◀ Previous Next ▶ Up ▲


  การรับพระเจ้า กับการรับเทพของคนทรงเจ้า

  คนคริสต์ บอกผมว่า พระเจ้าสถิตย์อยู่รอบๆ ตัวคุณ เพียงคุณเปิดใจรับพระองค์เท่านั้น
  คนทรงเจ้าที่ผมรู้จัก เขาก็บอกผมเหมือนกันว่า เทพ พรหม ต่างๆ อยู่รอบๆ ตัวเรา เพียงเรารู้จักวิธีอัญเชิญ ท่านก็มาประทับในร่างเรา
  ดังนั้นวิธีการรับพระเจ้า กับวิธีการรับเทพเจ้าของร่างทรง จึงแทบไม่มีความแตกต่าง
  เพียงแต่ว่า พระเจ้าเข้ามาหาคุณอย่างนิ่มนวล ส่วนเทพเจ้าเข้ามาสู่ร่างทรงค่อนข้างรุนแรง
  แต่ในทัศนะของชาวพุทธ มองว่า เรื่องพระเจ้ามาสถิตย์ในใจมนุษย์ หรือ เทพเจ้ามาสิงในร่างทรง เป็นการบำบัดความหิวกระหายเพียงชั่วคราว ช่วยคุณได้เฉพาะเรื่อง หรือบางทีก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย
  และเมื่อคุณเลิกคิดถึงพระเจ้า พระองค์ก็หนีคุณไปที่อื่นอีก
  ทำไมเราไม่ถึงที่พึ่งในตัวเอง ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย?
  พระเจ้าช่วยคุณพ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพรากจากของรัก ความประสบสิ่งไม่รักไม่พอใจได้หรือเปล่า?
  พระพุทธเจ้าท่านบอกกับชาวพุทธเลยว่า ท่านแก้ไขเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความทุกข์อันเกิดจากประสบกับสิ่งไม่พอใจ ความพลัดพรากไม่ได้ เพียงแต่พระองค์ชี้ให้เราเห็นถึงความเป็นจริงของโลก ท่านบอกว่าทุกคนต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ และยังสอนวิชา พ้นทุกข์ พ้นจากเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ ให้ชาวพุทธเอาไปปฏิบัติตามได้อีกด้วย
  ทำไมคุณไม่เปิดใจรับคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพิจารณาสิ่งที่พระองค์พูดว่าเป็น สัจจะ ที่แท้จริงไม่

  จากคุณ : เทียนชัยยะ - [ 5 พ.ย. 45 14:08:21 A:203.151.39.10 X:203.151.39.190 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม