มีทุนการศึกษาประเทศอังกฤษ มาบอก...

ทุนการศึกษาประเทศอังกฤษ
ทุนการศึกษาจาก University of East Anglia และ Tante Marie School of Cookery

University of East Anglia
หลักสูตร : MSc in Business, MSc in e-business, MSc in Marketing, MSc in Accounting and Finace
เงื่อนไขการรับสมัคร : พิจารณาจากผลการศึกษา
ลักษณะทุน : เป็นค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 50% ขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษา
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Postgraduate Admission, School of Management
University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ
Tel : 44 1603 593209 Fax : 44 1603 593342
Email : pg.mgt@uea.ac.uk
Website : www.uea.ac.uk/mgt

Tante Marie School of Cookery

ทุน : Tante Marie overseas scholarshio scheme
หลักสูตร : Cordon Bleu Diploma หรือ Intensive Cordon Bleu Diploma Cookery Courses
เงื่อนไขการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการรับสมัคร :
1. ความเรียงภาษาอังกฤษไม่เกิน 1000 คำ ในหัวข้อ "What a Cordon Bleu Diploma from Tante Marie will mean for my future"
2. ประวัติโดยย่อของผู้สมัคร
3. จดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากอังกฤษหรือนายจ้าง

หมดเขตรับสมัคร : 31 ตุลาคม 2002
สำหรับหลักสูตรในเดือนมกราคม 2003
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tante Marie School of Cookery Woodham House, Carton Road Woking, Surrey GU1 4HF England
Tel : 44 1483 726957 Fax : 44 1483 724173
Email : info@tantemarie.co.uk
Website : www.tantemarie.co.uk

เราอยากรู้ว่า หลักสูตรเนี้ย เป็นหลักสูตรปริญญาโทรึเปล่า
หลักสูตร : MSc in Business, MSc in e-business, MSc in Marketing, MSc in Accounting and Finace
แล้วมันย่อมาจากอะไรคะ....

จากคุณ : MJU - [ วันปิยมหาราช 15:02:59 A:202.28.27.2 X:202.28.251.107 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

Master of Science in Business
Master of Science in e-business
Master of Science in Accounting and Finance

They are all master degree programs..


จากคุณ : --- - [ วันปิยมหาราช 15:18:41 A:210.203.189.136 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys