◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    .......โฆษณา Heineken.........

    อยากรู้ว่า Agency ใดเป็นผู็ทำโฆษณาให้ Heineken น่าสนใจดี แต่อยากรู้ว่าเป็นความคิดคนไทยหรือของต่างประเทศ

    จากคุณ : คนกินเบียร์ - [ วันลอยกระทง 17:04:37 A:203.149.36.204 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม