CafeTech-ExchangePantip MarketTorakhongChatPantownBlogGangGameRoom
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         ทำในสิ่งที่...เชื่อ เชื่อ...ในสิ่งที่ทำ
ชื่อหนังสือ ทำในสิ่งที่...เชื่อ เชื่อ...ในสิ่งที่ทำ
โดย   ภูรี พัฒน์
สำนักพิมพ์ สยามอินเตอร์บุ๊คส์
พิมพ์รวมเล่ม ครั้งแรก : สิงหาคม 2547, 104 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-9693-06-X

ทำในสิ่งที่...เชื่อ เชื่อ...ในสิ่งที่ทำ

"ทำในสิ่งที่...เชื่อ เชื่อ...ในสิ่งที่ทำ" เป็นผลงานการเขียนของ ภูรี พัฒน์ เขียนเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อ่านว่า อย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต เพราะการเปลี่ยนแปลงคือการได้เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงคือประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงคือกำไรชีวิต ตราบใดที่โลกยังคงหมุนไป การเปลี่ยนแปลงย่อมเคลื่อนตามไปด้วย

mobile = False