◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ทุนผึกงานสำหรับนักศึกษานิเทศหรือสื่อสารปี4จ้า

  ทุนยูบีซี-บีบีซี / AFS ฝึกงาน / แลกวัฒนธรรมเมืองนอก

  --------------------------------------------------------------------------------


  กลุ่มบริษัทยูบีซีฯ จับมือสำนักข่าวบีบีซีเวิลด์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกงานนักข่าวประจำสำนักงานสาขาประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ ในโครงการ UBC-BBC World Future Journalist Award เป็นความร่วมมือระหว่างยูบีซี และบีบีซีเวิลด์เพื่อส่งเสริมทักษะและความชำนาญให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจอาชีพนักข่าว ก่อนเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ วารสารศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2545และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรอบรู้ด้านข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการมีใจรักงานข่าว
  การสอบคัดเลือก
  กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 18 มกราคม 2546 โดยสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนข่าว ได้แก่ ข้อทดสอบทักษะการฟัง ความรู้รอบตัว ไวยา-กรณ์ภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนข่าว
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ซึ่งประกาศผลวันที่ 28มกราคม 2546 ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการจากยูบีซี และบีบีซีเวิลด์และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะมีทุนดังนี้
  -ฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ ของบีบีซีเวิลด์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์
  -ทุนฝึกงานกับช่องรายการข่าวยูบีซี ประจำประเทศสิงค-โปร์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สิทธิจะได้รับมีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน และกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก อาหารตลอดช่วงฝึกงาน
  สนใจขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ubctv.co, โทร. 0-2615-9751

  จากคุณ : สมุด - [ วันลอยกระทง 18:39:57 A:203.113.67.132 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม