◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ใครยังไม่นอน รบกวนช่วยผมด่วนเลยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

  รบกวนพี่ๆ ช่วยแปลบทความส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษใหหน่อยหนะครับ ศัพท์มันค่อนข้างเฉพาะทางมาก ผมลองแปลแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ ต้องส่งเช้าวันนี้แล้ว T_T
  ความหมายของ"สถานพักตากอากาศ" หมายถึง สถานที่สำหรับพักแรมชั่วคราวเพื่อการพักผ่อน ซึ่ง สถานพักตากอากาศนั้น จะเน้นเรื่องการพักผ่อนที่สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่
  โดยที่ผู้เข้าพักอาศัย จะสามารถศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่นของชุมชน และ หัตถกรรมท้องถิ่นในขุมชนควบคู่ไปด้วย
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลยุทธหนึ่งในการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามากระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของไทยโดยเร่งด่วน
  ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการพำนักระยะยาว(long stay)เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (long stay)โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้มีการอำนวยความสะดวก
  ในการเข้าเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวสูงอายุ (ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยเน้นกลุ่มผู้เกษียณอายุการทำงานแล้วดังนั้นโครงการ
  สถานพักตากอากาศนักท่องเที่ยวสูงอายุแบบพำนักระยะยาว จึงเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้น จากองค์การเพือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว และเป็นการสนับสนุนหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
  วิทยานิพนธ์ "สถานพักตากอากาศนักท่องเที่ยวสูงอายุแบบพำนักระยะยาว" เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการออกแบบสถานพักตากอากาศแบบพักแรมเพื่อพักผ่อน
  กับธรรมชาติ และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษษขั้นตอนของการออกแบบพื้นที่ใช้สอยโครงการ โดยมีส่วนที่สำคัญของโครงการคือ ส่วนกิจกรรม หัตถกรรมท้องถิ่น
  และนำเสนอผลงานในขั้นสุดท้ายในรูปแบบของ
  -การแสดงรูปแบบนามธรรมของแนวความคิดในการออกแบบ
  -การเขียนแบบผังบริเวณโดยรวมของโครงการและปบบผังภายในแสดงพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆ
  -การเยีนแบบรูปตั้ง-รูปตัดอาคาร และ แบบขยายส่วนต่างๆ
  -การเยียนภาพทัศนียภาพ ภายในและภายนอกโครงการ
  -หุ่นจำลองโครงการ

  จากคุณ : อารมณ์ไหน - [ 2 ต.ค. 45 03:16:56 A:210.203.181.139 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม