◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ตอนี้เรียนที่ออสเตรเลีย ถือพาสปอร์ตข้าราชการ จะต้องไปทัศนศึกษากับภาควิชาที่นิซีแลนด์ ต้องขอวีซ่าไม๊คะ

    ตอนนี้เรียนโทอยู่ที่ออสเตรเลีย ที่คณะมีเรียนแบบทัศนศึกษาที่นิวซีแลนด์ ประมาณ 2 สัปดาห์ ถือพาสปอร์ตของข้าราชการอยู่คะ อยากทราบว่าต้องขอวีซ่าไม๊คะ(บางคนบอกว่าบางประเทศพาสปอร์ตข้าราชการไม่ต้องขอวีซ่า) แล้วขอที่ไหนสะดวกกว่าคะ ที่ออสเตรเลีย หรือไทย เพราะ จะกลับบ้านประมาณปลายเดือนมกราคม แล้วไปนิวซีแลนด์ประมาณเดือนมีนาคม

    จากคุณ : tassi - [ 28 ต.ค. 46 06:53:48 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม