CafeTech-ExchangePantip MarketTorakhongChatPantownBlogGangGameRoom
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         จิ๋วลอยน้ำ : The Borrowers Afloat
ชื่อหนังสือ จิ๋วลอยน้ำ : The Borrowers Afloat
โดย   แมรี่ นอร์ตั้น / สุทธิ โสภา : แปล
สำนักพิมพ์ ผีเสื้อ
พิมพ์รวมเล่ม ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2543, 240 หน้า
ราคา 159 บาท
ISBN 974-14-0142-6

จิ๋วลอยน้ำ : The Borrowers Afloat

นี่คือเรื่องราวของคนตัวจิ๋ว ซึ่งผู้เขียนเรื่องนี้ เคยนึกคิดว่า 'น่าจะมี' ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นเด็ก ความกลัวบ้านใหญ่โต ซึ่งมีห้องหับมืดทึม ทำให้จินตนาการต่างๆ นานา สิ่งนี้อยู่ในใจของเธอนาน และแล้ว วันหนึ่ง เมื่อเธอเริ่มเป็นนักเขียน สิ่งฝังใจก็ผุดขึ้นในความคิด จินตนาการวัยเยาว์ยังคงแจ่มชัด บรรเจิดเพริศแพร้ว และโลดแล่นมีชีวิตชีวาขึ้นมา เธอสามารถนำสิ่งที่เคยหวาดกลัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างยอดเยี่ยม

mobile = False