◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    จะขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมันค่ะ

    1. ไม่ทราบว่ามีสัมภาษณ์ไหมคะ ถ้ามีเป็นภาษาอะไร
    2. ถ้าขอเป็นแบบท่องเที่ยว bank statement

    จากคุณ : pandachan - [ วันลอยกระทง 23:06:09 A:203.144.173.253 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม