CafeTech-ExchangePantip MarketTorakhongChatPantownBlogGangGameRoom
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         เห็ด เพาะกินได้ เพาะขายรวย
ชื่อหนังสือ เห็ด เพาะกินได้ เพาะขายรวย
โดย   ดร.วัลลภ พรหมทอง
สำนักพิมพ์ มติชน
พิมพ์รวมเล่ม ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2544, 96 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-322-169-7

เห็ด เพาะกินได้ เพาะขายรวย

ปัจจุบันการเพาะเห็ด กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะได้ผลผลิตเร็ว และตลาดดี เป็นอาชีพง่ายๆ ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรลึกซึ้ง ซ้ำการลงทุนก็มีตั้งแต่ การใช้เงินน้อย ไปจนถึงการใช้เงินมาก ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ในหนังสือ เห็ด : เพาะกินได้ เพาะขายรวย เล่มนี้ แนะนำให้ท่านรู้จักเห็ดชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาด ไว้ครบถ้วน เช่น เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ และแม้แต่เห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคา กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ในขณะนี้ในหนังสือเล่มนี้ จะแนะนำตั้งแต่วิธีการทำก้อนเชื้อ การเพาะเห็ด ไปจนถึงการเก็บดอกเห็ด ระยะเวลาที่ต้องใช้ ตั้งแต่เริ่มลงมือ จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตลอดจนประมาณการในการลงทุน ซึ่งจะเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ให้ท่านได้เป็นอย่างดี

mobile = False