◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  DV-2004 ใกล้หมดเวลาส่งแล้ว ดูรายละเอียด

  ข้อความเอกสารข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
  เกี่ยวกับโครงการ "ล็อตเตอรีวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ" พ.ศ. 2547
  วอชิงตัน -- ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของโครงการ "ล็อตเตอรีวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ" สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
  โครงการล็อตเตอรีวีซ่าสำหรับคนต่างชาติสำหรับปี พ.ศ. 2547
  โครงการ "ล็อตเตอรีวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ" สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (DV-2004) จะออก วีซ่าถาวร ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อกำหนด ที่ง่ายแต่เคร่งครัด ผู้สมัคร เข้าร่วม โครงการล็อตเตอรีวีซ่า สำหรับคนต่างชาติ จะถูก สุ่มเลือก โดยคอมพิวเตอร์ วีซ่า จะถูก จัดสรร ตามเขตภูมิศาสตร์ 6 เขต โดยเขตภูมิศาสตร์ ที่มีอัตราพลเมืองโยกย้าย เข้าไป ตั้งถิ่นฐาน ในสหรัฐต่ำ จะได้รับโควต้า วีซ่า สูงกว่าเขตอื่น และจะไม่มี การออกวีซ่า ให้กับประเทศที่มี พลเมืองเดินทางเข้าไป ตั้งถิ่นฐาน ในสหรัฐแล้วกว่า 50,000 รายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อนึ่ง การออกวีซ่าในแต่ละเขตภูมิศาสตร์ จะไม่มีประเทศใดได้รับวีซ่าเกินร้อยละ 7 ของจำนวนล็อตเตอรีวีซ่าที่มีในปีนั้น
  ผู้ใดไม่มีสิทธิ
  สำหรับโครงการ "ล็อตเตอรีวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 นั้น ประเทศต่อไปนี้ จะไม่มีสิทธิสมัคร เข้าร่วม โครงการเนื่องจาก มีพลเมือง เดินทางเข้าสู่สหรัฐเกิน 50,000 รายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ แคนาดา จีน(ผู้ที่เกิดในจีนแผ่นดินใหญ่) โคลอมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ เฮติ อินเดีย จาไมกา เม็กซิโก ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักรและ ดินแดนในอาณัติ (ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือ) และเวียดนาม ผู้ที่เกิดในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขต ปกครองพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นอย่างน้อย หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเวลา 2 ปีภายในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยงานดังกล่าวจะต้องเป็นงานที่กำหนด ให้ต้องผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี บุคคลใดที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดนี้ ไม่สมควรสมัครเข้าร่วมโครงการ "ล็อตเตอรีวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ"
  การสมัคร
  ไม่มีรูปแบบใดๆ ในการเขียน ใบสมัคร ผู้สมัครเพียงแต่ใช้กระดาษเปล่าพิมพ์ หรือเขียนชื่อ และข้อมูลต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ
  1. ชื่อเต็ม โดยเขียนนามสกุลนำชื่อต้น แล้วขีดเส้นใต้ใต้นามสกุล เช่น Public, Sara Jane หรือ Lopez, Juan Antonio ฯลฯ
  2. วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด (เมือง, จังหวัด, ประเทศ) เช่น
  Date of Birth : 15 November 1961
  Place of Birth : Munich, Bavaria, Germany
  3. ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครถ้าต่างไปจากสถานที่เกิด ผู้สมัครที่อ้างว่าตนเป็น พลเมืองของประเทศ นอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดของตน จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในใบสมัคร และข้อมูลนี้จะต้องตรงกับที่เขียนไว้ที่มุมซ้ายมือด้านบนของซองที่บรรจุใบสมัคร (ดูหัวข้อ "การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์") ผู้สมัครที่อ้างว่าตนเป็นพลเมือง ของประเทศคู่สมรส หรือของประเทศบิดามารดาของตน จะต้องระบุข้อเท็จจริงนี้ในใบสมัครด้วย
  4. ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด และสถานที่เกิดของผู้สมัครหลัก คู่สมรส และบุตรที่เกิดจากการสมรส ทั้งหมด รวมทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรเลี้ยง ซึ่งยังไม่สมรสและมีอายุต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าผู้สมัครหลัก จะไม่ได้อยู่ในสถานะสมรส อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับบิดา/มารดาของบุตร ดังกล่าวอีกต่อไป และแม้ว่าบุตรจะไม่ได้พำนักอยู่กับผู้สมัครหลักในปัจจุบัน และ/หรือไม่มี แผนเดินทางไปสหรัฐ กับ ผู้สมัครหลัก ด้วย อนึ่ง บุตรที่สมรสแล้ว หรือมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ การไม่ระบุรายชื่อ บุตรทุกราย จะทำให้ผู้สมัครหลักถูกตัดสิทธิการได้รับวีซ่า

  จากคุณ : จวนเจียน - [ 22 ต.ค. 45 10:39:05 A:203.107.155.163 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม