◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ฤๅจะหาปราชญ์ชาวพุทธอย่างพระนาคเสนมิได้อีก ?

  จากกระทู้ของผมที่ตั้งไว้ http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K1820861/K1820861.html#12

  ยังหาผู้ตอบให้กระจ่าง ปราศจากมลทิน ปราศจากข้อปิดบัง ปราศจากหมอกมัว มิได้

  หรือห้องสมุดนี้ ขาดชาวพุทธที่ไร้ปัญญานุภาพเยี่ยงพระนาคเสนไปสิ้นแล้ว

  ฤๅพระอัลเลาะห์ไม่เมตตาส่งผู้มีปัญญามาไว้แก่ชาวพุทธ ?

  จากคุณ : พงษ์ อิศรมหาเสนา - [ 16 ต.ค. 45 14:16:45 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม