◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ไบเบิลวันละตอน:++ชีวิตนี้แสนสั้นนัก++

  สวัสดีครับ
  ไม่พูดพล่ามละนะครับ ธรรม บรรเลงเลย
  ไม่ตีความนะครับ ฝากไว้มาให้พิจารณา
  โยบ 14 :1- 12
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  - มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญฺิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ
  - เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้วก็เหี่ยวแห้งไป เขาลี้ไปอย่างเงา และจะไม่อยู่ต่อไปอีก
  - และพระองค์ทรงลืมพระเนตรมองคนอย่างนี้หรือ และเขานำมาในการพิพากษาของพระองค์หรือ
  - ใครเล่าจะเอาสิ่งสะอาด ออกมาจากสิ่งไม่สะอาดได้ ไม่มีใครสักคน
  - วันเวลาของเขาถูกกำหนดไว้เสียแล้ว และจำนวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้
  - ฉะนั้น ขอทรงหันพระพักตร์ไปจากเขา และขอทรงเลิกเถิดพระเจ้าข้า เพื่อให้เขาชื่นบานด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้าง
  - เพราะสำหรับต้นไม้ก็มีความหวัง ถ้ามันถูกตัดลง มันก็แตกหน่ออีก และหน่ออ่อนของมันจะไม่หยุดยั้ง
  - ถีงรากของมันจะแก่อยู่ในดิน และตอของมันจะตายลงในผงคลีดิน
  - แต่พอได้กลิ่นไอของน้ำ มันก็จะงอกและแตกกิ่งออกเหมือนต้นไม้อ่อน
  - แต่มนุษย์ตาย และล้มพังพาบ เออ มนุษย์สิ้นลมหายใจแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเล่า
  - น้ำขาดจากทะเลสาบไป และแม่น้ำก็เหือดแห้งไปฉันใด
  - ฉันนั้นแหละ มนุษย์ก็นอนลง และไม่ลุกขึ้นอีก จนท้องฟ้าไม่มีอีก เขาก็ไม่ตื่นขึ้น และปลุกเขาก็ไม่ได้
  ++++++++++++++++++++++++++++++++
  ขอพระเจ้าอวยพระพร
  :-)

  จากคุณ : The Prophet - [ 23 ก.ย. 45 18:39:16 A:203.148.204.211 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม