CafeTech-ExchangePantip MarketTorakhongChatPantownBlogGangGameRoom
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         ทำการค้าอยู่อาศัย-บ้านเลขที่เท่าไหร่ร่ำรวย?
ชื่อหนังสือ ทำการค้าอยู่อาศัย-บ้านเลขที่เท่าไหร่ร่ำรวย?
โดย   อ.สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
สำนักพิมพ์ ์ภวภูมิ
พิมพ์รวมเล่ม ครั้งแรก : มีนาคม 2547, 270 หน้า
ราคา 195 บาท
ISBN 974-92055-1-0

ทำการค้าอยู่อาศัย-บ้านเลขที่เท่าไหร่ร่ำรวย?

อีกหนึ่งผลงานของอาจารย์สมเจตน์ ซึ่งได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากประสบการณ์ การทำงานยาวนานกว่า 10 ปี หนังสือเล่มนี้จะสามารถบอกให้ได้รู้ว่าบ้านที่อยู่อาศัย ที่ทำการค้า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวคุณ ซึ่งเลขที่บ้านบอกความเป็นไปได้มากกว่าร้อยละ 80 ประกอบกับชะตาบุคคล และสภาพแวดล้อมจะรู้ได้ในทันทีว่า บ้าน สำนักงานแห่งนั้น ทำการค้า อยู่อาศัยแล้วร่ำรวยประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร?

mobile = False