◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  -- ถามเพิ่มเติมเรื่องวีซ่ายุโรปค่ะ และต้องขอบคุณคุณ mrs.night owl และคุณ genf ด้วยนะคะ --

  คือว่า..เราจะไปยุโรปตาม route นี้น่ะค่ะ

  Itinerary (28/08/04 - 11/09/04)

  Day: 1  LONDON - BRUSSELS, BELGIUM.
  Day: 2  BRUSSELS - RHINE CRUISE, GERMANY - WURZBURG.
  Day: 3  WURZBURG-NUREMBERG-PRAGUE, CZECH REPUBLIC.
  Day: 4  PRAGUE-VIENNA, AUSTRIA.
  Day: 5  VIENNA
  Day: 6  VIENNA - VENICE AREA, ITALY.
  Day: 7  VENICE.
  Day: 8  VENICE AREA - PERUGIA - ROME.
  Day: 9  ROME.
  Day: 10  ROME - FLORENCE AREA.
  Day: 11  FLORENCE AREA - LAKE LUCERNE, SWITZERLAND.
  Day: 12  LUCERNE.
  Day: 13  LAKE LUCERNE - PARIS, FRANCE.
  Day: 14  PARIS.
  Day: 15  PARIS - LONDON, ENGLAND.

  รู้จากคุณ mrs.night owl และคุณ genf แล้วค่ะว่าต้องไปขอวีซ่าของ
  1. UK
  2. Schengen
  3. Czech

  <ต้องขอบคุณคุณ mrs.night owl และคุณ genf ไว้ด้วยนะคะ> :)

  มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้น่ะค่ะ

  1. คือไปดูในเวปของ UK มาแล้วค่ะ มีค่าวีซ่าแบบ Standard 2,700 บาท และ Multiple(2 yrs) 5,250 บาท เราต้องขอแบบไหนเหรอคะ (ตาม route ข้างบนนี้ เราขอแบบ Standard ได้ไหมคะ)

  2. วีซ่าของ Czech ต้องเสียค่าอะไรไหมคะ ในเวปไม่เห็นแจ้งไว้น่ะค่ะ

  3. ควรไปขอวีซ่าที่ไหน ก่อน-หลัง ดีคะ คือว่าจะไปปลายเดือนหน้าแล้ว เห็นในเวปของ UK บอกว่าคิวสัมภาษณ์ยาวมากเลยค่ะ ถ้าที่ไหนเร็ว จะได้ไปขอที่นั่นก่อนน่ะค่ะ

  จากคุณ : White December - [ 11 ก.ค. 47 13:06:07 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม