◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ข้อมูลเดินทางไปดูบั้งไฟพญานาค ครับบ

  คือ กำลังจะไปเลยไปหาข็อมูลมา เลยเอามาโพสเผื่อใครยังไม่ทราบ ครับ

  ข้อมูลที่พัก
  -สถานที่กางเต้นท์....
  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอ.โพนพิสัย
  ที่ว่าการกิ่ง อ. รัตนวาปี ทีี่่ว่าการอ.เมืองหนองคาย
  สถานที่ราชการ สามารถขอกางเต้นท์ได้

  -โฮมสเตย์(จากที่พัก สามรถไปชมบั้งไฟ ได้ ในรัสมี 2 ก.ม.)
  ..โฮมสเตย์ อ.โพนพิสัย
  1.นางเกษร บุณยง 01-9655104
  2.นายนาวา วงค์พุทธา 01-7395448
  3.นางบุญหลง พันลำภักดิ์ 01-2145824

  ..โฮมสเตย์ อ.เมือง
  1.นายมั่น ไกรวงศ์ 09-5724920
  2.นางจังหวัด มาลี 01-9548447
  3.นายวีระ แก้วอุนเมือง 09-2773266
  4.นางคำเหมือน วุฒิสิทธิ์ 09-9375287
  5.นายโป้ นิลเกตุ 01-7395585
  6.นายอารี วินบุตร 09-2750437 042-421536

  โฮมสเตย์ กิ่ง อ.รัตนวาปี
  1.นายบุญจันทร์ คำมุงคุณ 06-2381699
  2.นายสมิง จันทโร 042-429102
  3.นายทนนชัย จำปากุล 06-2312034
  4.นายอวยพร จอมทิพย์ 09-9437184
  5.นายสมาน นาคเสน 09-2751404

  โฮมสเตย์ อ.สังคม
  1.นายสมจิตร อ่อนสา 042-421896
  2.นางอุดร คำมี 042-441188

  โฮมสเตย์ อ.ศรีเชียงใหม่
  1.น.ส.สุภัทรา จันทาชัยภูมิ 01-0588075
  2.นายติณณภพ สุพันธะ 06-2325300

  โฮมสเตย์ อ.บึงกาฬ
  1.นายมานิล เกศางาม 01-2602684

  อาคารสำนักงานประถมศึกษา อ.เมืองหนองคาย
  เปิดบริการห้องพัก
  -ที่พัก ห้องแอร์ จุคน 300-400 คน คืนล่ะ 50 บาท
  -แยกห้องชายหญิง
  -ห้องแอร์ จะมี หมอน เสื่อ ให้
  ติอต่อ อ.เกื้อกูล 01-7897397

  ติดต่อสอบถาม-ฉุกเฉิน
  1.ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 042-420323
  2.พัฒนาชุมชนหนองคาย 042-411182
  3.อ.สังคม 042-441059
  4.พัฒนาชุมชน อ.สังคม 042-441113
  5.อ.ศรีเชียงใหม่ 042-451953
  6.พัฒนาชุมชน อ.ศรีเชียงใหม่ 042-451031
  7.อ.เมืองหนองคาย 042-411060
  8.พัฒนาชุมชน อ.เมืองหนองคาย 042-413004
  9.อ.โพนพิสัย 042-471185
  10.พัฒนาชุมชน อ.โพนพิสัย 042-042-471030
  11.อ.บึงกาฬ 042-491097
  12.พัฒนาชุมชน อ.บึงกาฬ 042-491807
  13.กิ่งอ.รัตนวาปี 042-410461
  14.พัฒนาชุมชน กิ่งอ.รัตนวาปี 042-418041

  15.ศูนย์อำนวยการ 042-471260 042-471307
  16.ร.พ. หนองคาย 042-411504
  17.ตม. 042-420242
  18.ขนส่งหนองคาย 042-411612
  19.ศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยวหนองคาย 042-467844
  20.สถานีขนส่ง(บขส.)042-516074 042-237092
  21.ตำรวจหนองคาย 042-412710 042-411020
  22.ตำรวจโพนพิสัย 042-471332 042-471191
  23.วิทยุแห่งประเทศไทยหนองคาย 90.5 MHz 042-411609 042-420425
  24.วิทยุ อสมท. 102.5 MHz 042-423274 042-465790
  25.วิทยุ สทร.12 95.75 MHz 042-463139 042-419061
  26.ททท.เขต 5 อุบลราชธานี 042-325106-7
  27.ททท.ขอนแก่น 043-244498-9
  28.ททท นครพนม 042-513490-1  .....เส้นทาง หนองคาย -โพนพิสัย เปิด วันเวย์ ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.

  จากคุณ : dodoman - [ 8 ต.ค. 46 07:22:19 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม