◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ใบสัญญาเป็นแฟนกัน

  "ใบสัญญาเป็นแฟนกัน"
  เขียนที่………………………………………………
  วันที่…………..เดือน……………………พ.ศ……………
  ข้าพเจ้า………………………………………อายุ……..ปี
  ได้สัญญากับ……………………………………อายุ……..ปี

  เพื่อแสดงว่าจะเป็นแฟนกันโดยมีข้อตกลงดังนี้
  1. หากเจอกันต้องทักทายด้วยความยินดี แต่ถ้าอยู่ห่างกัน 100 เมตร ให้ยิ้มหวานๆประมาณ 1 นาทีและมีท่าทางประกอบเช่น บ๊ายบาย หรือส่งจูบ ถ้าฝ่าฝืนต้องโดนหอมแก้ม 3 ที
  2. ห้ามพูดกับคนอื่นเกินหน้าเกินตา ถ้าจับได้จะโดนทำโทษโดยการดึงหูจนกว่าจะแดงและไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
  3. โทรศัพท์คุยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 5 วัน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 40 นาที ถ้าไม่ว่าจริงๆต้องเขียนใบลาเพื่อรับรองว่าไม่ว่างจริงๆ
  4. เวลานอนห้ามคิดถึงใครต้องคิดถึงแต่แฟนที่ลงลายมือไว้ในสัญญาฉบับนี้ก่อน แม้ว่าจะอยู่บ้านไหนก็ตาม ถ้าไม่คิดถึงขอให้นอนไม่หลับ ถ้าคิดถึงคนอื่นอยู่ขอให้โดนผีหลอก
  5. ผู้ลงลายมือทำสัญญานี้ไม่มีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาฉบับนี้จนกว่าบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายจะยินยอม
  6. ให้ถือสัญญาฉบับนี้ไว้จนกว่าบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายจะมีแฟนใหม่
  สัญญานี้มีสิทธิ์อันชอบธรรมและต้องอยู่ในความจำเป็นต้องประพฤติตามความที่ระบุข้างบนนี้
  ฉะนั้นหากฝ่าฝืนมีความผิดทางแท่ง มาตรา 27 วรรค 16(4) บรรทัดที่ 7 ว่าด้วยการตกลงทำสัญญาแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๕๔๖
  เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญาฉบับนี้
  จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญตั้งแต่วันที่………เดือน………………………พ.ศ. ๒๕๔๖
  ลงชื่อ………………………………………………ผุ้ทำสัญญา (ฝ่ายชาย) (…………………………………)
  ลงชื่อ………………………………………………ผุ้ทำสัญญา(ฝ่ายหญิง)
  (…………………………………)
  ลงชื่อ……………………………………………….พยานที่หนึ่ง
  (…………………………………)
  ลงชื่อ……………………………………………….พยานที่สอง
  (…………………………………)

  หมายเหตุ...... สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อ คุณได้ส่งให้คนที่คุณรักแล้ว( อย่าลืมส่งให้คนที่รักนะ ไม่งั้นขึ้นคาน สา...ธุ)
  >>>>>>>
  >>>>>>
  >>>>>
  >>>>
  เหอะๆๆ น้องสาวตัวแสบส่งมาให้.. ส่งต่อๆๆ คริคริ.. ร้ากทุ้กคนเจงๆ55 ^__^

  จากคุณ : PddY - [ 1 ต.ค. 46 19:41:21 A:203.144.143.250 X:203.118.124.3 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม