◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    คอนโดมิเนียมนี้ ถ้าสร้างมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ราคามันจะตกลงกว่าครึ่งเลยใช้ไหมครับ

    คอนโดมิเนียมนี้ ถ้าสร้างมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ราคามันจะ
    ตกลงมากว่าครึ่งเลยใช้ไหมครับ
    แล้ว คอนโดนี้สร้างมาแล้วอยู่ได้สักกี่ปีครับ

    จากคุณ : สงสัยเรื่องคอนโด - [ 19 ส.ค. 48 14:39:36 A:10.6.3.217 X:61.19.225.135 TicketID:010284 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม