◀ Previous Next ▶ Up ▲


  :+:+: Poem Of Love #2 :+:+:

  It hurts to love someone and not be loved in return, but what is more painful,
  is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel!!

  การรักเขาข้างเดียวเป็นเรื่องที่เจ็บปวด แต่มันเจ็บซะยิ่งกว่า
  หากเมื่อเรารักใครซักคน แต่ไม่กล้าพอที่จะเอ่ยคำนั้นให้เขารู้..

  ====================================================

  Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting
  the right one so that when we finally meet the right person,
  we will know how to be grateful for that gift.

  บางที..พระพรมอาจตั้งใจลิขิตให้เราได้พานพบคนอื่นๆ มามากมาย ก่อนจะมาถึงคนที่ “ใช่” คนนั้น
  เพียงเพื่อให้เรารู้สึกว่า “ของขวัญ” จากท่านนั้นมีคุณค่ามหาศาลเพียงใด

  ====================================================

  Love is when you take away the feeling, the passion,
  and the romance in a relationship and find out that you still care for that person.

  ความรัก… คือความรู้สึกห่วงหาอาทรที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากที่เราได้ตัดทอนอารมณ์
  ความรู้สึกหลงไหลใฝ่ฝัน และความหวือหวาออกจากสัมพันธ์นั้นแล้ว

  ====================================================

  A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you,
  only to find out in the end that it was never meant to be
  and you just have to let go.

  เรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งในชีวิต คือการได้ค้นพบในที่สุดว่า
  พระพรมไม่ได้ลิขิตชีวิตของเราร่วมกับคนที่มีความหมายยิ่งนั้น …
  และสุดท้ายเราก็ทำได้แต่เพียงปล่อยให้เขาเดินจากไป..

  ====================================================

  When the door of happiness closes, another opens but oftentimes
  we look so long to closed door that we don’t see the one that has been opened for us.

  เมื่อประตูแห่งความสุขนั้นปิดลง เรามักจะพยายามมองให้ทะลุประตูบานนั้น
  โดยไม่ทันสังเกตว่ามีอีกประตูหนึ่งคอยเปิดรับเราอยู่…

  ====================================================

  The best kind of friend is the kind you can sit with on the porch and swing with,
  never say a word, and then walk away
  feeling like it was the best conversation you’ve ever had.

  เพื่อนที่ดีที่สุด..คือคนที่เราสามารถนั่งโล้ชิงช้าด้วยกันที่ระเบียงหน้าบ้านกันแบบเงียบๆ
  แต่สามารถแยกจากกันได้ด้วยความรู้สึกหมือนได้พูดคุยกันอย่างสุขใจตลอดช่วงเวลานั้น…

  ====================================================

  It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it,
  but it’s also true that we don’t know what we’ve been missing
  until it arrives.

  เรามักจะไม่รู้ว่าเราครอบครองอะไรจนกว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไป
  และเราก็มักจะไม่รู้ว่าเราขาดอะไรไปจนกว่าสิ่งนั้นจะผ่านเข้ามาในชีวิต

  ====================================================

  Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back!
  Don’t expect love in return: just wait for it to grow in their heart
  but if it doesn’t, be content it grew in yours.

  การมอบความรักให้ใครอย่างสุดหัวใจไม่ได้เป็นหลักประกันใดๆ ว่าเขาจะรักตอบ
  จงอย่าคาดหวังว่าจะได้ความรักกลับคืน เพียงแต่รอให้ดอกรักบานในหัวใจของเขา …
  แม้ไม่สมดังหวัง ก็จงยินดีเถอะว่า.. อย่างน้อย ..ต้นรักได้ออกดอกที่งดงามอยู่กลางใจเรา....
  เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

  ====================================================

  There are things you’d love to hear that you would never hear
  from the person whom you would like to hear from,
  but don’t be so deaf as not to hear it from the one who says it from his heart.

  ย่อมมีสิ่งที่เราต้องการฟังแต่ไม่มีวันได้ยินจากปากของคนที่เราหวัง
  กระนั้นก็จงอย่ามัวแต่ปิดตัวเองจนไม่สามารถรับฟังสิ่งเดียวกันนี้จากใจของคนอื่นๆ

  ====================================================

  Never say goodbye if you still want to try,
  never give up if you still feel you can go on,
  never say you don’t love a person anymore
  if you can’t let go.

  จงอย่าเอ่ยคำลาหากเรายังมีความพยายาม
  จงอย่ายอมแพ้ถ้าคิดว่ายังสู้ได้
  จงอย่าพูดว่าเราหมดรักใครเมื่อยังไม่สามารถตัดใจได้จริง

  ====================================================

  Love comes to those who still hope although
  they’ve been disappointed – to those who still
  believe although they’ve been betrayed,
  need to love those who still love although
  they’ve been hurt before.

  ความรักมักจะมาสู่ผู้ที่ยังคงมีหวัง…แม้เคยผิดหวัง
  สู่ผู้ที่ยังคงเชื่อมั่น…แม้เคยถูกทรยศ
  สู่ผู้ที่ยังคงมีรัก..แม้จะเคยเจ็บปวดเพราะมันมาแล้ว

  ====================================================

  It takes only a minute to get a crush on someone,
  an hour to like someone and a day to love someone
  but it takes a lifetime to forget someone.

  เราใช้เวลาเพียง 1 นาทีสำหรับการพบใครสักคน
  1 ชั่วโมงสำหรับความชอบ และ 1 วันสำหรับความรัก
  แต่กลับต้องใช้เวลาตลอดชั่วชีวิตเพื่อลืมคนผู้นั้น

  ====================================================

  Don’t go for looks; they can deceive.
  Don’t go for wealth; even that fades away.
  Go for someone who makes you smile,
  because it takes only a smile to make a dark day seem bright.
  Hope you find the one that makes you smile.

  จงอย่าคบคนที่รูปลักษณ์ ซึ่งเป็นภาพลวงตา
  จงอย่าคบคนที่ทรัพย์ อันอาจหมดไปในวันหนึ่ง
  จงคบคนที่ทำให้เรายิ้มได้ เพราะวันที่อึมครึมจะสดใสได้ด้วยรอยยิ้ม
  เพียงหวังว่าเราจะได้พบคนที่จะจุดรอยยิ้มให้เราได้..คนนั้น

  ====================================================

  There are moments in life when you miss someone so much
  that you just want to get them from your dreams and hug them for real!

  มีบางเวลาของชีวิตที่เราคิดถึงใครซักคนมาก..ก จนกระทั่งเราอยากจะดึงเขาออกมาจากโลกแห่งความฝัน
  แล้วกอดซะให้หายคิดถึง…

  ====================================================

  Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be,
  because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

  พึงฝัน..ถึงสิ่งที่ใฝ่ฝัน ไป..ให้ถึงที่ที่ใจปรารถนา และเป็น…ในสิ่งที่เราต้องการจะเป็น
  ก็เพราะเรามีเพียงหนึ่งชีวิต ซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่จะทำในสิ่งที่ใจปรารถนา

  ====================================================

  May you have enough happiness to make you sweet,
  enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human,
  enough hope to make you happy and enough money to live a peaceful life.

  ขอให้มีความสุขมากพอที่จะทำให้เราอ่อนหวาน มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะทำให้เราเข้มแข็ง
  มีความโศกเศร้ามากพอที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ มีความหวังมากพอที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข
  และมีเงินมากพอสำหรับการดำรงชีวิตที่ผาสุก

  ====================================================

  Always put yourself in others’ shoes.
  If you feel that it hurts you,
  it probably hurts the person, too.

  เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้น ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูสิ..
  หากเรารู้สึกว่าเจ็บปวด
  บางทีเขาก็อาจรู้สึกแบบเดียวกันอยู่ในขณะนั้นด้วยก็ได้…

  ====================================================

  A careless word may kindle strife; a cruel word may wreck a life;
  a timely word may level stress; a loving word may heal and bless.

  คำพูดจากความไม่ยั้งคิดอาจเป็นต้นเหตุให้ผิดใจ คำพูดที่โหดร้ายอาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต
  คำพูดในเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้หายเครียด
  และคำพูดที่เคลือบด้วยความรักใคร่ใยดี อาจเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวด….ให้เปี่ยมสุข

  ====================================================

  The beginning of love is to let those we love be just themselves,
  and not twist them with our own image
  otherwise, we love only the reflection of ourselves we find in them.

  จุดเริ่มต้นแห่งความรักคือการยอมให้คนที่เรารักเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ปรับเปลี่ยนตามใจเรา
  มิฉะนั้นความรักของเราจะเกิดขึ้นกับภาพสะท้อนของตัวเอง --ไม่ใช่กับตัวตนที่แท้จริงของเขา

  ====================================================

  The happiest of people don’t necessarily have the best of everything;
  they just make the most of everything that comes along their way.

  ความสุขของคนเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่การได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป
  แค่เพียงทำทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ดีที่สุด..ก็พอแล้ว

  ====================================================

  Happiness lies for those who cry, those who hurt,
  those who have searched, and those who have tried,
  for only they can appreciate the importance
  of people who have touched their lives.

  ความสุขมีพร้อมสำหรับคนที่เคยร้องไห้ คนที่เคยเจ็บ คนที่ค้นหา และพยายาม
  เพราะมีเพียงคนเหล่านี้เท่านั้นที่เห็นคุณค่าของคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

  ====================================================

  Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear.

  ความรักเริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม เติบโตด้วยจุมพิต และจบลงด้วยคราบน้ำตา

  ====================================================

  The brightest future will always be based on a forgotten past,
  you can’t go on well in life
  until you let go of your past failures and heartaches.


  อนาคตที่สดใสที่สุดมักจะมาจากอดีตที่ลบเลือนเสมอ
  เราไม่สามารถดำเนินชีวิตให้เป็นสุขต่อไปได้จนกว่าเราจะลืมความล้มเหลวและเจ็บปวดแห่งอดีต

  ====================================================

  When you were born, you were crying and everyone around you was smiling.
  Live your life so that when you die,
  you’re the one who is smiling and everyone around you is crying.

  เมื่อแรกเกิด เราร้องไห้ในขณะที่คนรอบข้างยิ้มแย้มด้วยความสุข
  จงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อรอวันที่เราจะจากโลกนี้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ในขณะที่คนรอบข้างคร่ำครวญหา

  จากคุณ : LiquorandI - [ 12 ก.ย. 45 14:01:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม