◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  +*+*+*+*ใครเป็นนักถ่ายภาพใต้น้ำ เอารูปไปส่งประกวดชิงรางวัลกัน+*+*+*+*

  สำหรับเพื่อนๆ ที่มีภาพถ่ายใต้น้ำท้องทะเลไทยในครอบครอง ร่วมกันส่งรูปเข้าประกวดชิงเงินรางวัลในโครงการ
  “CANON UNDERWATER PHOTO CONTEST”  ในหัวข้อ “โลกสีคราม”

  ประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวด
  ต้องเป็นภาพที่แสดงถึงความสวยงามของท้องทะเลไทย หรือความสวยงามของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
  1. ภาพมุมกว้าง (Wide Angel Photography)
  2. ภาพวัตถุระยะใกล้ (Macro Photography)

  ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด
  ภาพฟิล์มสไลด์ ภาพสี หรือไฟล์ภาพจากกล้องดิจิตอล สำหรับกรณีที่เป็นภาพสไลด์ หรือฟิล์มสี ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้อง scan ภาพ เพื่อส่งเป็นไฟล์ให้กับคณะกรรมการฯ จัดประกวด

  ขั้นตอนในการสมัครและส่งภาพเข้าประกวด
  1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
  2. ส่งใบสมัคร และ CD สำเนาไฟล์ภาพที่ต้องการส่งเข้าประกวดพร้อมตั้งชื่อภาพ คนละไม่เกิน 3 ภาพ ประเภทไฟล์ .tiff หรือ .jpg ที่มีความละเอียดของภาพตั้งแต่ 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป มาที่
  กรรมการประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ Thailand Dive Expo 2005
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด  เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท.ม. 10110
  3.    ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2548

  คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน :  
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  ประกาศผลและมอบรางวัล :  
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ในงาน Thailand Dive Expo 2005

  สถานที่จัดแสดงผลงาน :
  วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2548 ในงาน Thailand Dive Expo 2005

  ประกาศผลและมอบรางวัลขวัญใจประชาชน :
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2548 ในงาน Thailand Dive Expo 2005

  รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดของแต่ละประเภท
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   7,000  บาท
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล   5,000  บาท
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล   3,000  บาท
  รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล   3,000  บาท  
  (หมายเหตุ : รางวัลขวัญใจประชาชนตัดสินจากการลงคะแนนของผู้เข้าชมงาน Thailand Dive Expo 2005)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โทรศัพท์ 02-229-3000 ต่อ 4032, 3738     Email: [email protected]   http://www.thaitravelexpo.com/page_activities_photo.php

  จากคุณ : เฝ้ารอใครบางคน - [ 12 เม.ย. 48 16:23:24 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม