CafeTech-ExchangePantip MarketTorakhongChatPantownBlogGangGameRoom
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         เปิดอก ถกกระโปรง สาวน้อย .com
ชื่อหนังสือ เปิดอก ถกกระโปรง สาวน้อย .com
โดย   Esther Drill , Heather Mcdonald , Rebecca Odes : เขียน / โสภาพรรณ รัตนัย : แปล
สำนักพิมพ์ สยามอินเตอร์เลิฟ
พิมพ์รวมเล่ม ครั้งแรก : ธันวาคม 2547, 464 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-9693-02-7

เปิดอก ถกกระโปรง สาวน้อย .com

เปิดอก ถกกระโปรง สาวน้อย.com เป็นข้อขานไขสู่วัยแรกรุ่นอันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตซึ่งผู้เขียน 3 คนได้บ่งบอกหลักการพื้นฐานเอาไว้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งนำเอาความรู้สึกวัยรุ่นที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ตนมานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกได้ว่าในโลกนี้มีคนที่เหมือนเราอีกมากมายนัก อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีิวิตของตนได้ตามความเหมาะสม

ผู้แปลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านวัยรุ่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ เพื่อก้าวไปสู่วัยเติบใหญ่ได้อย่างมาดมั่นโดยมีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุน เสริมความรู้และกำลังใจ

mobile = False