ถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องประกันอัคคีภัย ว่ามีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผมใกล้จะโอนบ้าน พอดีแบ้งค์ (อาคารสงเคราะห์)บอกว่าต้องจ่ายค่าประกันอัคคีภัย ประมาณ 3 พันกว่าๆ เกือบ 4 พัน (บ้านผมเป็นบ้านใหม่ ราคาประมาณ 1.8 ล้าน) แต่ไปถามคนที่เค้าจ่ายค่าประกันนี้ไปแล้ว บ้านเค้า 1.6 ล้าน จ่ายประมาณ 1900 บาท ขอความรู้ด้วยครับ..........

จากคุณ : sompote2401 - [ 8 ก.ย. 48 23:49:18 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะอาคาร)

วิธีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย
การคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง(เฉพาะอาคาร)
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือก 2 วิธี
วิธีที่ 1  กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
วิธีที่ 2  กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cast Value)

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้ง 2 วิธีนี้มีความแตกต่างกันคือ
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยวิธีที่ 1 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร)
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยวิธีที่ 2 ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร)

ค่าเสื่อมราคาคืออะไร

ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่ลดลงอันเนื่องจากอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้นสำหรับสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วอาคารหมดอายุ การใช้งานไม่ได้มีการทำลายทิ้งยังใช้งานอยู่ การกำหนดอายุการใช้งานของอาคารมีอายุเกิน 50 ปี ให้มีมูลค่าซากทรัพย์เท่ากับ 20% ของราคาอาคาร ฉะนั้นอัตราค่าเสื่อมราคาอาคารปีละ 1.6%

ปัจจุบันกรมการประกันภัยได้จัดทำวิจัยสรุปราคาสิ่งปลูกสร้าง(อาคาร) เป็นราคา/ตารางเมตรเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังตารางนี้

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง(อาคาร)
ประเภทของอาคาร   ราคา (บาท) / ตารางเมตร
อาคารพาณิชย์ / ทาวเฮ้าส์ 1 ชั้น 7,750.-
อาคารพาณิชย์ / ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น 6,628.-
อาคารพาณิชย์ / ทาวเฮ้าส์ 3 ชั้น 6,977.-
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 4,982.-
อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 5,937.-
อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม 5,202.-
อาคารโรงสีเก่า 1,884.-
อาคารโรงสีใหม่ 4,553.-
อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น 6,104.-
อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น 5,614.-
อาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6,296.-
อาคารบ้านสำนักงาน 4-5 ชั้น 7,024.-
อาคารบ้านสำนักงาน 6-8 ชั้น 6,612.-
อาคารคอนโดมิเนียม (อาคารชุด) 14,400.- (ไม่รวมสระว่ายน้ำ)
อาคารสำนักงาน (อาคารสูง) 15,900.-

ตัวอย่างในการคำนวณวิธีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างที่ 1 การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าทรัพย์ที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)

สมมุติ
อาคารพาณิชย์พักอาศัยขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวนชั้นความสูง 3 ชั้น อายุการใช้งาน 10 ปี
มูลค่าทรัพย์สินของใหม่ = พื้นที่ใช้สอย x ราคา/ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย = กว้าง x ยาว x จำนวนชั้น
= 4 x 12 x 3
= 144
ราคา/ตารางเมตร = 6,977.- (ดูตารางอาคารพาณิชย์)
มูลค่าทรัพย์สินของใหม่ = 1,004,688.- บาท
ดังนั้นการเอาประกันภัยตามมูลค่าของใหม่ประมาณ 1,004,688 บาท

ตัวอย่างที่ 2 กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
สมมุติ เป็นอาคารเหมือนตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง = มูลค่าทรัพย์สินของใหม่ - ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา = มูลค่าทรัพย์สินของใหม่ x (1.6% x อายุการใช้งาน)
มูลค่าทรัพย์สิน = 1,004,688.- (จากตัวอย่างที่ 1)
อายุการใช้งาน = 10 ปี
มูลค่าเสื่อมราคา = 1,004,688 x (1.6% x 10) / 100
= 160,750.08 บาท
มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง = 1,004,688 - 160,750.08 บาท
=    843,937.92 บาท
ดังนั้น การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงประมาณ 843,937.92 บาท

วิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทน
เมื่อวิธีการที่ใช้ในการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแตกต่างกัน วิธีการคำนวณค่าเสียหายก็ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย

วิธีที่ 1 กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่เมื่อเกิดความเสียหาย (เพลิงไหม้) จะได้ค่าสินไหมทดแทนในราคาปัจจุบัน
- เหตุผล เพราะจำนวนเอาประกันภัยเป็นราคาของมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
- เบี้ยประกันภัยที่จ่ายมากกว่า

วิธีที่ 2 กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเมื่อเกิดความเสียหาย (เพลิงไหม้) จะได้ค่าสินไหมทดแทนในราคาปัจจุบันลบค่าเสื่อมราคา
- เหตุผล เพราะจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นมูลค่าของทรัพย์สินไม่ใช่มูลค่าปัจจุบัน
- เบี้ยประกันภัยจ่ายน้อยกว่า

ดังนั้น เพื่อมิให้เสียเบี้ยประกันภัยเกินความจำเป็น หรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระความเสี่ยงภัยเอง ควรกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง


จากคุณ : yodsri - [ 9 ก.ย. 48 08:06:35 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ที่ว่า เกือบสี่พันน่ะ กี่ปีครับ ถ้า 2 ปีก็ปกติ ถ้าปีเดียวก็แพง ship หาย
(อัตราเบี้ยประกันบ้านตึก =0.11%) 1,800,000x0.11% = 1,900 บาท บวกภาษีอากรก็สองพันนิดหน่อย สำหรับ 1 ปี

ถ้า 2 ปี ก็ 1,900x175% = 3,325 บาท บวกภาษีอากรก็สามพันแก่ๆ สำหรับ 2 ปี


จากคุณ : >Phenomenon< - [ 9 ก.ย. 48 08:11:20 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ธนาคารให้ทำประกันอัคคีภัยเหมือนกันค่ะ ประมาณ 6,000 บ./3 ปีค่ะ

จากคุณ : boombiimm - [ 17 ก.ย. 48 23:20:30 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป