◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    วงการป่าไม้วุ่นวายแตกแยก ใครรับผิดชอบ???

    2 ปีมาแล้ว เกิดภาวะอึมครึมในวงการป่าไม้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีทิศทางในการทำงาน บ้านแตกสาแหรกขาด ตอนนี้สำนักงานก็ถูกปิดเสียแล้ว ทำงัยดี

    จากคุณ : ป่าไม้ไร้สังกัด - [ 12 ก.ค. 47 11:47:52 A:203.113.51.36 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม