CafeTech-ExchangePantip MarketTorakhongChatPantownBlogGangGameRoom
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         มิตรภาพต่างสายพันธุ์
ชื่อหนังสือ มิตรภาพต่างสายพันธุ์
โดย   ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
สำนักพิมพ์ Openbooks
พิมพ์รวมเล่ม ครั้งแรก : กันยายน 2545, 174 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-90637-2-4

มิตรภาพต่างสายพันธุ์

ด้วยหัวใจเสรีและเข้มแข็งของผู้ชายที่มุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับงานที่รัก "มิตรภาพต่างสายพันธ์" คือชิ้นงานที่ตกผลึกจากแรงกาย แรงใจ ของคนทำงานช่างภาพ บันทึกหลังเลนส์คือเลือดเนื้อ และจิตวิญญาณของสัตว์ป่า ถ่ายทอดบรรยากาศลำเนาไพรอย่างมีชีวิตชีวา ลุ่มลึกด้วยข้อมูล ความรู้ และลึกซึ้งด้วยมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเพื่อต่างสายพันธ์... สารคดีเบื้องหลังชีวิต และผลงาน ของ ม.ล.ปริญญกร วรวรรณ ต้นแบบคนทำงานคุณภาพ ผลงานได้พิสูจน์แล้วว่า งานของเขาไม่ใช่เพียงตอบสนองความต้องการระดับปัจเจก ทว่าเป็นแรงบันดาลใจ และไฟฝันที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อคนหนุ่มสาว... อีกนานเท่านาน

mobile = False