◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    คำว่า "Certified True Copy" ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับรองสำเนาถูกต้อง มาจากประโยคเต็มๆ ว่าอะไรค่ะ

    คำว่า "Certified True Copy" ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับรองสำเนาถูกต้อง ตามที่เราเข้าใจนะ คิดว่ามาจากประโยคเต็มว่า The copy, which is certified true copy ใช่รึเปล่าค่ะ

    จากคุณ : Jan - [ 10 ก.ค. 47 03:55:06 A:161.200.170.92 X:161.200.255.162 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม