง เพราะถ้าพระองค์จะเรียกลมหายใจของพระองค์กลับ เราทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเลย
5. ### ขอบคุณพระเจ้ายามหลับไหล ### .. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดี ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกวันหนึ่ง ขอบคุณสำหรับบทเรียนของพระองค์ในวันนี้ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักษาชีวิตของข้าฯให้อยู่อีกวันหนึ่ง เนื่องจากหากพระองค์ไม่ทรงเมตตาแล้ว ข้าฯคงไม่ได้อยู่ถึงวันนี้ ขอทรงอวยพรแก่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ขอทรงอภัยความผิดที่คนอื่นกระทำต่อข้าฯ และที่ข้าฯกระทำผิดต่อผู้อื่น โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ข้าฯขอฝากดวงวิญญาณไว้กับพระองค์ในคืนนี้
6. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ ### ..ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานกำลังทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อใช้แก้ปัญหา ขอบคุณพระองค์ทรงอวยพรให้ปัญหานั้นผ่านไปด้วยดี ถึงจะพยายามเท่าไรหากไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้เกิดผล ความพยายามคงสูญเปล่า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ด้วยกันทุกครั้งที่มีปัญหา ช่วยให้ข้าฯมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการพิจารณา จนผ่านไปด้วยดีอีกครั้งหนึ่ง
7. ### ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ###.. ขอบคุณความรักของพระองค์ที่ทรงประทานให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแก่ข้าฯ เพื่อให้ใจข้าฯได้ชื่นชมยินดี ขอบคุณพระองค์ที่ประทานบำเหน็จให้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ประพฤติชอบในสายพระเนตรของพระองค์ สิ่งนี้เป็นของพระองค์ มิใช่ของข้าพระองค์ หากสิ่งนี้พระองค์จะทรงเรียกกลับ ก็ให้เป็นไปดังนั้น หากสิ่งนี้พระองค์จะประทานให้แก่ใคร ก็ให้เป็นไปดังนั้น เพราะสรรพสิ่งทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ มิใช่เป็นของข้าพระองค์
8. ### ขอบคุณพระเจ้ายามทุกข์ลำบาก ###.. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพื่อทดลองใจข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบว่าสิ่งใด ๆ จะเกิดได้เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดเท่านั้น ขอให้ข้าพระองค์ทราบว่านี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ต่อชีวิตของข้าพระองค์ และหากพระองค์ประสงค์อย่างไร ให้เป็นไปดังนั้นเถิด เพราะสรรพสิ่งทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ มิใช่ของข้าพระองค์
++++++++++++++++++++++++++++++
ท่านที่ไม่ได้เป็นคริสต์ ลองเปลี่ยนคำว่าพระเจ้าและคำว่าพระองค์เป็น "ธรรมชาติ" คำว่าข้าพระองค์ เป็น ชื่อของท่าน สิครับ
:-)

จากคุณ : The Prophet - [ 14 พ.ย. 45 18:41:24 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณธรรมชาติทำไม ในเมื่อเราก็คือธรรมชาติอย่างนึง ไม่สมควรขอบคุณเลย เกิดเป็นอย่างอื่นยังดีกว่า เป็นมนุษย์มันทุกข์เหลือ

จากคุณ : เบื่อคน - [ 14 พ.ย. 45 18:59:22 A:161.246.1.33 X:161.246.51.208 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

แล้วเวลาเกิดความทุกข์นี่จะโทษพระเจ้าด้วยไม๊ครับ

จากคุณ : หวงหมิง - [ 14 พ.ย. 45 21:21:59 A:203.113.37.11 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3


เข้ามาอ่านเพราะเห็นคำว่า 'ขอบคุณ'

แม้ไม่ได้เป็นคริสต์ แต่ก็เห็นด้วยกับการ
ขอบคุณต่อสรรพสิ่งรอบข้าง . . .
จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 14 พ.ย. 45 22:56:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4


และเช่นเดียวกัน
เราก็เห็นด้วยและซาบซึ้งยิ่งกับคำว่า
เมตตาและกรุณา . . .
จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 14 พ.ย. 45 22:56:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5


เรามีความเห็นโง่ ๆ ว่า
จิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความขอบคุณและตื้นตันใจ
ย่อมเป็นจิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพลังแห่งความเมตตาและกรุณา . . .
จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 14 พ.ย. 45 22:57:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6


และคิดอย่างจับแพะชนแกะว่า
จิตอันยิ่งเมตตา และกรุณา
ย่อมตื้นตันและเปี่ยมด้วยความขอบคุณ
ในสรรพสิ่งรอบข้าง . . .
จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 14 พ.ย. 45 22:57:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7


และคิดอย่างจับแพะชนแกะว่า
จิตอันยิ่งเมตตา และกรุณา
ย่อมตื้นตันและเปี่ยมด้วยความขอบคุณ
ในสรรพสิ่งรอบข้าง . . .จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 14 พ.ย. 45 22:57:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8


และเราก็จินตนาการเองว่า
อันจิตเช่นนี้ (อันเต็มเปี่ยมเมตตาในทุกขณะจิต)
ก็ยากนักที่ 'ทุกข์' จะรุกล้ำเข้าไปได้ . . .

จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 14 พ.ย. 45 22:58:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

เรียนคุณฟรีวิลล์
การเจริญเมตตาภาวนา ถือว่าเป็นบทกรรมฐานที่ดีที่สุดบทหนึ่ง เมื่อคุณเกิด วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เอกคตา มีจิตเป็นสมาธิบ้างแล้ว น่าจะนำจิตดวงนี้ไปพิจารณาให้เห็นอริยะสัจ 4 นะครับ จะได้พ้นจากเวียนตายเวียนเกิด ไม่ต้องมาติดมาหลงใน พระเจ้า ที่ไหนอีก
ข้อสำคัญคุณจะพ้นจากบาป คือ ไม่ไปสอนให้ใครหลงไหลในสิ่งลวง ที่พวกคุณสร้างขึ้นมาด้วยความคิดของตนเอง
หรือคุณพอใจเพียงแค่พ้นทุกข์ชั่วคราว ก็ไม่ว่ากัน


จากคุณ : เทียนชัยยะ - [ 14 พ.ย. 45 23:34:43 A:210.203.188.136 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

Ass ho.. ครับพระเจ้า (นี่คือคำขอบคุณจากผม)

จากคุณ : nana - [ 15 พ.ย. 45 12:36:29 A:203.107.150.215 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11


เรียน คุณเทียนชัยยะ ; # 9

ขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับคำชี้แนะ,
ผมจะไม่ลืม ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ,
ท่านเคยให้คำแนะนำผมในเรื่องนี้ . . .
จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 15 พ.ย. 45 14:38:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12


แต่ตัวผมนั้น เป็นคนโง่เขลา,
อีกทั้งเล่าเรียนเรื่องศาสนามาน้อย,
ศาสนาคริสต์ไม่ได้มีเวลาศึกษาเลย . .
ศาสนาพุทธเล่า โชคดีที่อยู่ประเทศไทย,
แต่ก็รู้น้อยนิดจริง ๆ . . .
จากคุณ : . (=FreeWill=) - [ 15 พ.ย. 45 14:39:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13


อันคำว่า 'พระเจ้า' นั้น,
ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้ว กับ คำ ๆ นี้,
เอาเป็นว่า ตามความรู้สึกของกบในกะลาอย่างผมนั้น
ผมว่า มันคงเป็นขอบเขตอันจำกัดของภาษา มากกว่า . . .
จากคุณ : ยินดีจากใจจริงที่ได้สนทนา. . . (=FreeWill=) - [ 15 พ.ย. 45 14:40:54 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys