อยากได้ประวัติ ตำรับเท้าศรีสุดารัตน์ หาได้ที่ไหน

จะทำรายงาน

จากคุณ : การ - [ 14 ธ.ค. 45 15:15:57 A:202.183.228.67 X:203.170.148.78 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ที่หอสมุดกลางศิลปากร วังท่าพระ

จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:38:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ศรีสุดาจันทร์ หรือเปล่า ??

จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:38:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ศรีสุดาจัน

เขียนแบบไหนหว่า


จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:40:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

“ศรีสุดาจัน” ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นตำแหน่งคล้าย ๆ กับ พระราเมศวร หรือ “พระยาจักรี” เป็นต้น ตามกฎหมายตราสามดวง กล่าวว่า ตำแหน่งพระมเหสี เอก ทั้ง 4 (สังเกตทุกคนเป็นมเหสีเอก เท่าเทียมกัน) ของพระมหากษัตรีย์ ได้แก่ ท้าวอินสุเรนทร ท้าวศรีสุดาจัน ท้าวอินทรเทวี และท้าวศรีจุลาลักษ สำหรับท้าวศรีสุดาจันคนที่ว่านี้ เป็นมเหสีเอกของพระไชยราชาธิราช เป็นเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์อู่ทอง ที่สิ้นอำนาจไปแล้ว (บ้างก็ว่ามีเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัย) ว่ากันว่าตำแหน่งมเหสีทั้ง 4 นี้ อาณาจักรต่าง ๆ ที่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา ต้องจัดส่งมาถวาย ดังนั้น ชื่อตำแหน่งทั้ง 4 จึงบ่งบอกในตัวว่า มเหสีเอกเหล่านี้ เป็นคนจากอาณาจักรไหน


จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:41:30 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ครั้นพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคต ท้าวศรีสุดาจันก็ยกเอา พระยอดฟ้า พระโอรสที่มีพระชนมายุเพียง 10 ชันษาขึ้นเป็นกษัตรีย์ ครองราชย์ได้เพียงประมาณ 1 ปี (พ.ศ. 2090 – 2091) โดยตนก็อยู่ในฐานะ พระแม่เจ้าอยู่หัว เป็นพระชนนี ผู้ช่วยบริหารราชการแผ่นดิน ภายหลังอ้างเหตุว่า พระยอดฟ้านั้นยังทรงพระเยาว์ ไม่ใส่ใจบริหารราชการบ้านเมือง เอาแต่เล่นซนประสาเด็ก จึงให้เอาพระยอดฟ้า ซึ่งเป็นพระโอรสไปสำเร็จโทษ (ประหาร) เสียที่วัดโคกพระยา (วัดนี้ได้ชื่อว่าเป็น วัดที่ใช้ประหารกษัตรีย์ หรือเชื้อพระวงศ์ที่ถูกยึดอำนาจ หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง วันหลังจะพาไปเที่ยว อนึ่งมีนักประวัติศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่า บางที พระยอดฟ้า เห็นจะไม่ใช่โอรส ของท้าวศรีสุดาจันทร์ แต่น่าจะเป็นโอรสที่เกิดแต่มเหสีเอก องค์อื่น มิเช่นนั้น “แม่” คงไม่ฆ่า “ลูก” ตัวเองได้ลงคอ แม้จะอ้างทำเพื่อชู้รัก และบ้านเกิดเมืองนอน) ต่อมาได้ยกเอาขุนวรวงศาธิราช ชู้รักขึ้นเป็นกษัตรีย์ต้นราชวงศ์ใหม่ (เรียกราชวงศ์ อยุธยา ดังนั้น กษัตรีย์ในสมัย กรุงศรีอยุธยา จึงควรมี 35 พระองค์ 6 ราชวงศ์ แทนที่จะเป็น 34 พระองค์ 5 ราชวงศ์ อย่างที่เราเข้าใจกัน เพียงแต่เรา “ไม่นับ” ว่าใช่ แค่นั้นเอง) ส่วนพระศรีสิน โอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนม์ 5 ชันษานั้น คงเนื่องจากยังเยาว์วัย จึงมิได้ประหาร (ชะตากรรมพระศรีสิน โอรสผู้น้อง เป็นอย่างไร ก็คอยติดตาม)


จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:42:29 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เอ่อ ข้อมูลนี้ไม่ยืนยัน 100% นะ เพราะเอามาจากประวัติที่นำมาสร้างเรื่องสุริโรไท อ่ะ

ลองไปค้นหนังสือดูจะดีกว่า
ที่จุฬาก็น่าจะมี เกษตรก็น่าจะมี


จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:44:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

เอ หรือจะเป็น ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์  หว่า

ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนางนพมาศ  

แก้ไขเมื่อ 14 ธ.ค. 45 15:48:37

จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:47:37 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 8

สำหรับเรื่องราวของนางนพมาศนั้น ตามตำนานว่าไว้ว่า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นนางนพมาศคนแรกของไทย โดยเป็นสนมนางหนึ่งสมัยพระร่วงเจ้า แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นองค์ไหน เพราะ ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในจารึกใดๆ


ประวัติของท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ประวัติมีความว่า นางนพมาศเป็นธิดาของท่านโชตรัตน์ ซึ่งเป็นปุโรหิต คือที่ปรึกษาในวัง เกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นที่ปรึกษางานพิธีต่างๆ และมารดาชื่อ นางเรวดี ท่านพ่อต่อมาได้ตำแหน่งเป็นออกพระศรีมโหสถ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเรื่องพิธีกรรม ท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นคนที่งามมาก ในขณะที่นางอยู่ในครรภ์ บิดา มารดาได้ฝันว่า ได้เยี่ยมบัญชรพระเจ้าแผ่นดินชมแสงพระจันทร์อยู่จนตื่น บิดาฝันว่า
พรรณดอกไม้ต่างๆ แย้มบานเกสร ใช่ฤดูกาล หอมกลิ่นรวยรื่นไปทั่วทั้งพระนคร เหตุนิมิตดังท่านทั้งสองได้ทำนายไว้ว่า จะได้บุตรเป็นธิดา จะมีบุญพาสนา (บุญวาสนา)
พร้อมทั้งสติปัญญา แลเกียรติยศเป็นที่พึ่งแก่วงศ์ญาติได้โดยแท้ วันคลอด พื้นอากาศก็ปราศจากเมฆ พระจันทร์ทรงกลด แสงปภัสสรรัสมีสีขาวเจือ สีเหลืองอ่อนเสวยวันเพ็ญเดือนสาม ปีชวด …ด้วยปีนั้นยังใช้โบราณศักราช

" อันนี้ สวยงามมากเพราะว่าคลอดในวันพระจันทร์ทรงกลด "ข้าน้อยได้เรียนสรรพวิชา ทั้งหมดตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ จนอายุได้ ๑๕ ปี ก็ถึงซึ่งชำนิชำนาญสิ้นเสร็จ เรียนปักไหม
นับว่าเป็นสตรีปราชญ์ฉลาดรู้คดีโลกคดีธรรมในแผ่นดิน เบื้องหน้าแต่นั้น บิดามารดา ก็มอบทรัพย์สมบัติให้ ๑๐๐,๐๐๐ ตำลึง จะได้เป็นสินซื้อของใช้บริจาคทรัพย์ปฎิสังขรณ์ เจดีย์สถานต่างๆ มีพระวิหารทาน และพระสถานพระรูปเป็นต้น ฝ่ายคณาญาติทั้งหลาย ซึ่งได้เห็นข้าน้อยสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้ง ๓ คือ รูปสมบัติ ปัญญาสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ก็ชวนกันพูดจาสรรเสริญทุกเช้าค่ำ จนประชาชาวพระนครรู้กิตติศัพท์แพร่หลายกันทั่วไป"

มีทิศาปาโมกข์นักเลงขับผู้หนึ่งได้ผูกเป็นกลอนไว้ว่า สวยงามมาก มีค่าควรแก่
พระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียว

กระทงลอย


ง่า สับสนๆ -''-


จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 15:50:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

หรือจะเป็นคุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

จากคุณ : พูจัง - [ 14 ธ.ค. 45 16:25:48 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ให้แน่ๆว่าจะทำรายงานอะไร
ศรีสุดาจันทร์
ศรีจุฬาลักษณ์(นางนพมาศ)
หรือ ตะละแม่ สุดารัตน์ เกยุราพันธ์


จากคุณ : biggy@thaimail.com - [ 14 ธ.ค. 45 19:28:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

อ่านผ่านๆตอนแรก ตกใจหมด
จะเอาไปทำไม ประวัติ เท้าคุณสุดารัตน์ โครงการ 30 บาท?
ตาปลาแกยิ่งเยอะๆอยู่


จากคุณ : KAN - [ 14 ธ.ค. 45 22:17:02 A:202.133.163.15 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

น้องพูจังขยันจังอุตส่าห์เอาข้อมูลมาบอก
แต่ผมว่า ชื่อที่เจ้าของกระทู้เขียน มันดูแปลกๆนา...


จากคุณ : yacht98 - [ 14 ธ.ค. 45 22:45:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

อายุเท่าไหร่เนี่ย ทำไมใช้ภาษาได้น่ากลุ้มจายเช่นนี้
เอ๊ะ หรือจะเป็นเรื่องรองเท้าของเจ๊หน่อยเธอส้นหักวันนี้อะ อุอุอุ


จากคุณ : เก้าแต้ม - [ 15 ธ.ค. 45 00:15:41 A:202.133.149.66 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

น่าจะเป็น ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ นะ ถ้าจะให้สนุกลองหา บทวิเคราะห์ชื่อ โลกของนางนพมาศ ในหนั้งสือ ปากไก่และใบเรือ ของ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ มาอ่านสิ

จากคุณ : zaida, film mania (zaida, film mania) - [ 15 ธ.ค. 45 15:11:19 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys